10 september 2009

Diskbråck och ryggont ?

En del patienter är oroade för att de står på kö för att operera diskbråck och undrar hur det skall gå. Andra är oroade för att de inte får tid till operation. En del kliniker opererar några stycken bråck per år. andra gör flera hundra. Det säger en sak, det tycks råda oenighet ibland läkarna, vilka som faktiskt skall opereras. Och så säger också det studerande jag gjort i ämnet. Varje kirurg kan ha en egen uppfattning. Oftast har de generellt samma uppfattning, men gränstänjningarna är stora.
Därför uppstår det konstiga att man undrar vad de klinikerna som bara gör ett fåtal ingrepp, egentligen gör under sin arbetsmånad. Möter patienter och sedan skickar hem dem ?

Det är dock en bra utveckling att kirurgin nu koncentreras till stora kliniker. Det är något jag debatterat och fått gehör för. Stockholms Spine Center är nu störst. De hade sannolikt aldrig funnits om inte föreningen tog ett snack med politikerna för 8 år sedan.
Men problem kan också utvecklas. Privata kliniker har betalt efter hur många de opererar. Landstingsägda kliniker och dess läkare får betalt ändå. Detta kan på sikt trappa upp antalet diskbråcksopererade i landet.

Ingen bra utveckling då vi vet att efter 2 år har diskbråcksopererade samma status som de som INTE lät sig opereras.
Så om du är patient och lider av typiska smärtor komna ifrån diskbråck, ( kraftiga ihållande ischiassmärtor i ben, under lång tid, minst 2 månader, ej opererad förut, och du har knappast ingen ryggvärk alls. DÅ står du inför valet att operera dig, (om någon nu vill operera dig) samtidigt som du skall veta att om du inte opererar dig så blir du ändå bra efter 2 år. I alla fall har diskbråcket spelat ut sin roll.

Inte lätt detta då smärtorna är höga.... OCH när vi faktiskt inte vet om det är diskbråcket som spökar. Minst 10 proc, ca 900 000 svenskar har diskbråck, men de flesta har ingen aning om det därför att de inte har smärta. Det finns anledning att det blir tydligare regler för vilka som egentligen har nytta av en operation. (tydlig smärtbild).

Relaterade länkar

Operera Diskbråck, hjälper det?


Diskbråck , ryggskott eller något annat
Vinst eller förlust att operera ryggen ?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar