10 augusti 2009

Ryggont inte högprioriterat i läkarkåren

En kvinna med ryggont fick ingen vård trots flera besök hos företagshälsovård och vårdcentraler. Senare när hon röntgades visade sig att hon led av skelettcancer.
Källa SVT

Inte första gången detta sker. Och fenomenet är naturligtvis en blandning av nonchalans just därför att det rör sig om ryggsmärtor och dåligt utbildad läkarkår som inte har några instrument att använda för att utreda ryggsmärta. Visst finns MR-utredningen (magnetkamera) men vissa läkare sätter i system att inte erbjuda patienter en magnetkameraundersökning. Det kostar pengar och läkare är med och hjälper till med budgetansvaret. Det är inte många som har skelettcancer så därför finns nog med i spelet att det inte är någon stor risk att neka en patient en MR. Diskbråck och andra fynd, t.ex ryggmärgsförträngningar eller artroser finns desto mer, men man dör inte av det akut, så varför kosta på en MR undersökning. Å andra sidan, så kostar inte en MR så mycket, cirka 2500 kronor, så varför vara så snåla. Men det handlar om ryggen och då blir det så här. Lågprioriterat.

Och hur går det nu för denna patients anmälan till Hälso och Sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd (HSAN) ? Troligen inget bra. Endast 3-5 procent av HSANS anmälningar ifrån patienter slutar med varning eller erinran för berörd läkare. Även om patienten dör.
Nu talas om att lägga ner myndigheten. Kanske lika bra det. Den har inte visat någon nämnvärd "patientvänlighet" genom åren. Men vi måste i så fall ha något annat. Vad, är det ingen som har föreslagit. Men fortfarande talar man om att patientsäkerhet är viktigt. Hittills är det mest bara prat.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar