18 januari 2014

Professorerna blir fler - så även de ryggsjuka

WJ Mixter och
den första operationen
av diskbråck

Professor Alf Nachemson blev på 70-talet den förste professorn i Sverige inom området rygg. Därefter har ett tiotal nya professorer tillkommit.
Någon symbios till att  man idag vet mer om ryggsmärta än för 30 år sedan, ställt emot ett ökat antal professorer finns dock inte. Hypoteserna har visserligen ökat men det är ju inte samma sak som att kunskapen ökat. Och professorerna som nästan alltid är kirurger är inte specialist på ryggsmärta, de är egentligen specialister på att operera.

Professorer kan vara professor i ryggkirurgi, men då får de åka utomlands och skaffa sig en professur. Hans Tropp som är en erkänt påläst ryggkirurg skaffade sin professur i Danmark.

Man skulle ju också kunna tänka sig att ett land som har så många Professorer i ämnet rygg också borde ha minst ryggsjuka. Men så är inte alls fallet. Professorstiteln är tillkommen att sätta glans på professorn själv. Professor Nachemson, den störste av dem sade helt öppet i media att han själv inte hade en aning om vad som gör ont i en rygg. Trots det var det till honom alla från media  ringde när de ville ha förklaring till "ryggont". Han var ju Professor och därmed expert. Nachemson kunde bara säga vad som INTE gjorde ont.
Sakkunniga - men ingen får egentligen kalla sig expert
Professurerna skapats alltså på lite omvägar,och där epitetet ryggexpert officiellt ej får nämnas.
Anledningen är att ibland Socialstyrelsens uppsatta specialiteter finns inte ryggproblem och sjukdomar i ryggen med. En ny utredning pågår ifrån Socialstyrelsen till ett utökande av specialist områden till ett antal av 62 områden. Någonting om rygg finns inte med. Det närmaste man kan komma är specialiteten Ortopedi eller Smärtspecialitet. Man hade kunnat tänka sig en grenspecialitet ifrån Ortopedin, alltså ryggkirurgi. Men inte ens det finns inte med. Förslag om Ortopedisk Medicin har givits, men denna diciplin (som är mkt intressant) tycks inte heller få vara med i "finrummet".
Det innebär att ryggarnas kunskapsområde fortfarande hänger i luften och är förmån för fortsatt grumlighet och testande utan rejäl kunskapsgrund. Även ryggforskningen blir åsidosatt när ryggens problem inte är en specialitet och därmed tas på allvar inom sjukvården.
I stället pågår ryggbehandling på grunder som är aningen luddiga och upp till varje utövare, läkare sjukgymnast, kirurg och övriga,  att bestämma själva vad som skall eller borde göras.

Det enda kravet ifrån Hälso och sjukvårdslagen, är att behandlingen som är tilltänkt sker enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet". Ett aningen luddigt begrepp som inte sällan kritiserats, och ger en närmast oanad möjlighet till att kunna göra det mesta. Diskbråcksoperationer har t.ex en enorm beprövad erfarenhet sedan 80 år tillbaka då Mixter och Barr gjorde den första operationen 1931.
Men nu, 80 år senare,  börjar debatten stå hög kring om huruvida diskbråck överhuvudtaget ställer till med några problem. 20 procent av befolkningen anses ha diskbråck, varav det är konstaterat att 19 av av dessa 20 inte känner till att de har bråck eller buktning eftersom de ej har besvär.
Kunskap och förtydligande behövs alltså. Där hade Socialstyrelsen kunnat vara behjälpliga med att inrätta en specielitet angående "Ryggutlöst smärta och handikapp".
Men kruxet är att de inte vågar ta i ämnet.
Vid en stor ryggkonferens anordnad av SBU, en tung vetenskapsmyndighet, inför 800 personer där bl.a jag, och Socialstyrelsen deltog, fick SOS frågan ifrån en läkare.:
" Är det inte på tiden att ni på Socialstyrelsen inrättar en specialitet för ryggsjukdomar. Det kostar 30 miljarder om året och lidandet och handikappet, sjukpensioneringen, och antalet vårdsökandet är minst sagt svårslaget ".
Företrädaren för SOS svarade bekymrat: " Njaaee, det kan vara önskvärt...men. Vi har nu hört att det råder så många delade meningar om detta med ryggåkommor och orsak till ryggsmärta så det blir väldigt svårt."
Precis, det är och var ett tydligt stänk av Kiviks Marknad - SOS vågar inte utse en gruppering att ta tag i ämnet - inte minst sedan denna (kritiserade)  statliga rapport som presenterades var så nertyngd med mängder av psykologiska hypoteser - vilket gjorde att det blev t.o.m svårt för SOS att förstå om ryggproblem ens var en sjukdomsbetingad företeelse eller bara en inbillning. Tragiskt men sant.
Så här reagerade patientföreningen på ovanstående rapport. Jag själv är huvudförfattare.
RYGGSJUKDOMARNA SOM FÖRSVANN
Ett och annat korn
Men det är därför jag nu bloggar åt dig så du skall kunna hitta bland alla labyrinter, myter och sanningar Jag har inte svar på allt heller, det skall gudarna veta. Men ett och annat korn finns här på bloggen som vårdcentralen inte har en aning om. Ett och annat korn kan finnas här som kan förhindra att du inte skall behöva bli sämre av sjukvård  än vad du redan är.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar