8 november 2009

Alltmer oklart på ryggkirurgikliniken

Den starka yttringen i Dagens medicin synes vara riktad
emot regeringen och den rehabilitering som man vill införa.
http://www.ryfs.nu/regeringkvasi.html


Det stämmer till viss del att regeringen är "boven" , men det finns också en annan oro inlagd i artikeln. Det finns ryggortopeder i landet som varit med och torgfört den nya " biopsykosociala diagnosen".
Och som betraktar ryggpatienter mer ur ett socialt perspektiv än att hon är sjuk. Tidigare har man i princip inte torgfört något alls beträffande smärtorsaker i rygg. Det innebär att t.ex alla ryggoperationer som utförs inte är föregånget av en kunskap om vad som är det egentliga besväret, annat än smärta. Ryggoperation inkl steloperation av rygg och allting annat som utförs som behandling på en rygg måste då anses vara just bara ett prov. Det är viktigt att veta för dig patient som nu skall ut och prova, t.ex en operation.

" Fan ingen som blir bra"...
Upphovsmannen till att ingen förklaring har dykt upp under det senaste 30 åren i Sverige är trots idoga försök Professor Alf Nachemson, sveriges store gigant i området rygg. Jag porträtterar honom, omän inte så nogrannt på en sida intill artikeln i Dagens Medicin,
Nachemson avled 2006 och det ser ut som många ortopeder i landet inte förändrat sin inställning gällande de psykosomatiska orsaksförklaringarna som byggdes upp under 90 talet. Därför funderar jag på om man skall gå ut med något ganska radikalt. Helt enkelt begära stopp för alla ryggoperationer. Varför operera en rygg om den bara har små åldersförändringar och snarare skönhetsfel man opererar och att var och varannan person är "socialfall"

Det finns t.o.m kirurger jag träffat som opererat i 15 år men som säger att " Det är ju fan ingen som blir bra...!
RyggOrtopederna uttrycker sig nu också i facktidsskrifter att man måste bli bättre på att välja kandidaterna till operation. Bättre urval. Är de personer som har bra jobb och lindriga smärtor man vill ha.? Vad menas ? Operera en frisk advokat, och som fortfarande är frisk 6 månader efter operationen och operationsresultaten ser bra ut...
En del dokumentation på det. I ett dokument står det t.o.m att
Invandrare inte anses som goda kandidater.......
??
Jag menar att det är också argument för att patienter kanske bör undvika ryggkirurgins lokaler. Den medicinska aspekten på problemet i ryggen tycks helt ha försvunnit.
Och när vissa inom kirurgin nu bildar bolag och stoppar in den nya varianten med biopsyksociala "multimodala" behandlingskonceptet....
Då menar jag sammantaget att tåget har spårat ur. Alltså jag som fortfarande tror på att stela kotorna i ländryggen rimligen är det enda som på sikt borde hjälpa. Men bara på svårt smärtdrabbade ländryggspatienter.

Allt är inte dåligt
En paradox är dock att den senaste intressanta experten vi hade som föreläsare på Rygg föreningens stämma, Dr Stefan Blomberg Lidingö är förespråkare för "multidisciplinär behandling" alltså där de psykologiska aspekterna finns med på en hörna. Inget fel i det, men inte som huvudorsak. Utan som en konsekvens av den långvariga smärt och handikapp situation, inklusive Försäkringskassans piska som patienterna är utsatta för.
Stefan Blomberg är nog enl min uppfattning en av dem allra främsta forskarna på ryggen som har de intressantaste förklaringarna, hypoteserna, till ryggsmärtan uppkomst och långvarighet. . I och med att vi nu "slaktar" regeringens "multimodala koncept, så är vi också till synes på och hackar på Blombergs multikoncept. Men Blombergs koncept är ett bättre koncept som inte i första hand är ute för att friskförklara patienterna och sedan ringa försäkringskassan och få 5000 kronor extra för det..

En sak är säker, om denna ortopediska psykologisering blir införd, så kommer det inte bli skojigt att möta en läkare i Sverige om man klagar på ryggvärk oavsett om man har 5 diskbråck i ryggen, eller 4 ryggskott per år. (många erfar idag en uppenbar nonchalant bemötande ifrån de sakkunniga.)

Jag kommer nu erbjuda ortopederna, svensk sjukvård och läkarna i Sverige ett nytt sätt att diagnostisera och mäta handikapp på ryggpatienter. Patienterna får i lugn och ro svara på 21 frågor om hur de upplever ryggsmärtor och vardag. Patienterna får nu möjlighet att beskriva sjukdomen och handikappet, och inte läkarens summariska utredning, med benlyft och lite prat.

101 personer svarade - övertygande resultat
Då får vi kanske också reda på den troliga orsaken till ryggsmärtorna . Och framförallt mosas de psykologiska orsakerna sönder och samman.
101 patienter har redan genomgått en liknande studie jag satt upp för 3 år sedan. Det blev ett rungande resultat.

På många viktiga frågor svarade nästan alla likadant. Nu finns en vässad version strax klar att presenteras. I steg 2, Hur mottagande blir inom vården vet vi ej, men jag är optimist och tror det kommer att vara välkommet.

Många, inte minst de som snabbt vill ha medlemsskap för att veta mer när de ligger där med smärtor, efterlyser råd om vad man kan göra. Nu finns ett nytt dokument "Akut smärta, vad göra". Ladda ner här om intresse finns.
http://www.ryggforening.se/pdf/Akutsmarta.pdf
En ny version av "Är du kandidat till steloperation ? finns nu också. Det är aningen mer kritisk
till stelop än förra versionen från 2002. De som går i sådana tankar att steloperera ryggen bör nog läsa dokumentet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Christer Nyberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar