16 juli 2012

Hanne Kjöller fortsätter att ljuga om sjukskrivna

Artikel uppdaterad 15 okt 2013
Hanne Kjöller ljuger i egen ny bok. Cancersjuk framställs som miljonär. Hanne Kjöller  - ställer egna diagnos - "ett övergrepp" säger W Hemberg.
Hanne Kjöller JK anmäls
Björn Johnsson avlivar myten om fusk i sjukförsäkringen. 300 anställdes för att jaga fuskare. På ett är hittade man en (1) "fuskare" per anställd.

Originalartikel:
Socialstyrelsens kontroversiella riktlinjer om vilka som får vara sjukskrivna skall stramas upp ytterligare.Hälften av dagens sjukskrivna är därmed på väg att friskförklaras med ett tilltänkt nytt ”sjukdomsbegrepp”.

Handikappförbunden, LO och TCO rättsskydd riktar nu skarp kritik mot den ”odemokratiska och rättslösa” utredningen som pågår. Men Hanne Kjöller på Dagens Nyheter, Sveriges mest maniska skribent ser bara ett problem. Att de sjuka och deras ombud skall lägga sig i processen och därmed bidraga till en ny ”galopperande sjukskrivningsvåg”.

En miljardindustri att friskförklara sjukskrivna

I ett närmast oräknerligt antal artiklar på främst Dagens Nyheters ledarsida har skribenten Hanne Kjöller i ett decennium spytt sin galla mot sjukskrivna i Sverige. Hon är i särklass den mest maniska författaren när det gäller att skriva smutsiga artiklar om sjukskrivna.
Värst var det åren före valet 2006 då Kjöller och ibland någon annan ledarskribent på DN dagligen förfasade sig över de som bidrog till ”den galopperande sjukskrivningen”. En del artiklar var fyllda av ”fakta” om lösmynta läkare som hjälpte till med att skriva ut intygen. Kjöller har en sällsynt förmåga att hitta de udda och kontroversiella läkare som aldrig hittar några fel, som sysslar med humbugbehandlingar som KBT, eller som skriver nedsättande om patienter, och som fyller sina konton med Försäkringskassans pengar utan att betala skatt.
Idag är det en lukrativ miljardindustri att lura s.k ”smärtpatienter” med Kognitiv Beteendeterapi. Exempel;  En ”smärtklinik”som drivs av en läkare i Stockholm, med ett 30tal anställda har tjänat 200 miljoner i ren vinst på på denna nya fluga (KBT)

Inför valet 2006

Tidigare Socialminister Hans Karlsson,  stod länge emot detta enorma mediadrev som i första hand Dagens Nyheter och SVT bedrev mot sjukskrivningen. Men strax före valet 2006 vek Karlsson också ner sig. Rheinfeldt fick som han ville, men Karlsson som desperat försökte ändra opinionen i elfte timmen, fick ingen utdelning på sin kovändning. Sossarna förlorade valet och inget vet ännu idag på vilkens sida de står i sjukskrivningsfrågor.
Det var både då och nu lätt att få en uppfattning av att Kjöller på något sätt var eller är hjälpreda åt Moderaterna och Fredrik Rheinfeldt som hösten 2006 vann valet på ”Arbetslinjen” och de otaliga rykterna som spreds om de sjukskrivnas lättja.
Om nu Kjöller inte var köpt av Rheinfeldt och i stället var ”oberoende”  journalist så borde alternativet till skrivandet vara något annat
Artiklar. Se lista nedan.

En yttepyttig revidering?

Nu den 14 juli 2012, sex år efter Rheinfeldts valseger är vi där igen. Hanne Kjöller skriver en ny artikel i Dagens Nyheter,  ”Förunderligt fokus på allas rätt att gå sjukskrivna”.
Detta som ett svar på en debattartikel i DN per den 12 juli ”Nya riktlinjer skärper kraven för sjukskrivning”,  författad av Handikappförbunden och LO-TCO Rättsskydd.

Kritiken är i LO-TCO artikeln skarp emot att patientgrupperingar (som normalt är bäst på att förstå de sjukskrivnas problematik) inte får deltaga i diskussionen om de förändringar som Socialstyrelsen tänker göra om förslaget går igenom.
Kjöller suckar över att Handikappförbunden och LO-TCO  överhuvudtaget skall behöva yttra sig i något så obetydligt som de ”små ändringar” som föreslås. Hon kallar det en  ”yttepyttiga” revidering av ”beslutsstödet” för sjukskrivning. Alltså en ”yttepyttig” ändring  av de så kallade riktlinjerna som Socialstyrelsen 2007 utfärdat och som talar om exakt hur länge du får vara sjukskriven om du t.ex har cancer i matstrupen, magen eller i lungorna.

Vad är klinisk mätbarhet?

Men det är ingen ”yttepyttig förändring”  man nu föreslår som den notoriske Hanne Lögner påstår.
Detta är ett förslag om en mycket radikal förändring som nu skall smygas in och som i princip förbjuder minst hälften av dagens funktionshindrade och sjuka att få sjukskriva sig. Kodordet heter denna gång ”klinisk mätbarhet”.

Klinisk mätbar kvinna?
Vad ordet”klinisk mätbarhet”  innebär får vi i dagens läge bara och på goda grunder gissa oss till.
Exempel: Hittar inte doktorn något sjukligt i blodprovet eller en tumör på magnetkamerabilden så är patienten frisk och bör ej sjukskrivas. Om patienten har svår kramp i ländryggen i 5 månader, vilket inte är ”kliniskt mätbart” eftersom det inte syns på något blodprov eller ens på en röntgen. Ingen sjukskrivning?
”Ont i ländryggen” är f.ö en slaskdiagnos som flitigt används och varande i ett område som mest liknar en stor Kiviks marknad där få ”experter” behöver ta något nämnvärt kliniskt ansvar, trots att (bland annat) 6000 personer opereras årligen och ingen vet, eller tar reda på vem som egentligen blev bra. Vi har 3000 döda och 100 000 skadade av sjukvården varje år. Vilken kliniskt mätinstrument skall vi använda på dem?

En radikal förändring skall införas

LO-TCO och Handikappgrupperna  menar helt logiskt i sin debattartikel  att Högsta förvaltningsdomstolens  sätt att tolka ohälsa fortsatt skall gälla. ” "Det är besvären, symtomen som sådana och hur de tar sig uttryck hos individen som är det centrala. Bland annat har tillstånd som oro, sömnsvårigheter, handlingsoförmåga och koncentrationssvårigheter samt smärtor i höfter, ländrygg och symfyser godtagits av Högsta förvaltningsdomstolen som sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning”.
Ja precis, det låter rimligt att fokusera på individen och på vilket handikapp hon har och inte som nu är föreslagits, några ”säkra” kliniska diagnoser såsom t.ex stroke och cancer. Med det nya förslaget blir det inte många kvar att sjukskriva.
Det är alltså inget yttepyttigt som skall ske utan en radikal förändring av ”sjukdomsbegreppet”. För stora patientgrupper kommer förslaget till de nya ”riktlinjerna” bli ett dråpslag. Som om det inte är  jättelika problem för patienter redan idag, där dagens riktlinjer utgår ifrån att alla individer är identiska med varandra (boskap) och där man utgår ifrån en hypotes att sjukvården är ett fenomenalt område som botar alla via smart diagnostik och spjutspetsliknande behandling.

En marionetteater, precis som i Vitryssland?

LO-TCO menar i sin artikel att det inte är att förena med demokrati och god rättssäkerhet  att de berörda inte ens får vara med vid förhandlingsbordet.
Hanne Kjöller suckar, och menar i sin motartikel att LO-TCO och Handikappförbunden ändå kanske skulle få vara med i det fina rummet och få yttra sig kring de nya utopierna. Men inte för att de har något vettigt att komma med. Den enda anledningen till ett medverkande ifrån patientsidan menar Kjöller är, att vi i Sverige inte skall misstänkas likna någon skurkstat som  Vitryssland.
Men  fru Hanne Kjöller, är det inte där vi redan är? Vilka patientföreträdare var inbjudna till de möten där 2007 års redan mycket kontroversiella riktlinjer formades av Socialstyrelsen. Och i så fall, vad hade de att säga till om?

När makten träffas är tågordningen precis densamma som i vilket gammalt östatsland som helst. Makten, Socialstyrelsen, F-kassan  inklusive Läkarförbunden deltager i en marionetteater förlagd i stängda rum. En deltagare (regeringen)  drar i snörerna och alla följer till slut med, några omän motvilligt. De små patientföreningarna, om de överhuvudtaget får vara med, är bara med som dekoration.
Endast ett mediadrev (t.ex ifrån Aftonbladet) kan förändra saken.

Det är alltså först om mediadrevet vänder vinden som maktens kappor börjar röra sig åt annat  håll. Är det det som kallas demokrati
Då kan det nog vara hugget som stucket om man är sjuk och lever sina dagar i Minsk eller i Skövde.

Christer Nyberg tid. Ordf. Svenska Ryggföreningen
patientföreträdare i Sverige under 15 år.

Falskt mediadrev. Sverige hade aldrig någon sjukskrivningsepedemi.
Björn Johnson, docent i socialt arbete, Malmö högskola.
I medierna har det vuxit fram en vrångbild även av den sjunkande sjukfrånvaron. Alliansregeringen vill göra gällande att det är till följd av deras "helt nödvändiga" sjukförsäkringsreform som sjukfrånvaron minskat. Denna verklighetsbeskrivning har medierna stillatigande accepterat. Men den är falsk,
Sjukfrånvaron vände nedåt redan 2003, en minskning som sedan fortgick ända fram till förra året.

Andra som bloggar om Kjöller
Hanne Kjöller förnekar sig inte
Ledare och artiklar införda i Dagens Nyheter om sjukskrivning före valet 2006
Arbetets väg från tvingande plikt till val
Att sila kontrollanter . . . (Kjöller)
De dåliga exemplens makt (Kjöller)
Det är synd om människan (Kjöller)
Friska förslag mot sjuk frånvaro (Kjöller)
”Förtidspensionen - en befrielse från arbetet” (Isaksson)
Yviga och pladdriga diagnoser styr försäkringskassans beslut. (Kjöller)
Förtidspensionärerna blir allt yngre (Kjöller)
Ha ansvar eller ta ansvar (Kjöller)
Hoten mot sjukförsäkringen (Woldorski)
I naivitetens labyrinter  (Kjöller)
Med läkarnas välsignelse  (Kjöller)
Minister med okänt uppdrag (Kjöller)
Nu måste trenden brytas (ledare, hemlig författare)
Offer för vita lögner (Kjöller)
Omsorgens dödgrävare (Kjöller)
Sjukligt bemötande (Kjöller)
Svårt hitta frisk roll (Kjöller)
Världens dyraste Karlsson (Kjöller)
Ännu mer arbetsmiljö (Kjöller)
De besvärliga sjukskrivningarna (Jersild)
Förtidspensionerna döljer arbetslösheten (Isaksson)
Friskt folk, sjuka system (Woldorski)
Lidande är inte lika med sjukdom (Kjöller)
Nya blodproppar i sjukförsäkringssystemet. (Kjöller)
Mot förtidspensionens förlorade land (Kjöller)
Förväxla inte sjukdom och arbetslöshet.( Kjöller)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar