6 juni 2013

Regerings rehabilitering av rygg och nacke - ett fiasko


Debattartikel publicerad 28 feb 2013
Christer Nyberg om Rehabilitering

På grund av att NEWSMILL har lagts ned under sommaren 2013 och artiklar är borttagna är detta en catchad kopia från Google


Regeringens rehabilitering av ryggar ett miljardfiasko

"Det var som en ren religös upplevelse. Man fick order om att inte vara negativ" “Multimodal Rehabilitering heter det som skall hindra ryggar ifrån att bli sjukskrivna. Regeringen satsar fler miljarder. Men det går dåligt. Nästan ingen blir av med ryggsmärtan och få patienter går tillbaka till jobb. Det har t.om visat sig att de som gått på Multimodal rehabilitering och inte varit sjukskrivna vid behandlingsdag 1, har blivit det EFTER behandlingen.

Men det är förspelet till hur man tillverkat behandlingen som väcker mest obehag. Det är den märkliga "diagnos" som patienter med ryggsmärtor nu får sig påklistrad direkt de går in i lokalen. Ryggproblemen har nu försvunnit - de dåliga operationer är ett minne blott - nu har patienten plötsligen trätt in i ett "Biopsykosocialt tillstånd". Först anses ryggsmärtan vara på riktig - men efter 6 veckor - eller mer, övergår den till att bli en "social smärta". Sverige står nu ensamt i världen med sin hypotes om den sociala ryggen.

Det är intressant att veta att det är Ryggkirurger/Ortopeder som står bakom denna hypotes.
Man frågar sig - behöver de dölja något? Dålig ryggkirurgi kanske?
Klart är att ursprunget kommer ifrån Ortopederna Alf Nachemson och skotten Gordon Waddell (SBU rapporten 2000. Dessa gjordes dock kontroversiella - ( av undertecknad) och ortopeden Professorn Tommy Hansson ställdes fram i ljuset och var med i korridorerna på Försäkringskassan/Landstingen när psykologiseringen infördes på ryggarna. Hansson skrev första uppläget till "PSYKREHAB"
eller som det senare kallades Multimodal Rehab - inklusive KBT psykologer.
Idag 2015 är det Ortopede och Sveriges meste kirurg Tycho Tullberg på Stockholm Spine center som driver tesen "Biopsykosocialt synsätt" vilket medger ryggkirurgin att psykologförklara ALLA ryggar om så behövs.  Inte minst de som genomgått ryggoperation och det inte gått bra för - vilka är ett mycket stort antal. Kanske de flesta ryggopererade blir aldrig bra. (stark vetenskap pekar i den riktningen)
Länd och nackryggsproblemen tillhör det största enskilda handikappet i världen. I Sverige ligger sjukvårdskostnader och sjukskrivning på (35% sjukskrivning - 30 miljarder kostnader)  I en studie i The Lancet [ 9 ]  finner man att långvarigt handikapp med ryggsmärtor är nummer ett – alla kategorier. Men Sverige  har skapat sin egen syn på problemet ryggar, väl anpassad till att försäkringskassan skall kunna dra in sjukpenning av ryggsjuka. "Ryggont är bara en kortvarig historia på högst 6 veckor. Något livslångt handikapp existerar inte. Hur denna märkliga hypotes har byggts upp skall nu redovisas.

Nästan ingen blir av med ryggsmärtan och få patienter går tillbaka till jobb. Det har t.om visat sig att de som gått på Multimodal rehabilitering och inte varit sjukskrivna vid behandlingsdag 1, har blivit det EFTER behandlingen. 

"Sverigemodellen":  Om en rygg haft ont i mer än ca 6 veckor - går värken per automatik över till att bli “Sociala smärtbesvär”. Vården måste därför se ryggpatienter utifrån ett “Biopsykosocialt synsätt”.
Patienten anses med denna hypotes, ha lite trassel på jobbet, för många räkningar hos kronofogden eller bekymmer i familjen. Därför fortsätter värken. Något fel i ryggen som förklarar smärtan finns naturligtvis inte, detta trots att många kan ha ett flertal diskbråck, olisteser eller frakturer  i ryggraden.
Därför står en “Multimodal Rehabilitering MMR” och  väntar på dem om de kommer in i den magiska sjunde veckan - eller efter en operation som misslyckats. MMR, Sveriges dyraste rehab som kostar mellan 21000 och 55000 kronor – per person. Psykologer, och arbetsterapeuter stå till hands. Kanske någon sjukgymnast. Det tycks vara godtyckligt - och skilja sig från klinik till klinik vad som kan ingå i denna kompott av rehab. Det viktiga med behandlingen är att patienten går tillbaka till  jobb . Inte att hon skall bli frisk - inte ens finns det något krav på att smärtan skall minskas.
Ortopeden Tommy Hansson (lärjunge till Alf Nachemson) har uttryckligen framfört i media att "onda ryggar svarar inte på sjukgymnstik eller operation - ingen annan behandling heller. "Att arbeta är däremot det enda som hjälper".
Det är då inte förvånande att både den förra regeringen ( Den Multimodala borgerliga regeringen) och Försäkringskassan har använt  Tommy Hansson och hans arbete att psykologisera ryggen - och gjort "arbete som bästa behandling". Nachemsons bluff lever vidare. Tycho Tullberg är dagens största profil- Läs TT- hemsidan och du förstår bättre vad Psykologikirurgen Tullberg har för uppfattning om ryggpatienter.
Inte ens Socialstyrelsen är imponerad
Ett flertal media rapporterar nu - bl.a på Dagens Nyheters ledarsida - att denna psykologirehab gör ryggarna MER sjuka [ 2, 4, 4B ]. I den grupp där patienterna INTE var sjukskrivna innan rehab, ökade sjukskrivningen med hela 60% jämför med de som inte fick rehab. Rehabiliteringen skapade alltså en sjukskrivning som inte fanns innan behandlingen. För dem som redan var sjukskrivna innan rehab blev 11 % än mer sjukskrivna. Socialstyrelsen är heller inte imponerad. Man skriver att studierna av multimodal rehabilitering inte håller tillräckligt hög kvalitet: »Strikt vetenskapligt går det inte att säga att denna typ av rehabilitering är bra. [ 5 ]. Trots dystra siffror ifrån Inspektionen för socialförsäkringen  och Socilastyrelsens tvekan, har regeringen nyligen lovat ytterligare 2 miljarder till de bolag som nu bedriver denna rehab.

Men hur skapades hypotesen det "Biopsykosociala synsättet?
Navet i denna nya svenska  syn på de ryggsjuka – och införandet av det “Biopsykosociala synsättet” “friska efter 6 veckor – sedan ont av sociala problem - är myndigheten SBU “Sveriges Beredning för medicinsk utvärdering.
Det var SBU som  år 2000 släppte en rapport om ryggen ” Ont i ryggen, ont i nacken 2000”  [ 5B ] och som enda land hittade “lösningen” på ryggproblemen och där visade på enkelheten att få nästan alla ryggsjuka tillbaka till arbete - genom samtal.
Gudfader till dessa nya biopsykosociala teser om " 6 veckor ryggont sedan frisk" är  Professor Georg Waddell från Skottland. Han fick  den främsta stolen i rapporten intill huvudarkitekten och den högst kontroversielle  Professorn Alf Nachemson.[ 10 ]  (Avliden 2006). Båda dessa herrar bildade radarpar och runt omkring sig placerade man stilenligt några psykologer och ekonomer. En sjukgymnast fick också vara med, men mest som dekoration.
Patientföreningen Svenska Ryggföreningen, som följde varenda steg i utredningen,  blev  rasande när information började läcka ut om rapporten om ett nytt "synsätt" som skulle planteras in. Men enligt Skotten Waddell som skrev vitala delar i rapporten, var detta ett synsätt som hela världen nu börjat ta till sig. “Det biopsykosociala synsättet”. Men när Ryggföreningen kontrollerade Waddells påstående fanns bara 2 referenser i ämnet, och båda var skrivna av honom själv - och hans hustru...  Det var alltså bara runt Waddells köksbord i Glasgow “diagnosen” “biopsykosocialt synsätt” diskuterades – inte i hela världen. Men Waddells teser mötte redan i England kraftigt motstånd, man beslöt att sanningshalten måste kontrolleras - att "riktig" ryggvärk bara pågår i dryga månaden.
De flesta arbetar med ryggvärk i många år
Croft et al (medarbetare) följde 490 ryggpatienters turer i sjukvården under ett år för att kontrollera Waddells mytbildning att 90%  av ryggpatienterna blir ryggfriska efter 4-6 veckor.
“To investigate the claim that 90% of episodes of low back pain that present to general practice have resolved within one month. [ 8 ]
Studien visade ej oväntat, att 75 % av patienterna hade kvar betydande ryggsmärta efter ett år – inte bara 4-6 veckor. De flesta av patienterna hade gjort ett eller flera besök i primärvården, men efter 3 månader gav man upp och konsulterade inte vården mer – och följaktligen - utan läkarkontakt -  var det  väldigt få med ryggont som var sjukskrivna efter ett år. Men att kontrollera Waddells hypoteser var inget som den svenska myndigheten SBU och Nachemson var intresserad av.. Man bjöd in Waddell i stället till Sverige. Men hans besök skulle bli kortvarigt.
Professorerna fick sparken
Patientföreningen och andra aktörers hårda opinion [ 3, 6, 7, 11 ] mot denna rapport – gav resultat. De två huvudförfattarna Alf Nachemson och George Waddell fick ej deltaga vid den högtidliga presenterandet av rapporten inför 800 personer ute på Lilla Essingen i  Stockholm i maj 2000. Det två professorerna och företrädarna  för det “biopsykosociala synsättet fick sparken”.
I Läkartidningen publicerades en tid senare “Ryggsjukdomarna som försvann, [ 3 ] av Svenska Ryggföreningen. Vi gick där till hårt angrepp mot den “psykosociala ryggen” och menade att rapporten undanhöll viktiga fakta till förmån för ett notoriskt uppbyggt psykologiskt budskap.
Men 8 år efter denna vetenskapsskandal finner nu Regering, inklusive många landsting det lägligt att damma av denna kontroversiella rapport i syfte att jaga sjuksrivna ryggar till arbete. Hur många som vet - eller bryr sig - att detta är ytterst kontroversiellt är oklart. Att de inte förstår sig på ryggproblemen torde dock stå klart.
Sverige står ensamt
Men utanför Sverige vet man lite mer. Där ar det inte tal om att ryggar tillfrisknar efter några veckor. I en Megastudie om 187 länders hälsa – publicerad i The Lancet - "The Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) - (9) finns ländryggproblemen på första plats, alla kategorier -  vad det gäller långvarigt handikappande sjukdom. Många har problem i ryggen dagligen - i 50 år.
Det finns anledning att tro att länder som Österrike, Kenya eller Bosnien  inte har hört talas om att ryggvärk per automatik upphör efter 6 veckor – än mindre att det skulle finnas ett “biopsykosocialt synsätt” .

Men så har det nu blivit. På Sveriges största ryggoperationsklinik - som även sysslar med dylik rehab - Stockholm Spine Center i Stockholm, står det nu en "skylt  på hemsidan - att här arbetar vi efter ett "biopsykosocialt synsätt". Tveksamt utfall av ryggkirurgi och sjukgymnastik som inte hjälper - vilket är mycket vanligt -  kan ju nu lätt avfärdas som att patientens smärta mest är social. Men patienterna finner - på goda grunder - det svårt att hålla med om det.
ETT UTDRAG IFRÅN LÄKARTIDNINGEN 26 - 2004 -  Länk
(11) Ett citat om Alf Nachemson - professorn som införde det "Biopsykosociala synsättet i Sverige.
" En högt aktad professor som arbetat med SBU, får mig att rysa och undra vilken människosyn som ligger bakom" - Ulf Torstensson specialist i allmänmedicin.
PATIENTKOMMENTARER
Bister kritik från ryggpatienter som gått på MMR rehabilitering - Länk
Rehabilitering på allvar eller bara skådespel - Newsmill -  Länk

REFERENSER
(2) - Rehabilitering gör människor sjukare. DN debatt Hanne Kjöller 2012-12-16-- Länk
(3) - Ryggsjukdomar som försvann – Läkartidningen 14-2001 - Svenska Ryggföreningen-- Länk
(4) - Blandat resultat av rehabsatsningen - ISF, Inspektionen för socialförsäkringen -- Länk
(4B) Rehabiliterade fick mer sjukfrånvaro - Dagens Medicin 2012-12-14 - Länk
(5) - Det går inte att säga att MMR är bra - Dagens Medicin 7-2011 - Richard Wallenstein
(5B) SBU. Ont i ryggen, ont i nacken. En evidensbaserad sammanställning. Rapport  Länk
(6) - Johansson BH. SBUs rapport »Ont i ryggen, ont i nacken« i kritisk belysning. Läkartidningen 2001;98:983-7. Länk
(7) - Johansson BH. Bakgrunden till besvär med ryggen finns inte i epidemiologiska studier. Dagens Medicin 47/2001.
(8) - Croft och medarbetare. To investigate the claim that 90% of episodes of low back pain that present to general practice have resolved within one month. Brittish medical Journey. -  Länk
(9) - The Global Burden of Disease Study 2010 (GBD 2010) The Lancet 2010 - Länk
(10) -  Alf Nachemson och den biopsykosociala bluffen - Länk
Christer Nyberg (1 artiklar)
http://ryggproblem.blogspot.com/

Om författaren

Jag har under lång tid varit ordförande i patientföreningen för ryggar Svenska Ryggföreningen. Föreläsare, Opinionsbildare, och debattör i bl.a Dagens Medicin- Läkartidningen - Ryggtidningen-Expressen etc.... Därmed har jag  skapat mig en bred insyn i hur världens största handikapp, ryggproblemen handhas i Sverige. Och det imponerar inte alltid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar