2 januari 2013

Ont i ryggen världens största kroniska handikapp

När man talar om ont i ryggen i Sverige får man en uppfattning att det är bara vi svenskar som har ont. Vi har det för bra egentligen, vi sitter för mycket framför Tvn, vi motionerar för litet, vi har alldeles för bra sjukförsäkring som gör att vid minsta ryggont så sjukskriver vi oss. Men detta är ett rent svenskt påhitt - eller om man så vill en dålig lögn. 
Men för att se det måste vi trycka rätt på tangenterna så vi hamnar i länder där man forskar. Det räcker med att ta sig till England.
En ny världsomfattande megastudie om folks hälsa i 187 länder  "The Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) " har publicerats i tidningen The Lancet. Statistiken visar att vi lever längre än för tjugo år sedan. Men det handlar mycket om "extratid" på äldre dagar som tyvärr innehåller mycket sjukdom och handikapp. Och den sjukdom som står högst på listan vad det gäller långvarigt handikapp med sänkt livskvalite - långt efter pensioneringen är - kronisk ländryggsvärk.

Sverige står ensamt i sin uppfattning om "ont i ryggen"
Men vad nu då. Har pensionärer också ont i ryggen? Och bland de 187 länder som deltagit i studien har ju de flesta länder mycket lägre levnadsstandard än vi svenskar. Och med helt andra arbetsuppgifter, kulturskillnad, dålig ekonomi etc...Har de ens en stol att sitta på?


Man frågar sig hur dessa människor som så väsentligen skiljer sig i livsstil ifrån svenskarna kan ha lika ont i ryggen och precis som svensken kan leva ett helt liv med kronisk ryggont?. (Vi talar framförallt om ländryggen) Svaret är ganska enkelt. Det är ju Sverige och dess "marknadsföring" om "ont i ryggen som är helt uppåt väggarna. Det har ju denna studie nu visat. Kronisk ländryggsvärk är ett världshandikapp som rimligen inte beror på för mycket sittande - eller beror på psykiska faktorer - som man gärna marknadsför i Sverige. Hela världen är skadade eller har en dysfunktion i ländryggen som gör dem invalidiserade - ibland under nästan en hel livstid. Men i Sverige skiljer sig det åt. Här kan man bara ha "Ont i ryggen" en viss tid. Sedan borde man vara bra - eller hur.
Det är därför vi på denna neutrala Blogg "Ryggont Diskuteras" visar ryggsjukdomar och förslag till skador i ländryggen. T.ex en senare artikel om Segmentell Rörelsesmärta - vilken förklarar hur ett värlshandikapp i ländryggen uppstår och beter sig. SRS - en diagnos som nu t.o.m Socialstyrelsen har accepterat - men det tog tid.

Vården i världen måste prioritera om
Ländryggsvärk, depression , nackvärk, psykiatriska tillstånd, ångestsyndrom, schizofreni och bipolära och endokrina sjukdomar är i nämnd ordning de sjukdomstillstånd studien räknar upp som varande mest och längst handikappande på äldre dagar. Alltså inte riktigt de sjukdomstillstånd som vården mest intresserar sig för när det gäller äldre och yngre och dess önskan om långvarig livskvalite. Vi ser gärna till att folk (över)lever men tycks inte bry oss så mycket om vilken kvalitet därpå följer. En obekväm sanning och inte riktigt politiskt korrekt.
Kommentarer från författarna
 "Förekomsten av de vanligaste orsakerna till YLDs (Years lived with disability)
såsom psykiska störningar, beteendestörningar och belastningsskador, har inte minskat. Hälso-och sjukvårdssystemen kommer att behöva ta itu med behoven hos det stigande antalet individer med olika sjukdomar som till stor del orsakar långvariga handikapp, men inte normalt ger dödlighet. Effektiva strategier för att hantera den ökande belastningen är en viktig prioritering för hälso-och sjukvårdssystemen i de flesta delar av världen".


" Vi har det så bra nu för tiden att vi dör av det "

Karin Bojs i DN har också skrivit om studien
Hon väljer att lägga fokus på sjukdomar som skulle vara orsaken för risk and dö i förtid och som kan kopplas till s.k "livsstilssjukdomar".

"Nu är för mycket mat det största problemet" skriver Karin Boys i sin rubrik och anser att mycket mat är värre än undernäring.
Är det verkligen så? Rimligen är det väl svårare och mer akut för de undernärda människorna  i Mogadishu som har brist på mat, i jämförelse med de överviktiga i Nacka - som lätt kan dela med sig.
Om det nu är så att många sjukdomar beror på för mycket mat - kan man fråga sig? 
Erfarenheten visar att det sista ordet nog inte är sagt i denna medicinska forskningsindustri.
.

3 kommentarer: