8 november 2013

Inte alltid hälsosamt att vara försökskanin

Arga Doktorn - Björn Bragée söker deltagare till ett nytt forskningsprojekt där smärtstillande medicin och dess effekter skall testas på patienter som lider av ländryggssmärta. Med en lätt förvåning i sinnet läser jag på Arga Doktorns sida att ryggpatienter blir väldigt besvikna av att inte få vara med i projektet. Detta p.g.a att alla ryggpatienter inte uppfyller de kriterier som ställs. Men det finns också hälsofördelar att INTE vara med - det är det inte alla som tänker på.Studien gäller bara ländryggar inte t.ex  Fibropatienter. Ej heller de med Diskbråck eller Spinal stenos får vara med, vilket kan tyckas förvånande då dessa symtom i någon mån går att finna hos nästan alla smärtande Ländryggar. Vilka blir då kvar?

(Vi har skrivit om detta tidigare - men med annan touch - LÄS MER HÄR)

Björn Bragée har på kort tid vuxit fram som patienternas riddare nummer ett. Inte minst p.g.a de 6 intressanta programmen "Arga Doktorn" som nyligen sänts i SVT. Björn har otvetydigt visat sin kunskap och kliniska erfarenhet inom allmänmedicin trots att hans specialitet egentligen är smärta.
Nu är Björn Bragée engagerad i ett Europeiskt läkemedelsföretag (Grünenthal GmbH)- som vill göra en test om deras Tarpentadol (Opioid)  är bättre än de gängse opioiderna Oxycontin-Tramadol.

Men allt behöver inte vara av godo bara för det är nytt och för att Sveriges populäraste och argaste doktor står bakom projektet. Risken är ej obefintlig att det kommer ut en ny Opioid på marknaden och bara ökar på den reda höga opioidanvändandet i Sverige och i världen. Något som många forskare ser med stort bekymmer på, inte minst sedan vetenskap visar att medeltunga Opioider såsom Tram och Oxy bara ger måttlig effekt på Ländryggar. Man talar om att högst 35 % har nytta av denna nivå av Opioider. Generellt riskerar nackdelarna för många bli påtagligt högre än fördelarna.
Patientperspektivet
Tre alternativ finns. I 20 veckor pågår projektet. En tredjedel av gruppen skall äta en tablett som antingen är undersökningsföretagets Opioid tablett (Tarpentadol), ett annat läkemedelsföretags Opioid (Oxycontin) och tredje gruppen ett s.k sockerpiller.
Deltagarna skall stå på noll när de börjar - de får inte använda någon tablett alls. De som redan använder analgetica måste avgifta sig.
Bara det är en stor påfrestning. Opioider är omvittnat extremt jobbiga att bli av med.Tusentals sidor på nätet (främst amerikanska) beskriver det oftast som ett rent helvete.  Det tar minst 10 dagar innan kraftiga sjukdomskänslor liknande svår influensa, diareer, krypningar i benen, mycket svårt att sova etc... De tar ytterligare 6-12 månader innan mer mentala störningar ger med sig, t.ex oro och håglöshet. Detta är information som jag tagit ifrån i huvudsak amerikanska källor. I Sverige är denna info   mycket sparsam.
ANTAGANDEN
Patienten är med i studien och plötsligen får hon ett nytt ryggskott  mitt under studien. Har hon då (olyckligen) hamnat i sockerpillergruppen kan hon inte reda ut detta med potent medicin.
Eller omvänt. Den kroniske ländryggen som inte testat Opioider av denna höga rang tidigare (oftast yngre personer) och är inne i en bättre period men har fortsatt ont men behöver normalt inte använda smärtstillande, men får nu högpotent medicin - med vissa bieffekter i 4 månader. Plus ett antagande på goda grunder att de också ger rejäla utsättningsbesvär efter studien. Man kan därmed antaga att hon  får en ansträngande period framför sig - när hon som frisk får "flumma"omkring i 4 månader.  Det kan kosta på att vara med i studien alltså. Därför bör man tänka efter - före.

Varför vill människor gärna vara "försökskanin" - är man säker på att allt nytt är av godo?
Känner man sig bättre av att vara utvald? Tror man på att all medicinsk förskning är den allra seriösaste forskningen?  Eller är sanningen den att läkemedelsstudier bara är till för att företagen skall sälja mer av samma sak som redan finns?

  • Historien visar att Opioider av medeltung art (Tram och Oxy) bara ger måttlig smärtstillande effekt på ländryggssmärta.Tarpentadolen har tidigare visat detsamma.
  • Resultatet av studien kommer garanterat att ifrågasättas av de andra "jättarna". Därmed kommer resultatet bli tvetydigt.
  • Om denna nya analgetica visar sig aningen bättre kommer den ändå inte att ersätta de som redan finns. Risken finns att den bara ökar på Opioidanvändningen.
  • För en stor del av undersökningsgruppen kommer detta bli en påfrestning som de inte har tänkt sig. De måste inrätta sig till studiens behov, inte den egna kroppens nuvarande behov.
  • Det finns alltid en viss tveksamhet i att införa mer medicinsk behandling så länge man inte har en aning om vad orsaken  till problemet kan vara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar