28 maj 2013

"Snabbt fri från din ryggsmärta" - Ny upptäckt kan ge Nobelpriset?

Likt en löpeld har nu ryktet spridits i världsmedia om att en pencillinkur räcker och den kroniska ryggsmärtan är borta. (exempel Expressen) - Är det möjligt - eller är detta en ny, i den långa raden av forskningsankor, som säljriktigt passar in i media  men inte botar några patienter?
Ett forskningsteam från Danmark framför ett sensationellt rön att bakterier kan orsaka upp till 40 % av allt "ryggont". Akne bakterien Proprionibacterium akne anses vara upphovet. Bakterier efter ett diskbråck angriper intilliggande kotkropp. Pencillin i 100 dagar anses vara botemedlet.
En oberoende?  läkare - Peter Hamlyn - nu flitigt citerad i media - menar att upptäckten borde ge upptäckarna Nobelpriset. Men många experter som synat den s.k MODIC teorin är - precis som jag själv skeptiska och inte lika övertygade om att ett Nobelpris behöver delas ut.


Antibiotikabehandling blev bättre än placebo
Hypotesen att ryggont kan botas med antibiotika bygger på teorin "Modic Changes" där forskaren Michael Modic i slutet på 80-talet via MR-bilder visade att vissa kotors ändplattor tycktes angripna av vätska och ödem, senare något som liknar fettbildning och i tredje stadiet Sclerosisering. Den grundläggande boven anses vara en acnebakterie som enligt Modicteorin - vid diskbråck skulle vara aktivatorn i sammanhanget. Dock lämnar inte alla diskbråck - långt därifrån - några bakterier efter sig.

M
en varför behöver man mörka?

Så hur bra är det egentligen - förutom det som står i Expressen ? Klart är att det finns en mängd frågor att ställa. T.ex hur har acnebakterien kommit in i just disken?. En källa påstår att hälften av den lilla grupp som testat antibiotikan redan varit ryggopererad? Och varför har de danska författarna i Spine Journal skrivit att de är "oberoende forskare" när de dagarna innan de lämnade in publikationen bildat ett nytt bolag som de hoppade över till för att undvika att det skulle synas att de står bakom en som man hoppas på patenterat behandlingsmetod som de sedan räknar med att tjäna pengar på. Att mörka sitt ekonomiska beroende till det man forskar om, anses vara ett rejält självmål  inom medicinsk forskning. Kommer det ut i media är man rökt lång tid framöver.  Nåväl - till saken

Professor
Claus Manniche
Hanne B. Albert and Claus Manniche ifrån ett rygginstitut i Danmark är forskarna som spunnit tråden och tror på MODIC teorin. I den omtalade studien har man gjort ett försök med ett antal deltagare som först konstaterats ha Modicförändringarna - vilka var 162 st. Många uteslöts dock och en mindre grupp på 29 personer har man sedan givit antibiotika till i 100 dagar. Den andra gruppen fick s.k sockerpiller - placebo Författarna kunde sedan visa att den grupp som fick antibiotika blev bättre än de som fick placebo ("sockerpiller"). Forskarna menar då att det mesta talar för att inflammationen av kotan finns, bakterien är fastställd - men bara hos hälften som har förändringarna - och att de som blir behandlade med antibiotika blev signifikant bättre än de som inte fick antibiotika. Ingen blev dock fri från ryggsmärtan - den minskade en hel del i antibiotikagruppen och var konstant kvar i placebogruppen.
Trots allt - inklusive en ganska så tuff antibiokabehandling - som fler fick avsluta i förtid på grund av häftiga diarréer - så hade ändock 67 % kvar sitt ryggonda efter behandlingen. För placebogruppen var det 95%..
Preliminär smärtprofil som nämns vid "Modic Changes". Du har Alltid värk oavsett vad du gör för aktiviteter. Det liknar cancersmärta i ryggraden. Smärtorna känns mindre om du är hyfsat aktiv på dagtid - järna joggar och är som vanligt. Vid vila känns smärtan mer - t.ex är den som värst på natten. Nästan omöjligt att sova. Bättre dagtid. Smärtan är alltså tvärtemot den mer mekaniska utlösta smärta som personer med SRS har. (Segmentellt utlöst smärta).Och som rimligen 9 av 10 kroniska ländryggar har.

Vad säger då de andra experterna som har vänt på myntet?

Nya medicinska hypoteser strömmar ut i en oändlig ström. Kvällstidningarna kan välja o vraka ibland all sköns nya livsavgörande botemedel - som först blåses upp, men som man sedan aldrig hör talas om. Men det finns också många undantag inom borgen. Det finns kritiker med eller utan egenintresse som vågar ifrågasätta andras forskning.Framförallt om forskningen ser ut att vara otrolig.
En fråga jag själv ställer - hur kan en ministudie som denna som bara innehåller 32 patienter varav 10 kvinnor - blåsas upp och bli en trolig världsframgång där 4 av 10 ryggpatienter i världen skall botas. Det var heller inte tal om bot - bara mindre ryggsmärta. Tre patienter hoppade också av p.g.a svåra diarréer. Kvar blev bara 29.
Hmm.. antibiotikan innehåller smärtstillande ämnen
Max Aebi, MD, från MEM Research Center för Ortopedisk kirurgi, Institutet för evaluerande forskning inom ortopedisk kirurgi, University of Bern, Schweiz menar att teorin håller tveksam kvalitet och ser en svårighet i att verkligen kontrollera patienters möjliga bakteriesmitta om man inte samtidigt opererar patienten. T.ex opererar dem för diskbråck. Andra menar då att bakterien faktiskt smög sig in just p.g.a operationen - något som ryggkirurger sannolikt har svårt att köpa.

Michael Vagg smärtspecialist vid Deakin University School Barwin USA har fler synpunkter.
"Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis", Michael Vagg finner inte det.
Michael Vagg
"Den antibiotika som används är Amoxycillin i kombination med klavulansyra. Klavulansyra har tidigare visat sig ha en starkt inflammatoriskt hämmande verkan och därmed ha en smärtstillande effekt.
(Oj då - man kunde lika gärna givit dem Ipren - min anm.

Michael Vagg säger att han ofta har behandlat smärtpatienter under några veckor med antibiotika och fått god effekt - utan att de därför har någon bakteriell situation. Michael Vagg är mycket tveksam inför tanken att börja ge ryggpatienter just denna typ av antbiotika och därmed riskera göra patienter immuna emot livsfarliga superbakterier såsom "Clostridium difficile". Han bävar också inför tanken att få en mängd ryggpatienter med kroniska diareer.- men som samtidigt har kvar sin ryggvärk - omän i bästa fall något mindre ryggvärk.

"Det liknar den svenska bluffen"

Paul Bishop
Paul Bishop - ryggforskare vid ICORD forskningscenter i Vancover, Kanada är också kritisk.  studien har stora brister då den inte använt normala kriterier för uteslutandet av andra tänkbara orsaker såsom artrit och artroser. Han kallar denna MODIC forskning för tveksam och jämför den med en Svenska ryggforskning som var på tapeten och blåstes upp i media och i tv soffor i början av 2000 talet.  "Detta liknar den svenska bluffen som presenterades för ett antal år sedan" säger Paul Bishop.

"Den svenska "bluffen", som Bishop omnämner och som omskrevs i Aftonbladet "Tre metoder som räddar din rygg"  var en studie ledd av Kjell Olmarker och Professor Rydevik Sahlgrenska US och senare med hjälp av ett finländskt team. Jag följde den själv noggrant. Det var en forskning som gick på hypotesen att små molekyler kallad TNA Alfa skulle vara orsaken till ischias störningar ifrån vätska från disken som störde ischiasnerven. Alltså inte den traditionella tänket som gäller idag att diskbråck mekaniskt trycker på nerver.

Ett huvudproblem när media målar upp ny sensationella medicinska botemedel som aldrig sedan blir något är att allmänheten (och försäkringskassan) undrar varför så många går hemma och låtsas vara sjuka"

Läkemedelsföretaget Astra sponsrade de svenska professorerna med en miljon för att i bästa fall  kunna sälja in en medicin som redan användes på reumatiker men som nu ryggpatienter kunde ha nytta av.. Men hypotesen var alltför hypotetisk. Man kom inte längre än till att ha testat på några råttor. Det visade sig att den vätska innehållande den mystiska molekylen TNA-Alfa som man skulle eliminera med medicinen försvann av sig självt hos råttorna redan efter 2 veckor. Ingen patient skulle därför kunna hinna få en diagnos ställd och ännu mindre hinna till apoteket för att hämta ut medicinen. Kroppen - i alla fall hos råttan -  tog hand om problemet självt. Men tidningarna var då som nu fulla av nyheten under ett års tid att ryggen äntligen var räddad.

Anonym källa - intressekonflikter mörkas i Spine Journal
I en blogg med en ej namngiven författare lämnas också några reflektioner som trots svagheten att vara
MODIC förändring.
Klicka större bild
anonym visar på en gedigen kunskap och på bra researchförmåga.
"Bloggis"riktar in sig på spelet bakom draperierna huruvida det är ställt med forskarnas ekonomiska oberoende.
("Det är ju alltid intressant att veta om en Volvos förträfflighet har konstaterats av ett oberoende team av bilforskare, eller om den är gjord av Volvos egen pressavdelning (Min anmärkning ".)

Den läkare, Peter Hamlyn,  som nu i media framför MODIC behandlingen (MAST)  såsom kandidat till Nobelpriset är i själva verket - utan att det nämns i media - med i samma studiegrupp som huvudförfattarna. Huvudförfattarna Hanne Albert och Claus Manniche har också strax innan publiceringen i Spine Journal gjort en rockad och hoppad över till ett nybildat bolag med liknande namn. Därmed mörkar de det faktum att de har ekonomisk vinning av om deras egen studie blir en sensation som kan användas.
BloggCitat: "Det är oerhört svårt att rättfärdiga författarnas hållning att inte deklarera sina intressekonflikter, i termer av att vara styrelseledamöter i ett företag som står till direkt vinst som ett resultat av deras publicerade studien"
"Huvudförfattarna Hanne Albert och Claus Manniche var - utan att de uppgav detta -  styrelseledamöter i företaget MAST medicinska bolag när studien lämnades in för publicering i Spine Journal. "

Behandlingsmetoden man söker införa kallas MAST Modic Antibiotic Spinal Treatment.

Min slutreflektion blir negativ

  • 9 av 10 ländryggar uppvisar inte den typiska och mekanisk/rörliga profil av smärta från ländryggen som MODIC konceptet anger
  • De "Modic förändringar" kotorna visar finns med liknande utseende i praktiskt taget varje person över 60år - med eller utan värk - med eller utan diskbråck- Ibland i mkt yngre personer.
  • Hur har den eventuella bakterien kommit dit? Har patienten ryggopererats tidigare? 
  • Patologin är enl oberoende forskare extremt svår att fastställa då den krävs en ryggoperation innan man kan fastställa om det finns någon bakterie. Annan provtagning är mycket komplex. Bakterieteorin är dessutom provad flara gånger tidigare bl.a på problem i skuldror - utan någon framgång. (Lancet 2001)
  • Om massbehandling av stark antibiotika skall göras på smärtpatienter i minst 100 dagar per patient  kan det skapa oanade biverkningar och svåra hälsokonsekvenser.
  • MODIC modellen botar inga ryggar, den i bästa fall lindrar såsom smärtstillande läkemedel. Då är nog smärtstillande till att föredra som är mer hälsosamma än vad antibiotikum i stor skala och lång tid kan ställa till med
  • Är man "insider" blir man alltid misstänksam när ryggforskning blandar in vätskor, bakterier och osynliga inflammationer, precis som om ryggproblem skulle vara en förkylning. Men sanningen är att det är lättare att få forskningspengar när man jobbar på det sättet eftersom det alltid står ett läkemedelsföretag och väntar bakom dörren. Och ryggproblem har ingenting med konstiga bakterier att göra. Bakterier finns överallt inne och utanför kroppen. Experterna anser det som en normal företeelse. Acnebakterier anses också vara en tämligen oskyldig bakterie.

1 kommentar: