14 november 2007

Diskbråck , ryggskott eller något annat.


VIKTIGT OCH VANLIGT
Diskbråck och ryggskott hör inte ihop med varandra. Utvecklande av ett diskbråck kan ta många år. Ett ryggskott kommer blixtsnabbt.
Något samband mellan diskbråck och ryggskott finns inte enl all vetenskaplig dokumentation.
Det finns därför ingen anledning att t.ex röntga ryggen om man plötsligen får svår värk, typ ryggskott. Bättre är att försöka hantera den plötsliga smärtan - t.ex med värktabletter och i övrigt vila och ta det lugnt. Om ryggbesvären blir långvariga - många månader,  är det dock mer intressant att ta en MRI undersökning på ryggen.
 

Ett antal studier som publicerats världen runt, visar att i en befolkning kan det finnas så många som 30 % som har diskbråck. Enstaka studier har visat upp till 60 %. Och de allra flesta har ingen aning om det eftersom de inte har några problem trots att man upptäckt diskbråck. 
Andra och allvarligare tillstånd skapar och bibehåller ländryggsvärken.
I den omfattande SBU rapporten på 800 sidor, förklarades diskbråcket som en närmast obetydlig åldersförändring. Att operera diskbråck kan vara onödigt och ibland direkt skadligt..
Du kan alltså få höra allt ifrån att diskbråck ger inga besvär alls, till att du måste omgående operera. Vad är rätt och vad är fel?

Diskbråck defenition
Vi börjar med att bena ut vad ett diskbråck per definition är. I denna diskussion förklaras diskbråck endast i korta ordalag, det finns bättre sidor som i detalj beskriver disken och diskbråck.

Men det vi vet är att en disk består av en inre geleartad kärna omgiven av en starkare ring. Jämför med en mjuk innerslang, med ett omgivande hårdare däck. Innerslangen tränger på däcket och bildar en buktning,  eller tränger helt igenom däcket och bildar ett bråck (protrusion). Det finns en tredje variant (extrusion) där en liten del av den inre gelekärnan tränger igenom den yttre ringen (däcket) och "simmar fritt" (sekvester) utan att längre ha kontakt med disken.
En buktning anses inte kunna ställa till med något besvär alls. Ett bråck kan, men långt ifrån alltid, ställa till med värk om den träffar intilliggande nerver eller nervrötter fästade intill spinalkanalen. Detta gäller även ovan nämnda sekvester.

Hur uppstår diskbråck?

Diskbråck uppstår sakta och under en lång period, det tar kanske upp till 20 år. Oftast uppstår diskbråck  längst ned i ryggen L4, L5, och ibland i nacken vid C5- C4. Med några få undantag uppstår diskbråck inte på några andra ställen (nivåer) i ryggen. Det är närmast omöjligt att hitta en person som har diskbråck i den raka långa delen av thoraxryggen. En äldre person (70) har nästan alltid fler diskbråck än en yngre (35).
Åldern spelar alltså en roll, men också stället där diskbråcket uppträder. L5 längst ned i ryggen är mycket utsatt då det just är längst ned men också att ryggraden svänger kraftigt i en båge här och dessutom  skall ställa sig på den lilla sacrum, svanskotan. L4 kotan och L5 kotans diskar  har det alltså betydligt besvärligare att fullgöra sitt jobb. Det blir lättare problem här. Tyvärr talar inte läkarna om detta, att det är ett utsatt ställe, ryggraden svänger kraftigt i en båge och händelsen sker längst ned. Experter talar enbart om ålder på disken vilken i bästa fall bara är halva sanningen.
Det tar år att utveckla ett bråck.  Man kan inte få ett diskbråck av att ha lyft för tungt vid något enskilt  tillfälle. De flesta kan lyfta och göra det  hur många gånger som helst utan att få bråck. Det anses osannolikt att diskbråck uppstår vid ett trauma, t.ex bilolycka eller fallolycka

Diskbråckssymtom men det behöver ej bero på diskbråck

Symtom på möjlig orsak från diskbråck i ländryggen är skarpa ischiasproblem ner i benen och även foten kan vara inblandad.Smärtorna kan vara mycket besvärande och vara under längre period...( 1-2 månader)
Ryggvärken är normalt ganska låg.
Man bör dock veta att ett antal andra orsaker som inte har med bråcket att göra kan ge precis samma smärtsymtom. T.ex trånga kanaler,(foramina)  muskelspasmer, eller nerver som kommit i kläm av andra orsaker, plus idag okända problem. Det finns stora grupper av människor som har återkommande ischiasproblem ner i benen utan den minsta lilla diskbuktning finns.
Det är gott vederlagt att olika kotors nervrötter som attraheras av något, (dock inte alltid diskbråck) ger olika symtom. ner över stjärt, lår, ben och fötter. Det finns 2 nervrötter som skjuter ut fråna varje kota och går ned i varsitt ben.

Sjukdomstecken från fjärde ländkotan (L:4-syndrom): Smärtan känns nedåt på lårets utsida och underbenets framsida. Känseln är också nedsatt på underbenets framsida. Försvagad knäskålsreflex.
Sjukdomstecken från femte ländkotan
(L:5-syndrom): Smärtan känns från korsryggen nedåt längs baksidan av låret och vid hälen. Stortån är förlamad eller har nedsatt kraft. Svårigheter att gå på hälarna. Nedsatt förmåga att böja foten uppåt. Nedsatt känsel på fotens ovansida och på stortån.
Sjukdomstecken från första korsbandskotan
(S:1-syndrom): Smärtan känns utmed lårets baksida och på underbenets utsida. Hälsenereflexen är borta. Det är svårt att gå på tå. Nedsatt känsel på utsidan av foten.
( Källa Privatmedicin )


Konklusion

Diskbråck är övervärderat som orsak till ländryggsproblem. De flesta med diskbråck har inga problem med sin rygg. Det har inte gått att visa att diskbråcksoperationer på längre sikt löser ländryggsproblemen bättre än att avstå ifrån ryggkirurgi. (SPORT-studien) Anledningen till en så hög fokusering kring diskbråck som "bov" är att ryggkirurgerna har högst status och skriver de flesta "manualer" om vad som är sjukt eller friskt i en rygg.. Därmed inte sagt att de har helt fel, men det finns många förklaringar till svår ryggsmärta.
Det finns klart visat att svår ryggvärk, framförallt plötslig sådan, beror på andra orsaker som man inte ser med en röntgen eller MRI.
Vid akut i värk ländryggen måste man rida ut stormen själv, eller med hjälp av smärtstillande medel. Receptfria NSAID läkemedel, såsom Ipren, Voltaren är faktiskt  bättre än tyngre medicin såsom Citodon, Tramadol, Ketogan etc... vilka är opiater och brukar fungera sämre och är dessutom beroendframkallande. Kontakta läkare om det.
Är du en yngre person som inte har någon längre smärthistoria bakom dig kan sjukgymnast eller kiropraktor vara användbart. Men den första tiden måste du reda ut själv. Värken kommer alltid att klinga av oavsett vad du gör.(naturaförloppet) Är du äldre och har haft ryggproblem och ryggskott förut, gäller samma förslag, men det kan ta längre tid att bli av med den akuta perioden.
Som sagts tidigare, att röntga ryggen är inget förstaval. Operation är heller inget förstaval, och diskbråcksoperation är jag ytterst tveksam till överhuvud taget. De flesta länder med lika god sjukvård som Sveriges, opererar inga diskbråck.Dock är det mycket vanligt i USA.
En mer omfattande artikel och mer vetenskapligt skriven än denna är på gång med ungefärlig rubrik,
" Är diskbråck ett blindspår"?

Notera
Allvarliga sjukdomar i ryggraden är sällsynta. Tumörer förekommer i enstaka fall men är då oftast godartade.
Allvarliga tumörer uppträder nästan alltid bara som dottersvulster efter att en tidigare cancersjukdom funnits.
Läs mer

Relaterade länkar
Operera Diskbråck, hjälper det?


Vinst eller förlust att operera ryggen ?
Diskbråck och ryggont

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar