22 april 2013

Arga Doktorn studerar nytt läkemedel mot ryggont.

Den framstående smärtläkaren och författaren Björn Bragée, som numera är känd som "Arga doktorn", skall framöver leda en EU sponsrad studie på 600 svenska patienter för att tolka effekt, säkerhet och tolerans för GRT6005 i patienter med måttlig till svår kronisk ländryggssmärta. Förhoppningsvis blir det ett lyft framåt i kampen mot ryggsmärtan.

Det finns ju en ansenlig arsenal av olika smärtstillande analgetika. Framför allt provad på den minst halva miljon människor - bara i Sverige - som har dagliga smärtproblem i ländryggen. Många smärstillande läkemedel fungerar under kort tid, några få fungerar under längre tid, men har då så starka biverkningar att de blir tveksamma att använda.under längre tid.. Inget läkemedel har hittills uppfunnits som är både fungerande under lång tid och samtidigt inte har för starka baksidor.

GRT6005 är arbetsnamnet på den nya tabletten.
Den skall om jag tolkat allt rätt - i denna studie i ett flertal länder, jämföras med samma läkemedelsföretags - (Grünenthal GmbH)-relativt nya smärtmedicinen Tapentadol som tidigare testats och kommit ut på marknaden-omän i blygsam skala.
Man kan gissa att företaget trimmat till sin tidigare Tapentadol och nu vill se om nya fördelar har erhållits.
Om tolkningen är rätt (källa) (källa 2) så blir det 5 grupper som skall utvärderas.
En grupp patienter får GRT6005 lågdos. Andra gruppen får GRT6005 mellandos. Tredje gruppen får GRT6005 högdos. Fjärde gruppen får opioiden Tapentadol och kontrollgrupp 5 får placebo, vilket innebär s.k sockerpiller.
Tapentadol tillhör en ny grupp opioider med både μ-agonistopioida och
noradrenalinåterupptagshämmande egenskaper. Klinisk erfarenhet är begränsad och preparatet subventioneras endast för patienter med svår långvarig smärta. Källa Läkemedelskommiten

Opioiden Tapentadol ( i Sverige Palexia) (FASS) har funnits på marknaden ett tag och varit föremål för ett antal studier för bl.a ryggsmärta men även för en del andra akuta eller kroniska smärttilstånd. Den har även testats som akutmedicin efter operation. Och även mot tandvärk. I ungefär 10 studier som hittats inför denna artikel har Tapentadol alltid jämförts med opioiden Oxycontin. Resultaten har genomgående visat att det slutat oavgjort beträffande smärtstillande effekt mellan de två. Men att Tapentadolen har varit något lindrigare beträffande illamående och magbesvär än Oxycontin.

Kampen om marknadsandelar
Man kan antaga att det Österikiska läkemedelsföretaget (Grünenthal GmbH) i och med detta vill ta upp kampen mot Oxycontin som inte minst i USA säljs i enorma mängder.
Om man får vara lite negativ så känns väl det inte heller att man denna gång vaskat fram den riktiga supertabletten. Effektiv mot nervsmärta, inga biverkningar. Det känns nog lite grand i magtrakten som att denna nya tablett ligger kvar i de höga trakterna av Oxyn, (näst under morfin) - vilket inte är det allra bästa för alltför lång tids behandling. Men vi får ställa en förhoppning till att detta ändå blir en mildare och mindre biverkande variant.

En fundering man kan ha är varför placebo överhuvudtaget finns med som kontroll.
Detta är ju tabletter i den högre potenta skolan - strax under morfin - skillnaden är alltså avsevärd på opioid och "socker". Placebo ingick också som referens när Tapentadolen jämfördes med Oxycontin. Det blev då ett klockrent svar. 96 % av deltagarna förstod att de bara var luft i tabletten..
Det hade kanske varit intressantare om Oxycontinen fått vara med igen. Eller den mildare tramadolen. Men det är väl av taktiska skäl som det österrikiska läkemedelsföretaget inte (vill) jämföra sig med Oxyn en gång till. Man har ju redan visat att man är i Oxycontinets potential. Därför kanske det känns lugnare att jämföra sig med sig själv (Tapentadolen).

En litet rörlig grupp för att man skall kalla den kronisk.
Användandet av epitetet "kronisk ländryggssmärta" som stor subgrupp är bekvämt - för de professionella - men kan få negativa konsekvenser för patienterna i klinisk verksamhet. T.ex vid ryggoperationer, eller som här vid studerandet av tabletters effektivitet. Det ser nämligen inte ut som att alla med CLBP (Chronic Low Back Pain)  är så speciellt kroniska som tex Fibro är. CLBP patienter är snarare periodare.
Många kan vara hyfsat friska och är inne i bättre perioder. Omvänt att de hamnar i en längre period av akut smärta. Typiskt för ländryggssmärta är alltså upp och ner - även under en och samma dag - månad, år,  beroende på aktiviteter. Men okay,  är de i spannet mellan 35-55 år, är epitet kronisk mer användbart. Det är där man finner de allvarligare och kroniska problemen. Studien använder sig av spannet mellan 18-80år.

För deltagande patient i studien kan det finnas anledning att fundera över vissa svårigheter att deltaga därför. Och något som är vanligt i den "kroniska ländryggen". Plötsligen får hon ett nytt ryggskott - eller akut tilltagande värk. Mitt under studien. Har hon då (olyckligen) hamnat i sockerpillergruppen kan hon inte reda ut detta med egen medicin. Eller omvänt. Den kroniske (oftast yngre) är inne i en bättre period och behöver normalt inte använda smärtstillande, men får nu högpotent medicin - med vissa bieffekter i 3 månader. Det kan kosta på att vara med i studien alltså.

Fakta Oxycodone

Oxycodone är en semisyntetisk opiat vilket innebär att den härstammar från en naturlig opiat med namnet thebein som sedan modulleras en aning syntetiskt.
Tramadol och Tapentadol är en helsyntetisk medicin.
Oxycodone används vid långvarig svår smärta, till exempel vid cancer.
Oxycontin (depot) är ett långtidsverkande läkemedel där smärtstillande effekt nås efter cirka 3 timmar och håller i sig i cirka 12 timmar. Med Oxynorm nås smärtstillande effekt snabbare, ofta inom 15-20 min med full effekt cirka 1 timme efter. Varaktigheten är cirka 6 timmar.LÄS MER (ej färdig)
"Sven-Arne 77 är hade "diagnosen" Kronisk ländryggssmärta - men hade varit smärtfri i 5 månader. Nu skall han stelopereras. Det fick absurda konsekvenser."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar