27 februari 2013

Ryggoperation är ett högriskprojekt

Ryggoperationer är högriskprojekt - så vem kan du lita på om du funderar på att operera din rygg? Den frågan ställer sig den ansedda engelska tidningen Daily Mail Online till ett 40-tal av Englands bästa ryggkirurger som sammantaget ger dig råd.
Det är först när lång tid gått - all annan behandling har misslyckats och du inte står ut längre som du kan bege dig till en ryggkirurg och fråga om operation kan vara lösningen. Men det är inte ett dugg säkert det heller.
De flesta patienter tror att om man bara får en Magnetröntgen  (MRI undersökning) så är saken klar. Felet upptäcks omgående.

Magnetkameran opålitlig

Men alla världsexperter inkl. Paul Thorpe, kirurg på Musgrove Park Hospital menar att "Magnetkameran och Datortomografiröntgen är båda notoriska felmeddelare som visar på fynd i ryggen som inte har minsta betydelse för smärtan. Diskbuktningar och bråck tas som exempel. Däremot menar doktorerna att bindväv, micromuskler, ledkapslar och ledband mycket väl kan utlösa och bibehålla höga smärtor - men kameran ser inte någonting av detta.

Dayly Mail artikeln utser två aktörer som varande experter på att operera ryggar. Snickarna och Elektrikerna. Snickare är Ortopederna som mejslar bort benbitar och "limmar ihop" kotor. Elektrikerna är Neurologerna som reparerar eller frilägger nerver. I Sverige är det betydligt mer vanligt att Ortopederna sysslar med ryggoperationer än Neorologer. Olika tekniker beskrives också, t.ex titthålskirurgi eller microkirurgi - även minimal invasiv kirurgi. Man nämner även "bikinikirurgi" d.v.s ett ingrepp framifrån i ljumsktrakten - oftast gjort när man vill fusionera (limma ihop 2 kotor) vid steloperation. Mike Hutton menar att detta är en inte alldeles enkelt ingrepp. Man måste navigera mellan olika stora blodkärl - om man missar riskerar patienten förblöda på operationsbordet.


Min kommentar

Den engelska artikeln har sina fördelar genom att beskriva olika tekniker och framförallt beskriva Magnetkamerans opålitlighet. Den visar också på att genomgå en ryggoperation är att ta en risk - några säkra resultat har världsforskningen inte kunnat ge.Svårigheten att avgöra vad man skall göra för typ av operation är påtaglig. Skall man operera diskbråck, spinal stenos eller steloperera.
Artikeln faller lite i trovärdighet då man rankar ryggkirurger som varande skickliga på olika sätt. "De 40 bästa kirurgerna". Detta med att se vilken kirurg som är bäst är naturligtvis något de svenska patienterna skulle vilja se i Sverige. Men det lär vi nog aldrig få se. Och lika bra är nog det då den uppgiften med sannolikhet är omöjlig att vetenskapligt fastställa. Att fastställa vilken klínik som är bäst på att operera skulle kunna gå - men görs inte - kanske med rätta. Vad hjälper det om kliniken är bra men att du själv råkar ut för deras sämsta kirurg.

Det är också ett bekymmer att ryggkirurgi tycks öka i omfattning i Sverige - sannolikt pga privatiseringen. Men resultaten har inte blivit bättre. Bristen på ryggkirurger är stor i Sverige. Inslaget av kirurger med utländsk härkomst har ökat väsentligt. Det är visserligen inget fel alls i det. Men man kan se - om man är uppmärksam och vet var man skall leta - att mångas kunskaper om ryggkirurgi är bristfälliga eller finns inte alls. Som patient är blir det därför ett bekymmer, att kunna veta var den bästa kompetensen finns. Det är ju ingen lek att genomgå en ryggoperation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar