27 april 2013

Forskning - Oftast för bra för att vara sann

Mycket pengar korrumperar
Tror du på allt som tidningarna skriver om nya genombrott inom medicinsk forskning?  Blir det extra intressant och trovärdigt om genombrotten inom forskningen är gjord av svenskar? Jag gör det inte men vet att många - inte bara svenskar - gör det. I alla fall förhåller sig människorna okritiska och troende så länge de inte själva blir skadade av de nya genombrotten.

Först pris - sedan ris

I USA finns företaget - Medtronic som är världens största tillverkare av medicinsk utrustning och den största leverantören av ryggradsinplantat. Företaget har uppfunnit en ny metod att få snabb och hård bentillväxtnad med hjälp av ett protein kallat rhBMP-2. Metoden heter INFUSE® och förväntas revolutionera möjligheten att bl.a få steloperationer att snabbt och effektivt läka, eller förbättra läkning av trilskande frakturer.
Ett dröminstrument även för ortopeder.  Genom att spruta in proteinet så ökar man väsentligen bentillväxtnaden och ryggkotor som fusioneras blir stabilare snabbare. Tillsammans med samma företags "bur" LT CAGE skall man kunna utföra fusioner betydligt effektivare. Förväntningarna var enorma när proteinet började bli allmänt känt i början på 2000talet.

År 2002 fick man det första stora priset- The Volvo Award.(Sverige) Och i USA framställdes metoden som "sensationellt genombrott". Men redan 2002 publicerades det första orosmolnet där man visar att många komplikationer finns med användandet. Man kunde inte förstå att de 13 sponsrade studierna med
Medtronics bur LT Cage inklusive
konstgjord benmassa INFUSE
sammanlagt 780 patienter som material - inte fann några komplikationer alls. Men den oberoende studierna drunknade - till en början - i alla läkemedelsstudierna som alla sponsrats av Medtronic. När de sponsrade studierna rapporterade 0 procent i komplikation rapporterade de oberoende studierna 10-50% komplikationer. T.ex infektioner, lossning av inplantat, urogena problem, radikulit, och vid nackingrepp andningsbesvär, talsvårigheter, och t.om ökad malignitet upptäcktes. (cancer). Men innan kritiken tog över blev användningen av INFUSE närmast explosionsartad. År 2002 hade man en användning av endast 0.7 % av medlet, men som senare  steg 2006 til 25 % av de 420 000 steloperationer man utförde i USA.


JI BROX
Med Dr Jens Ivar Brox - Norges ledande och dynamiske ryggforskare som sammanställt denna information såg också att enorma pengar var inblandade. Forskarna som utförde och kommenterade studier på mer än 100 personer kunde kvittera ut 10 miljoner dollar. Även redaktörer för den högst ansedda tidningen The Spine Journal såg mellan fingrarna - publicerade okritiskt - men fick senare skriva en förlåt-artikel där de förstod att The Spine Journals anseende som kunnig och oberoende medicinsk tidskrift av högsta rang - nu aningen skrubbats i kanten.

År 2008 skärpte den amerikanska hälsomyndigheten FDA reglerna för användning av INFUSE till att inte omfatta nackryggsoperationer och att endast en nivå fick opereras i ländryggen.(Källa)

Jens Ivar Brox menar att förtroendet för den medicinska forskningen allvarligt har skadats av denna skandal och hoppas på att detta skall väcka upp berörda myndigheter att släppa loss mer pengar till oberoende forskning. Annars kommer patienter att allvarligt skadas av metoder och medicin som bluffats fram till användning.Det poängteras också att INFUSE medlet inte bara har användning för ryggfusioner utan även kan användas för annan ortopedisk kirurgi. T.ex vid höftledsplastik. Även här ser vi att när industrin publicerar så är succén 96 % - när offentliga studier bara visar 41 % succé.
Att användning sker både i Norge och Sverige kan anses klart. Men omfattningen är okänd.TIPS:
VARJE SVENSK PATIENT FÅR TILLFRÅGA SIN KIRURG OM SAKEN.
Medtronic har numera en hemsida som visar en gedigen samling komplikationer
År 2006 dömdes Medtronic att betala 40 miljoner dollar för misstänkta mutor.

Värt att notera
 • Det Europeiska namnet på INFUSE är INDUCT Os - samma produkt - används på svenska kliniker.
 • Infuse eller InductOs  används bara i kombination med samma företags bur LT Cage. En kanske större fråga är - hur bra den buren är? Benläkningen kommer ändå att ta lång tid på sig. Ett eller flera år. Det vill då till att buren håller måttet i väntan på läkning.
 • Kända risker med operationen som sådan. Främre fusion.

Utan att direkt jämföra känns det ändå intressant att nämna en av de senaste sensationella svenska rönen beträffande botandet av Fibromyalgi. " Folksjukdomen nära att lösas"
I alla fall finns det vissa liknelser och de är att forskningen målas upp högt i skyn, utan att vi vet någonting om dess effektivitet - eller än mindre vetskap om framtida eventuella biverkningar om en medicin som vi inte ens vet namnet på. Någon medicin är inte ens prövad.  Det är Diana Kadetoff, forskare i neurovetenskap vid Karolinska institutet som i 15 patienter hittat ämnet cytokin som ­heter IL-8 och därmed konstaterat att
"Det tyder på en inflammation i centrala nervsystemet". Hypotesen är att fibro­myalgi är en typ av reumatisk sjukdom med avvikande immunologiska ­ämnen. Okay då, den som lever får se...
Personligen brukar jag reagera på standardfrasen " Om 10 år vet vi mer". Alltså något som vi oftast får höra om studiers slutkläm - och som vi aldrig kommer ihåg att kontrollera 10 år senare. Det står inte i denna artikel men är sannolikt det minsta man kan tänka sig i tid då inga andra studier ens är gjorda.
.

1 kommentar:

 1. Angående INFUSE och INDUCTOs metoden så kan det vara värt att notera att i USA pågår en diskussion om huruvida hög cancerrisken är vid användandet av detta ämne. Det är i första hand Eugene J. Carragee, MD, och medarbetare som gjort just studier av hur hög cancerrisk det kan finnas. Det har också hållits konferens och diskussion om detta där bl.a Medtronic, amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA har deltagit. Det som Carragee kommit fram till via kontrollerade studier är att det finns en dubbelt förhöjd cancerrisk med att använda medlet, något som FDA håller med om (men inte Medtronic).

  Sett till hur många som blir drabbade är det fortfarande lågt - men förhöjd risk finns. Man diskuterar att:
  - Ju mer av ämnet som används (tex 2 nivåer) ju mer risk är det att använda medlet
  - Att cancern inte uppträder vid själva operationsstället
  - Det är mer i termer att Infusion medlet tycks påverka immunförsvaret så att en möjlig groende cancer har lättare att bryta ut.
  - Att äldre personer kan vara mer drabbade.

  Läs mer på
  http://backpainreliefsecrets.com/back-surgery/cancer-risks-with-spinal-fusion-surgery/

  SvaraRadera