31 juli 2013

Försäkringskassan - en förgiftad myndighet

Man tar sig för pannan. Försäkringskassan försöker tvinga en man att steloperera sig, annars ingen ersättning. Därmed bryter man mot alla tänkbara etiska regler och gällande lagar. I  Hälso och sjukvårdslagen står det väl uttryckligen att alla patienter har rätt att neka medicinsk behandling. All behandling måste ske med patientens godkännande. Så vad är detta för makabert utspel ifrån  en myndighet som tycks sätta sig över allt förnuft.När det gäller Steloperation så är det dessutom så illa att det inte ens finns något vetenskapligt stöd att operationen hjälper. Den gällande SBU rapporten - "Ont i ryggen, ont i nacken" - som anses vara rikets vetenskapliga bibel i medicinska frågor - och om ryggen - talar sitt tydliga språk. INGET BEVIS Lika dyster läsning finner man ifrån Cochrane Colloboration - världens mest ansedda vetenskapsgranskare. INGET BEVIS för att steloperationer hjälper.
Dessutom är steloperation en stor operation - vilket skall tolkas som en farlig operation. Blodförlusten är hög, blodproppsrisker, och minst 12 % komplikationsrisk. Flera personer avlider årligen på operationsbordet efter ryggoperation. Hur många är höjt i ett dunkel - men det kan vara så många som 20 personer - bara i Sverige. I USA får flera tusen familjer köpa gravsten.
Att då en myndighet som Försäkringskassan kan tvinga en människa att steloperera sin rygg visar bara vilket skammens näste Försäkringskassan har blivit.

Man följer inga naturlagar, man följer inte vetenskapen - man skiter i allt. Hade det varit något uns av seriositet i denna förgiftade myndighet så hade man ringt upp Socialstyrelsen som då med all säkerhet hade hänvisat till Europas största genomgång av ryggsjukdomar (SBUrapporten) och därmed funnit att steloperationer totalt saknar bevis som varande botande behandling mot ryggvärk. De flesta som stelopererar sig är lika bra eller dåliga 2 år efter operationen som de var innan. Få blir sämre - men ingen blir bättre.  Nästan ingen går tillbaka till ett jobb. Det vet också samtliga kirurger om i landet - jag känner flera av dem..  Men inte någon ryggkirurg skulle ta risken att debattera den frågan framför en TV kamera.
Den aktuelle mannen 57-åringen hade dessutom högt blodtryck och hjärtfel. Honom skulle man alltså tvinga ned på ett operationsbord, tömma honom på en liter blod och utsätta honom för alla de risker som finns
.
Risken att han skulle ha avlidit efter operationen är visserligen fortfarande inte så hög - men med all säkerhet skulle han inte bli ett dugg bättre - och definitivt skulle han få ett år framför sig med helvetes smärtor o problem i ryggen. Konvalecenstiden som - i alla fall som vissa kirurger vill ange är någon ynka månad. I Verkligheten kan den vara flera år.
I normalfallet skulle ryggkirurgen dessutom  helst inte vilja ta i en sådan person.  Ryggkirurger vill steloperera friska personer som lovar gå tillbaks till jobb. Inom det kriteriet synes inte 57åringen tillhöra.

De absurda historierna ifrån välfärdslandet Sverige fortsätter alltså. Alla är experter men ingen begriper något. Den ena gömmer sig bakom den andra. Alla har god lön. Och dom som bäst begriper något i frågan - kirurgerna - dom kryper ännu längre ner i sanden.

PS. Steloperation hjälper vissa personer att bli bättre. Få blir dock riktigt bra. För många kan det också bli ett långt lidande innan man blir bättre. Steloperation är den enda operation som egentligen bör få utföras. Men det vetenskapliga stödet är dock riktigt dåligt. Och det är på vetenskaplig nivå som Försäkringskassan och dess jurister måste hålla sig till. Annars är de riktigt ute och cyklar...D.S

Christer Nyberg  - som forskat i 20 år i ämnet - är dessutom stelopererad
Har du erfarenhet i frågan - Skriv gärna !!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar