28 februari 2013

Rehabilitering av rygg och smärtpatienter ......
På Newsmill
"
Regeringens rehabilitering av ryggar ett miljardfiasko".

Idag den 28 februari publicerades på debattsajten NEWSMILL min artikel "Regeringens rehabilitering av ryggar ett miljardfiasko". Det är en stor artikel med många referenser som visar på hur en vetenskaplig märklighet växer fram. Ett nytt "synsätt" på den psykosociale rygg och smärtpatienten som behöver en viss typ av rehab. Men syftet är inte att du skall bli frisk - de vill att du skall gå till jobbet och fortsätta din kamp mot smärtan där. Men att de allra flesta har redan gjort det och blivit sämre, det har man inte tagit reda på.

Att rehabilitering av ryggar säkert kan vara bra är det väl ingen som betvivlar. Men det är bakgrunden och tillkomsten av denna NYA speciella rehab - Multimodal Rehabilitering" -  och synen på ryggpatienterna som väcker oro. Rent vetenskapligt gränsar den till en ren bluff eftersom det inte finns något trovärdigt vetenskapligt stöd för detta. Den är helt och hållet skapad för att sjukskrivna ryggar inte får gå hemma. I en tidigare artikel om Alf Nachemson kan du se hur den växer fram. Men framförallt ser du det i Newsmill artikeln. Det nya synsättet det "Biopsykosociala synsättet" ger också hela behandlingsbranschen ett frikort. Om sjukgymnastik och ryggoperationer går dåligt med din rygg - vilket är vanligt - går det nu att skylla värken på dig som person och den sociala situation som de anser du har.Antagligen har du svårt att hålla med om det.
Eftersom olika kliniker arbetar på olika sätt, några bestämda regler tycks ej finnas för denna rehab - annat än att psykologen skall finnas - så är risken uppenbar att vissa kan uppfatta rehabiliteringen skaplig - medans andra finner den obehaglig. Men resultaten tycks vara likartade. Ingen blir av med värken.

Läs ARTIKELN PÅ NEWSMILL

Kommentera gärna här - och på facebook - gilla

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar