28 mars 2012

Vinst eller förlust att operera ryggen ?

I Sverige utförs ca 6000 ryggoperationer per år. En kraftig ökning de senaste åren. I USA utförs många hundra tusen. Diskbråck, Spinal Stenos och Steloperationer är de vanligaste ingreppen. Rutinoperationer brukar man kalla dem, vilket låter som de är okomplicerade. Men det är ej hela sanningen. Komplikationer kan tillstöta. Kliniker brukar nämna en komplikationsfaktor på någon procent, men amerikanska studier ( R.Deyo) har visat på 12 %. Några t.om avlider.

Professor Alf Nachemson, Sveriges och möjligen Europas kung inom området rygg  har - är 2000 -  vetenskapligt visat via den massiva SBU rapporten på 800 sidor, att det finns dåliga bevis för att ryggoperationer hjälper. Då riskerna att avlida vid en operation inte är obefintlig, menade han att man skall sluta att spela "rysk roulette" med ryggpatienterna. Visst, Nachemson var betraktad som kontroversiell, men han hade bra koll på vad som hände i branschen och kollegorna (kirurgerna) sade aldrig emot. (Nachemson avled 2006 efter att ha forskat i 25 år.)
Men även om man ej avlider så finns det andra komplikationer, såsom blodpropp, staffolycockinfektioner, sårinfektioner, ärrbildningar, plus, något som inte redovisas, extrema smärtsensationer, inte sällan månader eller år efter en operation. Men smärta anses inte som någon komplikation. Trots att många har betydligt mer värk en vecka efter operation än de någonsin haft innan.


Operation av Diskbråck, Spinal Stenos och Steloperation är de tre vanligaste ingreppen. Diskbråck och Spinal stenos  innebär att man skär bort något man anser störa vitala nerver i ryggen. Steloperation innebär att man sammanfogar 2 kotor (ibland fler) för att stabilisera (oftast) Ländryggens nedre del.
Men det är ingen enkel sak att gå igenom en operation.
Enligt en studie på ca 90 personer ansåg 75 % av de 90 tillfrågade att operationen var mycket värre än de tänkt sig. 
Studier finns
Men oavsett det, hur många blir egentligen bättre, på längre sikt?
Det finns en ambitiöst upplagd ständigt pågående studie varje år på ryggoperationer - SWESPINE. Den sköts av Svensk Ryggkirurgisk Förening. De flesta kliniker i landet är med i studien, små som stora.
Där framgår att de flesta operationer går bra.(ca 70 proc) Men det finns anledning att diskutera detta då detta är en enkel studie med frågor och svar utan jämförande kontrollgrupp. Man kan heller inte se vilka kliniker som är bäst på att operera. Det är ju rimligt att antaga en skillnad mellan de olika klinikerna - och - kan man fortsatt antaga - även olika mellan kirurgers skicklighet. Och det gäller inte bara skickligheten att operera utan också skickligheten att välja rätt typ av operation till rätt patient. Det finns t.ex ingen säkerhet i att operera bort ett diskbråck bara för att ett sådant syns på röntgen.Ibland är steloperation ett bättre alternativ, beroende på respektive patients sätt att beskriva sina ryggsmärtor. Än svårare blir det att besluta, om både Diskbråck och Spinal stenos också finns med i bilden och patienten har mest ryggvärk. Då blir det knivigt skulle man kunna säga eftersom om ryggvärk dominerar så är Steloperation ett bättre alternativ.
Bättre kontrollsystem för ryggoperationer
Om man skall gå efter det nya mätsystemet " Evidensbaserade studier" Randomised Controlled Trials, (RCT) så imponerar inte ryggoperationer.
Vid Evidensbaserade studier (RCT) har man alltid en kontrollgrupp att jämföra med. Kontrollgruppen kan t.ex få sjukgymnastik, eller ingen behandling alls. (Det har nämligen visats att ingen behandling alls ofta ger lika bra resultat. Det kallas naturaförloppet. (Självläkning).

I så kallade RCT studier lottar man deltagarna så att man inte får de med "värst problem" i ena gruppen och de med "enkla problem" i den andra.
För att man med säkerhet skall kunna säga att den ena metoden är bättre än den andra, måste också den ena gruppen bli "signifikant mycket bättre"än den andra. 52 mot 48 är t.ex inte speciellt signifikant.
Man måste också låta studien pågå under lång tid. En ryggoperation tar lång tid på sig att läka. En steloperation tar minst ett år, ofta 2 år att läka, innan slutsats kan dras.. Diskbråcksoperation har kortare tid


Men blir man bättre av en diskbråcksoperation?  Nya studier visar visserligen att kortsiktigt kan diskbråcksoperation ge hjälp, om man väljer ut rätt person,oftast en yngre. Men efter ett år är det samma resultat för båda grupperna. De som opererade och de som inte gjorde operation. Båda grupperna är lika dåliga, eller bra efter ett eller 2 år. Resultatet är signifikant vetenskapligt säkerställt.
Och I många länder med lika hög kvalitet på sjukvård som i Sverige där opererar man inte ryggen alls.
Relaterade länkar
Operera Diskbråck, hjälper det?


Diskbråck , ryggskott eller något annat
Diskbråck och ryggont

4 kommentarer:

 1. Diskbråck torakal. Planerade operation "makullera" p.g.a ålder,och andra mindre operationer. Åkte till ett annat land och där blev jag opererad med mycket mindre ingrep som den tidigare planera här. 6 månader efter operation kunde springa min första halvmarathon +60 på 1:26. Idag 65 år gammal springer på 1:30, 1:34.

  SvaraRadera
 2. Jag har haft långvariga problem med min längdrygg.
  ryggskott, disckbråck.
  sprugit till naprapat, som hjälpte i början.
  kiropraktor, som förmodligen förstörde mera än gjorde nytta.
  till slut stelop. Först gången, läkte inte den ena disken, vilket medförde en ny op. ett år efter den första op.
  Idag , två år efter den andra op,har jag igen ischias smärta ,domningar i benet etc.Och äter smärtstillande.
  Var op till nytta? Ja. För jag kan trots allt böja mig
  och gå utan smärta.
  Men viktigast är att hålla sig i rörelse, träna(även vardags sysslor räknas!) och om du har övervikt, banta!
  ta bara en fem kilos kasse och försök bära den hela dagen...det känns i ryggen.
  Men en operation är inte en självklar lösning till dina rygg problem.

  SvaraRadera
 3. Hej , fick 4 stora thorakala diskbråck+1 lumbalt (T9-L2) . Någon som opererad för sånt här , ung och har 4 årig barn , läkaten här sa till mig att jag inte har någon bra alternative dock jag läst att man göra operation fram från nu med mindre risk för förlamning :( någon kan hjälp !!

  SvaraRadera
 4. Plötsligt fick flank , rygg, ben smärta och blåsan tömmer inte sig riktigt , nu i 6 månader hemma med ingen livsqualitet :( bor med min man ich dotter och har ett jobb ich plötsligt fick detta utan föregående trauma , fysisk aktiv aldrig klagat :( läkaren här sa att operation motsvarar förlamning trots att jag har signifikant spinal stenis , inte ens 30 år :( främre operation är mer avancerad med mindre risk för förlamning men de gör inte den här , någon kan hjälpa , jag lädte här någon snonym som blev opetared i ett annat land och blev återställd , hjälp :(

  SvaraRadera