Info

21 oktober 2016

0 Professor Kjell Asplund - kan du hjälpa oss ?

Till höger Kjell Asplund
Professor Kjell Asplund är nu kanske Sveriges mest anlitade utredare åt Regeringen gällande Sjukvård/Medicin/Forskning/Etik
Ingen kan ha undgått den stora forskningsskandal som skett på Karolinska Institutet gällande Paolo Macchiarini och de opererade luftstruparna där Kjell Asplund - efter flera års mörkande från KI och den etablerade vården till slut avslöjades av Media och Kjell Asplund fick uppdraget att reda ut ärendet. Och kritiken blev inte nådig från Kjell Asplund.

Jag kom i kontakt med  Professor Kjell Asplund första gången 1999 i samband med att SBU höll på att sammanställa en rapport om ryggproblemen i Sverige. ( SBU Ont i ryggen, Ont i Nacken Nachemson/Jonson 2000)
Kjell Asplund var därmed högst ansvarig för denna rapport då Asplund då var VD för "Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) vilken är Sveriges tyngsta myndighet gällande att hålla reda på vad som är bäst för patienter i behandligsväg för en mängd olika sjukdomstillstånd. SBU redovisar det strikt vetenskapliga värdet av en viss behandling - jämfört med annan behandling eller ingen behandling alls.
Eftersom bevisen anses så skarpa när man enbart använder starka studier som "Evidens" - vilket Randomiserade, Kontrollerade Studier har (RCT) - då är det bara att lita till SBUs slutsatser och inget annat. Läkarna måste ställa sig i givakt och göra som SBU säger - annars riskerar de utföra behandling på människor som inte har bevisat värde.(Evidence Based Medicine)
Men det är långt ifrån alla som bryr sig om det.

Med Socialstyrelsens goda minne har Ryggkirurgin hjälpts undan denna bevisföring - och tillåts föra s.k kvalitetsregister (Swespine) där de likt Volvo - utan jämförande perspektiv - kan ställa egna frågor - tolka dem som man vill - och därmed utse sig själva som "bra bil - allternativt utmärkta operationer ". Men i Kontrollerade studier där blir man tvungen att utmana sin behandlingsmetod (operationer) mot annan metod - t.ex Sjukgymnastik - och då kan det visa sig, vilket också visats - att Ryggoperationerna har dubbellt så höga risker och kostnader - som Sjukgymnastiken har. Ingen metod imponerar visserligen - Men har man varit på sjukgymnastik och den inte hjälpt - då får man ju en indikation till att operation heller inte kommer att hjälpa. Det tycker många är bra - framförallt de som inte vill bli skadade eller dö av sjukvårdens åtgärder. Kontrollerade studier är legio och det som vården framhäver som överlägsna i bevisvärde. Enkel studier som SWESPINE har knappt något värde alls. Det är vad SBU säger i alla fall - och en hel medicinsk forskningsvärld.

Rena påhitt
Jag och Svenska Ryggföreningen dömde ut denna Ryggrapport . Hela rapporten var ett katastrofalt harvande om Psykologi - Kostnader, Sjukskrivning och Sociala orsaker till Ryggvärk och vissa studier som redovisades var rena påhitt.
Man behöver bara läsa rubrikerna i rapporten så finner man allt annat än ordet sjukdom.

En del kritik rann också ut i media - och det fick till följd att Huvudförfattarna - den hyfsat kontroversielle Professor Alf Nachemson fick sparken när denna rapport skulle presenteras inför 800 personer i konferenslokalerna på Stora Essingen i Stockholm.
Att Nachemson inte fanns med på stol nummer ett var ju ytterst anmärkningsvärt. Inte heller hans kollega från Skottland Professor Gordon Waddell var där. Båda dessa Professorer drev ju en Teori i den 800 sidiga SBU rapporten om att all Ryggvärken var Social - och att jobba var det bästa för ryggen.
Det var alltså i denna rapport som Ryggen i Sverige Psykologiserades
och därmed kunde man börja jaga ryggpatienter och plocka av dem sjukpenningen.
Regeringen - till att börja med den borgerliga - plockade fram miljarder till så kallad "Multimodal Rehabilitering" som helt och hållet stödjer sig på denna rapport om den friska sociala ryggen.
Grundhypotesen finns direkt hämtad ifrån SBU - och Kallas för ett "Biopsykosocialt synsätt".
Hela Sverige översvämmas nu av denna Psykrehab för de med " Ospecifika besvär i Nacke, Skuldra och Rygg.....
På senare tid har vi dock sett att det inte alls är bara ryggrelaterade patienter som går på MMR - En salig blandning av besvär ingår, som t.ex Ögonsjukdomar, Stroke - och t.om magbesvär.
Och Alla skall de behandlas med samma instrument - d.v.s Hård träning från Sjukgymnaster och sedan Psykologiska övertalningar.
Det har inte gått bra alls. Rapporter från tex Inspektionen för Socialförsäkringen har visat en 60% ökning av sjukskrivningen efter denna - som vissa kallar "skrämsel-rehabilitering".
Ryggbehandlingen som inte är någon ryggbehandling - utan en psykologisk behandling som kan användas på vem som helst - även friska personer - som inte är sjukskrivna - fungerar alltså inte. Den uppfyller inte ens syftet att minska sjukskrivningen - Att minska smärta och besvär finns det inte ens krav på.

Det vetenskapliga Underlaget är dock hämtat ifrån Kjell Asplunds SBU rapport - "Det biopsykosociala synsättet!.
Det vi kunde se i rapporten var att detta sysnsätt stöddes bara av två (2) personer/referenser - i SBU rapporten - Man kan på sidan 51 i ryggrapporten finna påståendet och de 2 referenserna - båda skrivna av en enda person i världen. Waddell/Waddell - Om det är man och hustru har vi inte kunnat bekräfta.
Det vi då ifrågasatt i en artikel i Läkartidningen var HUR SBU och Kjell Asplund kunde försvara en sådan magert underlag för bevis för att Ryggar skulle ses ur ett "Biopsykosocialt synsätt". Det var ju bara Skotten och hans hustru som stod bakom begreppet - dessutom hämtat ifrån en kommersiell bok - vilket väl knappast kan bedömas som varande  "stark evidens"
När blev böcker starka bevis?

Kritiken mot SBUrapporten ifrån SVENSKA RYGGFÖRENINGEN  kan här läsas från Läkartidningen
"RYGGSJUKDOMAR SOM FÖRSVANN"
Man kan också ställa sig undrande till varför elektiva ryggkirurgiska ingrepp har fördubblats sedan denna SBU rapport släpptes ut för 15 år sedan
Rapporten var ju tydlig med att det inte fanns evidens för att ryggkirurgi var bättre än konservativ behandling.  - Det gällde i första hand Steloperationer - Spinala Stenoser vilket är  /75% av all elektiv ryggkirurgi/
Det var ju t.om så att rapportens Huvudarkitekt Alf Nachemson - något år senare  krävde i en artikel i Dagens Medicin att ryggoperationer borde upphöra.
Och frågan hamnade i knät på Kjell Asplund som då nyligen lämnat SBU och hade tillträtt som Socialstyrelsens högsta chef.
Kjell Asplund kommenterade det hela med att ryggkirurgi som inte har bevisad nytta borde tas bort - och han skull kontakta SBU - vars myndighet han nyligen lämnat - för att undersöka "det vetenskapliga underlaget för ryggkirurgi".
Rimligen fanns väl det underlaget redan i Asplunds portfölj - redan när han läste artikeln i Dagens Medicin.

SBU/Asplund fällde ryggoperationerna - men lät dem fördubblas
Ryggkirurgin har nu närmast fördubblat sig - och det paradoxala är att den kan göra det med hjälp av samma rapport som redan dömt ut ryggkirurgin - SBU rapporten 2000 .
Ortopedin/Ryggkirurgin har nämligen funnit en räddningsplanka som de kunnat utnyttja -
I SBU rapporten drivs ju tesen om den BioPsykologiska ryggen - och nu kan man hävda dåliga ryggoperationer med att just patienten lider av "Sociala problem" - och att DET är orsaken till att operationer inte lyckas.
I en artikel i Läkartidningen framgår Ryggkirurgins syn på "sociala ryggar" tydligt. Man beklagar att så många har besvär efter ryggoperation - men finner att dessa resultat kan förbättras genom att "rätt patienter" väljs ut till operation. (läs preoperativt  mer friska?)

Varför stängde du Kjell Asplund inte ner Ryggkirurgin när det var så uppenbart att bevis saknades  - och gör så än idag.
I Januari 2016  gick Cochrane Colloboration ånyo ut med sin senaste rapport om operationer av Spinal Stenos - och precis som förut - inga bevis om bättre nytta för operation än vad som helst i kontrioll. Mer än varannan ryggoperation som utförs av de 10.300 elektiva ryggkirurgiska ingreppen  är en SS operation.
Det är unikt i världen. Högst var 4e är mer normalt. De flesta länder opererar inte alls.
Cochrane varnar t.om för att komplikationer i den opererade gruppen är avsevärda men inga i kontrollgrupperna. Det är väl känt att den högsta mortalitetsrisken finns inom denna kirurgi av Spinal Stenos. Vad har då Svensk ryggkirurgi tillåtits göra - jo fördubblat operationerna. Men ännu mersjukskrivningar som följd
I Paolo Macchiarini -affären har det dött 3 personer.
Hur många har dött efter Ryggoperationer sedan 16 år tillbaka . Vi vet inte det. I Swespine står inte ett ord om det.
Men  om man skall lita till vetenskapliga studier - och räknar lågt så kan det röra sig om 50 personer - per år och totalt sett 800 döda sedan Socialstyrelsen/Asplund  senast fick frågan.

Ryggkirurgin hålls alltså bakom ryggen - och den Psykiska ryggen lever nu på socialbidrag då sjukskrivning för "Ospecifika ryggbesvär" knappast står högt i kurs efter att SBU driver tesen om den friska ryggen som får besvär av arbetet - men inte genetik.
Men sanningen är väl att de "Specifika ryggbesvären" som man säger sig kunna operera emot - alltmer tycks vara alltmer ospecifika.

Richard Deyo et.al har återigen visat (2014) att det ryggkirurgiska tankesättet inte håller - precis som Nachemson sade,.
Var tredje svensk rygg har ju "degenerativa förändringar" redan i 30 års åldern -- och nästan alla har det vid 75. Så varför ryggoperera normala åldersförändringar --- och sedan skylla på patienter "sociala status" - vilken "gardering"  man bevisligen ha kunnat hämtat ifrån SBU rapport 2000 - Ont i ryggen Ont i Nacken.

Patienter med ryggbesvär jagas nu som aldrig förr. De jagas också in i operation då de tror att man då blir mer trodda att man har besvär. Men det tycks vara en rejäl fälla.
Vissa tar livet av sig därför att de blir oerhört kränkta när Försäkringskassa och deras etablissemang med bl.a Ortopeder och Professorer i spetsen helt struntar i den enskildes perspektiv.

"Du vill väl inte arbeta" heter detta självmords rubrik
Det dröjer inte många dagar innan Försäkringskassan kräver arbetsåtergång - och det är inte ens säkert att såret behöver vara läkt efter en operation.

Vårdtiderna efter ryggoperationer har blivit  extremt korta - Första hjälpen väskor delas ut strax efter anestesimasken kopplats bort - och släkt och vänner måste nu ta över det som Kirurgin hjälpte till med. Postoperativ vård hemma på soffan.
Sveriges Kommuner och Landsting får nu mycket för pengarna - men då är kostnaderna för kanske livslång patientproblem skötta via vårdcentraler inte inräknade.Det "Biopsykosociala synsättet" och ryggbesvär ligger som en tät slöja över landet.
Och Kjell Asplund har väl rimligen en liten del i den mörkningen.

Så Kjell Asplund - hur ser då du på det problem vi nu har med "Biopsykososciala synsätt" som du lät Nachemson plantera in med bara Waddell som referens - och som nu möjliggör klappjakt på sjukskrivna ryggar från Försäkringskassan - men som paradoxalt nog har fördubblat ryggoperationerna - och där det "Biopsykosociala synsättet" satt igång miljardrullning av rehab?

Men WHO "The Global Burden Diseasy Study har ånyo utsett Ländryggsproblemen till världens mesta kroniska handikapp. Men Inte ett ord om något handikapp ifrån de etablerades sida i Sverige - trots att Sverige faktiskt har MINDRE ryggproblem än Nigeria och Nepal. .
När du satt Kjell Asplund som ordförande för  Socialstyrelsen sökte Patientföreningen Svenska Ryggföreningen bidrag i många år. Inte ett öre ... " Vi kan inte finna att den grupp ni företräder är berättigade till bidrag. Smärta är inget handikapp"....

Vi reagerad mycket kraftigt på det.
Och det kanske det är därför vi fortfarande reagerar Kjell Asplund.

Christer Nyberg
Ryggföreningen i Sverige


Kopia Kjell Asplund
Kopia Socialstyrelsen
Kopia Annika Strandhäll
Kopia vissa utvalda intressenter0 Professor Kjell Asplund - kan du hjälpa oss ?

Till höger Kjell Asplund
Professor Kjell Asplund är nu kanske Sveriges mest anlitade utredare åt Regeringen gällande Sjukvård/Medicin/Forskning/Etik
Ingen kan ha undgått den stora forskningsskandal som skett på Karolinska Institutet gällande Paolo Macchiarini och de opererade luftstruparna där Kjell Asplund - efter flera års mörkande från KI och den etablerade vården till slut avslöjades av Media och Kjell Asplund fick uppdraget att reda ut ärendet. Och kritiken blev inte nådig från Kjell Asplund.

Jag kom i kontakt med  Professor Kjell Asplund första gången 1999 i samband med att SBU höll på att sammanställa en rapport om ryggproblemen i Sverige. ( SBU Ont i ryggen, Ont i Nacken Nachemson/Jonson 2000) Kjell Asplund var därmed högst ansvarig för denna rapport då Asplund var VD för "Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) Sveriges tyngsta myndighet gällande att hålla reda på vad som är bäst för patienter i behandligsväg för en mängd olika sjukdomstillstånd. SBU redovisar det strikt vetenskapliga värdet av en viss behandling - jämfört med annan behandling eller ingen behandling alls. Eftersom bevisen anses så skarpa när man enbart använder starka studier som "Evidens" - vilket Randomiserade, Kontrollerade Studier har (RCT) - då är det bara att lita till SBUs slutsatser och inget annat. Läkarna måste ställa sig i givakt och göra som SBU säger - annars riskerar de utföra behandling på människor som inte har bevisat värde.(Evidence Based Medicine)
Men det är långt ifrån alla som bryr sig om det.
Med Socialstyrelsens goda minne har Ryggkirurgin hjälpts undan denna bevisföring - och tillåts föra s.k kvalitetsregister (Swespine) där de likt Volvo - utan jämförande perspektiv - kan ställa egna frågor - tolka dem som man vill - och därmed utse sig själva som "bra bil - allt ryggbehandling"

Rena påhitt
Jag och Svenska Ryggföreningen dömde ut denna Ryggrapport . Hela rapporten var ett katastrofalt tjatande om Psykologi - Sociala orsaker till Ryggvärk och rena påhitt.
En del kritik rann också ut i media - och det fick till följd att Huvudförfattarna - den hyfsat kontroversielle Professor Alf Nachemson fick sparken när denna rapport skulle presenteras inför 800 personer i konferenslokalerna på Stora Essingen i Stockholm.
Att Nachemson inte fanns med på stol nummer ett var ju ytterst anmärkningsvärt. Inte heller hans kollega från Skottland Professor Gordon Waddell var där. Båda dessa Professorer drev ju en Teori i den 800 sidiga SBU rapporten om att all Ryggvärken var Social - och att jobba var det bästa för ryggen.
Det var alltså i denna rapport som Ryggen i Sverige Psykologiserades
och därmed kunde man börja jaga ryggpatienter och plocka av dem sjukpenningen.
Regeringen - till att börja med den borgerliga - plockade fram miljarder till så kallad "Multimodal Rehabilitering" som helt och hållet stödjer sig på denna rapport om den friska sociala ryggen.
Grundhypotesen finns direkt hämtad ifrån SBU - och Kallas för ett "Biopsykosocialt synsätt".
Hela Sverige översvämmas nu av denna Psykrehab för de med " Ospecifika besvär i Nacke, Skuldra och Rygg.....
På senare tid har vi dock sett att det inte alls är bara ryggrelaterade patienter som går på MMR - En salig blandning av besvär ingår, som t.ex Ögonsjukdomar, Stroke - och t.om magbesvär.
Och Alla skall de behandlas med samma instrument - d.v.s Hård träning från Sjukgymnaster och sedan Psykologiska övertalningar.
Det har inte gått bra alls. Rapporter från tex Inspektionen för Socialförsäkringen har visat en 60% ökning av sjukskrivningen efter denna - som vissa kallar "skrämsel-rehabilitering".
Ryggbehandlingen som inte är någon ryggbehandling - utan en psykologisk behandling som kan användas på vem som helst - även friska personer - som inte är sjukskrivna - fungerar alltså inte. Den uppfyller inte ens syftet att minska sjukskrivningen - Att minska smärta och besvär finns det inte ens krav på.

Det vetenskapliga Underlaget är dock hämtat ifrån Kjell Asplunds SBU rapport - "Det biopsykosociala synsättet!.
Det vi kunde se i rapporten var att detta sysnsätt stöddes bara av två (2) personer/referenser - i SBU rapporten - Man kan på sidan 51 i ryggrapporten finna påståendet och de 2 referenserna - båda skrivna av en enda person i världen. Waddell/Waddell - Om det är man och hustru har vi inte kunnat bekräfta.
Det vi då ifrågasatt i en artikel i Läkartidningen var HUR SBU och Kjell Asplund kunde försvara en sådan magert underlag för bevis för att Ryggar skulle ses ur ett "Biopsykosocialt synsätt". Det var ju bara Skotten och hans hustru som stod bakom begreppet - dessutom hämtat ifrån en kommersiell bok - vilket väl knappast kan bedömas som varande  "stark evidens"
När blev böcker starka bevis?

Kritiken mot SBUrapporten kan här läsas från Läkartidningen
"RYGGSJUKDOMAR SOM FÖRSVANN"
Man kan också ställa sig undrande till varför elektiva ryggkirurgiska ingrepp har fördubblats sedan denna SBU rapport.
Rapporten var ju tydlig med att det inte fanns evidens för att ryggkirurgi inte var bättre än konservativ behandling.  - Steloperationer - Spinala Stenoser /75% av all elektiv kirurgi/
Det var ju t.om så att rapportens Huvudarkitekt Alf Nachemson - något år senare  krävde i en artikel i Dagens Medicin att ryggoperationer borde upphöra.
Och frågan hamnade i knät på Kjell Asplund som då nyligen lämnat SBU och hade tillträtt som Socialstyrelsens högsta chef.
Kjell Asplund kommenterade det hela med att ryggkirurgi som inte har bevisad nytta borde tas bort - och han skull kontakta SBU - vars myndighet han nyligen lämnat - för att undersöka "det vetenskapliga underlaget för ryggkirurgi".
Rimligen fanns väl det underlaget redan i Asplunds portfölj - när han läste artikeln i Dagens Medicin

SBU/Asplund fällde ryggoperationerna - men lät dem fördubblas
Ryggkirurgin har nu närmast fördubblat sig - och det paradoxala är att den kan göra det med hjälp av samma rapport som redan dömt ut ryggkirurgin - SBU rapporten 2000 .
Ortopedin/Ryggkirurgin har nämligen funnit en räddningsplanka som de kunnat utnyttja -
I SBU rapporten drivs ju tesen om den BioPsykologiska ryggen - och nu kan man hävda dåliga ryggoperationer med att just patienten lider av "Sociala problem" - och att DET är orsaken till att operationer inte lyckas.
I en artikel i Läkartidningen framgår Ryggkirurgins syn på "sociala ryggar" tydligt. Man beklagar att så många har besvär efter ryggoperation - men finner att dessa resultat kan förbättras genom att "rätt patienter" väljs ut till operation. (läs preoperativt  mer friska?)

Varför stängde du Kjell Asplund inte ner Ryggkirurgin när det var så uppenbart att bevis saknades  - och gör så än idag.
I Januari 2016  gick Cochrane Colloboration ånyo ut med sin senaste rapport om operationer av Spinal Stenos - och precis som förut - inga bevis om bättre nytta för operation än vad som helst i kontrioll. Mer än varannan ryggoperation som utförs av de 10.300 elektiva ryggkirurgiska ingreppen  är en SS operation.
Det är unikt i världen. Högst var 4e är mer normalt. De flesta länder opererar inte alls.
Cochrane varnar t.om för att komplikationer i den opererade gruppen är avsevärda men inga i kontrollgrupperna. Det är väl känt att den högsta mortalitetsrisken finns inom denna kirurgi av Spinal Stenos. Vad har då Svensk ryggkirurgi tillåtits göra - jo fördubblat operationerna. Men ännu mersjukskrivningar som följd
I Paolo Macchiarini -affären har det dött 3 personer.
Hur många har dött efter Ryggoperationer sedan 16 år tillbaka . Vi vet inte det. I Swespine står inte ett ord om det.
Men  om man skall lita till vetenskapliga studier - och räknar lågt så kan det röra sig om 50 personer - per år och totalt sett 800 döda sedan Socialstyrelsen/Asplund  senast fick frågan.

Ryggkirurgin hålls alltså bakom ryggen - och den Psykiska ryggen lever nu på socialbidrag då sjukskrivning för "Ospecifika ryggbesvär" knappast står högt i kurs efter att SBU driver tesen om den friska ryggen som får besvär av arbetet - men inte genetik.
Men sanningen är väl att de "Specifika ryggbesvären" som man säger sig kunna operera emot - alltmer tycks vara alltmer ospecifika.

Richard Deyo et.al har återigen visat (2014) att det ryggkirurgiska tankesättet inte håller - precis som Nachemson sade,.
Var tredje svensk rygg har ju "degenerativa förändringar" redan i 30 års åldern -- och nästan alla har det vid 75. Så varför ryggoperera normala åldersförändringar --- och sedan skylla på patienter "sociala status" - vilken "gardering"  man bevisligen ha kunnat hämtat ifrån SBU rapport 2000 - Ont i ryggen Ont i Nacken.

Patienter med ryggbesvär jagas nu som aldrig förr. De jagas också in i operation då de tror att man då blir mer trodda att man har besvär. Men det tycks vara en rejäl fälla.
Vissa tar livet av sig därför att de blir oerhört kränkta när Försäkringskassa och deras etablissemang med bl.a Ortopeder och Professorer i spetsen helt struntar i den enskildes perspektiv.

"Du vill väl inte arbeta" heter detta självmords rubrik
Det dröjer inte många dagar innan Försäkringskassan kräver arbetsåtergång - och det är inte ens säkert att såret behöver vara läkt efter en operation.

Vårdtiderna är extremt små- Första hjälpen väskor delas ut och släkt och vänner måste nu ta över det som Kirurgin hjälpte till med. Postoperativ vård.


Det "Biopsykosociala synsättet" och ryggbesvär ligger som en tät slöja över landet.
Och Kjell Asplund har väl rimligen en liten del i den mörkningen.

Så Kjell Asplund - hur ser då du på det problem vi nu har med "Biopsykososciala synsätt" som du lät Nachemson plantera in med bara Waddell som referens - och som nu möjliggör klappjakt på sjukskrivna ryggar från Försäkringskassan - men som paradoxalt nog har fördubblat ryggoperationerna - och där det "Biopsykosociala synsättet" satt igång miljardrullning av rehab?

Men WHO "The Global Burden Diseasy Study har ånyo utsett Ländryggsproblemen till världens mesta kroniska handikapp. Men Inte ett ord om något handikapp ifrån de etablerades sida i Sverige - trots att Sverige faktiskt har MINDRE ryggproblem än Nigeria och Nepal. .
När du satt Kjell Asplund som ordförande för  Socialstyrelsen sökte Patientföreningen Svenska Ryggföreningen bidrag i många år. Inte ett öre ... " Vi kan inte finna att den grupp ni företräder är berättigade till bidrag. Smärta är inget handikapp"....

Vi reagerad mycket kraftigt på det.
Och det kanske det är därför vi fortfarande reagerar -

Christer Nyberg
Ryggföreningen i Sverige


Kopia Kjell Asplund
Kopia Socialstyrelsen
Kopia Annika Strandhäll
Kopia vissa utvalda intressenter0 Professor Kjell Asplund - kan du hjälpa oss ?

Till höger Kjell Asplund
Professor Kjell Asplund är nu kanske Sveriges mest anlitade utredare åt Regeringen gällande Sjukvård/Medicin/Forskning/Etik
Ingen kan ha undgått den stora forskningsskandal som skett på Karolinska Institutet gällande Paolo Macchiarini och de opererade luftstruparna där Kjell Asplund - efter flera års mörkande från KI och den etablerade vården till slut avslöjades av Media och Kjell Asplund fick uppdraget att reda ut ärendet. Och kritiken blev inte nådig från Kjell Asplund.

Jag kom i kontakt med  Professor Kjell Asplund första gången 1999 i samband med att SBU höll på att sammanställa en rapport om ryggproblemen i Sverige. ( SBU Ont i ryggen, Ont i Nacken Nachemson/Jonson 2000) Kjell Asplund var därmed högst ansvarig för denna rapport.
då Asplund var  2000 var  VD för "Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) sveriges tyngsta myndighet gällande att hålla reda på vad som är bäst för patienter i behandligsväg för en mängd olika sjukdomstillstånd. Man redovisar det strikt vetenskapliga värdet av en viss behandling - jämfört med annan behandling eller ingen behandling alls. Eftersom bevisen anses så skarpa när man enbart använder starka studier som "Evidens" - vilket Randomiserade, Kontrollerade Studier har (RCT) - då är det bara att lita till SBUs slutsatser och inget annat. Läkarna måste ställa sig i givakt och göra som SBU säger - annars riskerar de utföra behandling på människor som inte har bevisat värde.(Evidence Based Medicine)
Men det är långt ifrån alla som bryr sig om det.
Med Socialstyrelsens goda minne har Ryggkirurgin hjälpts undan denna bevisföring - och tillåts föra s.k kvalitetsregister (Swespine) där de likt Volvo - utan jämförande perspektiv - kan ställa egna frågor - tolka dem som man vill - och därmed utse sig själva som "bra bil - allt ryggbehandling"

Rena påhitt
Jag och Svenska Ryggföreningen dömde ut denna Ryggrapport . Hela rapporten var ett katastrofalt tjatande om Psykologi - Sociala orsaker till Ryggvärk och rena påhitt.
En del kritik rann också ut i media - och det fick till följd att Huvudförfattarna - den hyfsat kontroversielle Professor Alf Nachemson fick sparken när denna rapport skulle presenteras inför 800 personer i konferenslokalerna på Stora Essingen i Stockholm.
Att Nachemson inte fanns med på stol nummer ett var ju ytterst anmärkningsvärt. Inte heller hans kollega från Skottland Professor Gordon Waddell var där. Båda dessa Professorer drev ju en Teori i den 800 sidiga SBU rapporten om att all Ryggvärken var Social - och att jobba var det bästa för ryggen.
Det var alltså i denna rapport som Ryggen i Sverige Psykologiserades
och därmed kunde man börja jaga ryggpatienter och plocka av dem sjukpenningen.
Regeringen - till att börja med den borgerliga - plockade fram miljarder till så kallad "Multimodal Rehabilitering" som helt och hållet stödjer sig på denna rapport om den friska sociala ryggen.
Grundhypotesen finns direkt hämtad ifrån SBU - och Kallas för ett "Biopsykosocialt synsätt".
Hela Sverige översvämmas nu av denna Psykrehab för de med " Ospecifika besvär i Nacke, Skuldra och Rygg.....
På senare tid har vi dock sett att det inte alls är bara ryggrelaterade patienter som går på MMR - En salig blandning av besvär ingår, som t.ex Ögonsjukdomar, Stroke - och t.om magbesvär.
Och Alla skall de behandlas med samma instrument - d.v.s Hård träning från Sjukgymnaster och sedan Psykologiska övertalningar.
Det har inte gått bra alls. Rapporter från tex Inspektionen för Socialförsäkringen har visat en 60% ökning av sjukskrivningen efter denna - som vissa kallar "skrämsel-rehabilitering".
Ryggbehandlingen som inte är någon ryggbehandling - utan en psykologisk behandling som kan användas på vem som helst - även friska personer - som inte är sjukskrivna - fungerar alltså inte. Den uppfyller inte ens syftet att minska sjukskrivningen - Att minska smärta och besvär finns det inte ens krav på.

Det vetenskapliga Underlaget är dock hämtat ifrån Kjell Asplunds SBU rapport - "Det biopsykosociala synsättet!.
Det vi kunde se i rapporten var att detta sysnsätt stöddes bara av två (2) personer/referenser - i SBU rapporten - Man kan på sidan 51 i ryggrapporten finna påståendet och de 2 referenserna - båda skrivna av en enda person i världen. Waddell/Waddell - Om det är man och hustru har vi inte kunnat bekräfta.
Det vi då ifrågasatt i en artikel i Läkartidningen var HUR SBU och Kjell Asplund kunde försvara en sådan magert underlag för bevis för att Ryggar skulle ses ur ett "Biopsykosocialt synsätt". Det var ju bara Skotten och hans hustru som stod bakom begreppet - dessutom hämtat ifrån en kommersiell bok - vilket väl knappast kan bedömas som varande  "stark evidens"
När blev böcker starka bevis?

Kritiken mot SBUrapporten kan här läsas från Läkartidningen
"RYGGSJUKDOMAR SOM FÖRSVANN"
Man kan också ställa sig undrande till varför elektiva ryggkirurgiska ingrepp har fördubblats sedan denna SBU rapport.
Rapporten var ju tydlig med att det inte fanns evidens för att ryggkirurgi inte var bättre än konservativ behandling.  - Steloperationer - Spinala Stenoser /75% av all elektiv kirurgi/
Det var ju t.om så att rapportens Huvudarkitekt Alf Nachemson - något år senare  krävde i en artikel i Dagens Medicin att ryggoperationer borde upphöra.
Och frågan hamnade i knät på Kjell Asplund som då nyligen lämnat SBU och hade tillträtt som Socialstyrelsens högsta chef.
Kjell Asplund kommenterade det hela med att ryggkirurgi som inte har bevisad nytta borde tas bort - och han skull kontakta SBU - vars myndighet han nyligen lämnat - för att undersöka "det vetenskapliga underlaget för ryggkirurgi".
Rimligen fanns väl det underlaget redan i Asplunds portfölj - när han läste artikeln i Dagens Medicin

SBU/Asplund fällde ryggoperationerna - men lät dem fördubblas
Ryggkirurgin har nu närmast fördubblat sig - och det paradoxala är att den kan göra det med hjälp av samma rapport som redan dömt ut ryggkirurgin - SBU rapporten 2000 .
Ortopedin/Ryggkirurgin har nämligen funnit en räddningsplanka som de kunnat utnyttja -
I SBU rapporten drivs ju tesen om den BioPsykologiska ryggen - och nu kan man hävda dåliga ryggoperationer med att just patienten lider av "Sociala problem" - och att DET är orsaken till att operationer inte lyckas.
I en artikel i Läkartidningen framgår Ryggkirurgins syn på "sociala ryggar" tydligt. Man beklagar att så många har besvär efter ryggoperation - men finner att dessa resultat kan förbättras genom att "rätt patienter" väljs ut. (läs preoperativt  friska?)

Men med hjälp av denna SBU rapport från 2000 kan man bygga upp dessa hypoteser - och man frågar då Kjell Asplund om han funderat över två saker.

Varför stängde du Kjell Asplund inte ner Ryggkirurgin när det var så uppenbart att bevis saknades  - och gör så än idag.
I Januari 2016  gick Cochrane Colloboration ånyo ut med sin senaste rapport om operationer av Spinal Stenos - och precis som förut - inga bevis om bättre nytta för operation än vad som helst i kontrioll. Mer än varannan ryggoperation som utförs av de 10.300 - år en SS operation.
Det är unikt i världen.
Cochrane varnar t.om för att komplikationer i den opererade gruppen är avsevärda men inga i kontrollgrupperna. Det är väl känt att den högsta mortalitetsrisken finns inom denna kirurgi av Spinal Stenos. Vad har då Svensk ryggkirurgi tillåtits göra - jo fördubblat operationerna. Men ännu mersjukskrivningar som följd
I Paolo Macchiarini -affären har det dött 3 personer.
Hur många har dött efter Ryggoperationer sedan 16 år tillbaka . Vi vet inte det. I Swespine står inte ett ord om det.
Men  om man skall lita till vetenskapliga studier - och räknar lågt så kan det röra sig om 50 personer - per år och totalt sett 800 döda sedan Socialstyrelsen senast fick frågan.

Ryggkirurgin hålls alltså bakom ryggen - och den Psykiska ryggen lever nu på socialbidrag då sjukskrivning för "Ospecifika ryggbesvär" knappast står högt i kurs efter att SBU driver nolltesen om den friska ryggen.
Men sanningen är väl att de "Specifika ryggbesvären" som man säger sig kunna operera emot - alltmer tycks vara alltmer ospecifika.
Richard Deyo et.al har ju återigen visat (2014) att det ryggkirurgiska tankesättet inte håller - precis som Nachemson sade,.
Var tredje svensk rygg har ju "degenerativa förändringar" redan i 30 års åldern -- och nästan alla har det vid 75. Så varför ryggoperera normala åldersförändringar --- och sedan skylla på patienter "sociala status" - vilken "gardering"  man bevisligen ha kunnat hämtat ifrån SBU rapport 2000 - Ont i ryggen Ont i Nacken.

Patienter med ryggbesvär jagas nu som aldrig förr. De jagas också in i operation då de tror att man då blir mer trodda att man har besvär. Men det tycks vara en rejäl fälla.
Vissa tar livet av sig därför att de blir oerhört kränkta när Försäkringskassa och deras etablissemang med bl.a Ortopeder och Professorer i spetsen helt struntar i den enskildes perspektiv.

"Du vill väl inte arbeta" heter detta självmords rubrik
Det dröjer inte många dagar innan Försäkringskassan kräver arbetsåtergång - och det är inte ens säkert att såret behöver vara läkt efter en operation.

Vårdtiderna är extremt små- Första hjälpen väskor delas ut och släkt och vänner måste nu ta över det som Kirurgin hjälpte till med. Postoperativ vård.


Det "Biopsykosociala synsättet" och ryggbesvär ligger som en tät slöja över landet.
Och Kjell Asplund har väl rimligen en liten del i den mörkningen.

Så Kjell Asplund - hur ser då du på det problem vi nu har med "Biopsykososciala synsätt" som du lät Nachemson plantera in med bara Waddell som referens - och som nu möjliggör klappjakt på sjukskrivna ryggar från Försäkringskassan - men som paradoxalt nog har fördubblat ryggoperationerna - och där det "Biopsykosociala synsättet" satt igång miljardrullning av rehab?

Men WHO "The Global Burden Diseasy Study har ånyo utsett Ländryggsproblemen till världens mesta kroniska handikapp. Men Inte ett ord om något handikapp ifrån de etablerades sida i Sverige - trots att Sverige faktiskt har MINDRE ryggproblem än Nigeria och Nepal. .
När du satt Kjell Asplund som ordförande för  Socialstyrelsen sökte Patientföreningen Svenska Ryggföreningen bidrag i många år. Inte ett öre ... " Vi kan inte finna att den grupp ni företräder är berättigade till bidrag. Smärta är inget handikapp"....

Vi reagerad mycket kraftigt på det.
Och det kanske det är därför vi fortfarande reagerar -

Christer Nyberg
Ryggföreningen i Sverige


Kopia Kjell Asplund
Kopia Socialstyrelsen
Kopia Annika Strandhäll
Kopia vissa utvalda intressenter23 mars 2016

3 Magnetkameran ljuger inte - men den säger heller inte hela sanningen

Richard Deyo
Världsledande ryggforskare
Är du förvånad över att Läkaren inte skickar iväg dig till röntgen. Eller om du får röntgen - och du sedan inte får något bra svar ifrån Läkaren vad bilderna egentligen säger. Det kanske beror på att Läkaren redan vet att bilder på ryggen inte visar orsaken till ryggsmärtan och att han/hon egentligen har gjort dig en tjänst då risken för vidare åtgärd kan bli felaktig - t.ex en operation som inte hjälper, då det "fel" som man ser på bilderna , inte är något som orsakar ryggsmärta. Diskbuktning är ett exempel.

Miljoner  undersökningar med Xray - 
Magnetkamera (MRI) eller Datortomografi (DT) utförs varje år på ryggar.
I USA har man på kort tid dubblat kostnaderna för röntgen av ryggar - så även i Sverige - men ingen blir ändå mer frisk i ryggen av att veta vad som syns på röntgen. Snarare ser det ut som det som syns på röntgen ofta är blindspår.

22 mars 2016

0 Rehabiliteringen av ryggar som blev ett fiasko - fasas ut 2016

DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN LÄGGER NER REHABILITERINGEN FÖR
RYGGAR

Ledande Ortopeder i Sverige som Professor Alf Nachemson, Professor Tommy Hansson, och Stockholm  Spine Centers Tycho Tullberg var i hög grad påhejare - och till viss eller stor del "konstruktörer" till den enorma Rehabsatsningen av ryggar som den Borgerliga regeringen släppte loss 2008. Parollen var "Jobba mer så minskar värken".

8 mars 2016

1 På Lördag klockan 14 är din ryggvärk borta

Vem vill inte ha vård ?
VI ÄR I ETT VARMARE LAND
Oy såg blek ut där hon stod på verandan. - Hennes syster Aew har fruktansvärt ont – hon pekar på ryggen.
Systrarna är mina grannar i Thailand. De är i 38 års –åldern. De bor i ett rackigt hus med två föräldrar och två underbara barn
. Det finns en far också, men han jobbar mest.

De är 7 i familjen – 35 i släkten. Endast en skitig mur skiljer oss. Vi är rika – de är fattiga. Men vi mår lika bra – eller dåligt, beroende på hur man ser det. Hönsen ränner omkring i skiten – Tomten ser ut som en soptipp – men människorna är älskvärda. Jag lånar ut 1500 baht till dem då och då. Elräkningen är oftast inte betald – och mätaren skruvas ner redan samma vecka om man ej betalar i tid. Då försvinner vattnet också. Och ungarna kommer in varje måndag morgon och väntar sig få 200 baht i handen (45 kronor).

23 november 2015

0 Linda Haglunds ryggvärk var cancer - och vem är förvånad att det inte togs på allvar ?

Linda Haglund Svensk rekordhållare
på 100 meter och 200 meter
En av Sveriges mest populära fri idrottsstjärnor Linda Haglund har avlidit av cancer. Linda hade en längre tid klagat på ryggsmärtor men ingen läkare reagerade nämnvärt på det.
Och vem är förvånad över det. Att läkarna inte höjer på ögonbrynen när patienter i Sverige kommer in på en vårdcentral och klagar på smärtor från ryggen.

17 november 2015

1 Läkarnas ointresse och gissningar om ryggsmärta sätter patienter i narkotikafällan

Nora äter 20 mediciner om dagen. Hur frisk blir man då?

De svenska Läkarnas kunskap och intresse för världens största kroniska  handikapp ryggens sjukdomar/dysfunktioner liknar ingen annan serviceverksamhet i samhället. Sjukgymnastik och piller är läkarkårens huvudmetod att minska ryggsmärta. Men ingen av dessa metoder imponerar. Tvärtom synes smärtstillandet med analgetika som från början bara gällde ländryggen, skapa smärta i hela kroppen. Ländryggspatienten blir då omklassad till "Fibropatient. Personer inom sjukvård eller tjänsteman på FK  kan t.o.m dra till med att "du är ju narkoman". Det är dax att diskutera Sveriges största marknad. Den liknar Kiviks men är betydligt mer omfattande och obegriplig.