13 maj 2014

Nej tack till ryggoperationer med obefintlig eftervård


Börjar det bli dax att stänga ner ryggkirurgin, i alla fall under en tid tills vi får en hel del patientsäkerhetsfrågor klarlagda? Resultaten är fortsatt skrala för ryggoperationers success, vilket konstaterats redan för 20 år sedan och inga nya imponerande bevis har tillkommit som styrker den tesen.
Vad gör då kirurgin. Man ökar antalet operationer.
Hur kan det gå till? Jo man låter sjukvårdsbeställarna att tro att ”utvecklingen går stadigt framåt”.
"Idag kan patienterna gå hem samma dag", vilket ger en vink om att man blivit mycket skickligare. Men skickligare på vad då? Skickligare på att övertyga patienten om att han kan vårda sig själv hemma i soffan?. Det tjänar vi alla på, eller .... ?

Ryggoperationerna fortsätter och ökar men den postoperativa vården minskar nu till ett minimum. Vad innebär det i form av allvarliga konsekvenser? Och vem följer upp dessa konsekvenser.?
RyggPatienten är idag i princip redan utskriven från sjukhuset strax efter att narkosmasken hunnit plockats av.
Men beställarna tycker det är bra, vi får dubbelt så mycket operationer till samma pris som förut tänker landstingets kassörer.
Kostnaderna för en ryggoperation (Fusion eller Spinal stenos) har minskat från 190 000 till nu 82000 kronor.
Prissänkningen kan inte förklaras annat än att patienten med att ett lidande och risktagande sker hemma på soffan med sin förstahjälpen-påse han nyligen fått med sig från kliniken.
Det uppstår två frågor. Hjälper en ryggoperation överhuvudtaget ? Har patientsäkerheten för nyligen ryggopererade totalt havererat nu när de nu riskerar komplikationer, man tidigare var så noga med att kolla upp på kliniken.? Tolv dagar har blivit tre vid steloperation. Åtta dagar har blivit 1 dag vid diskbråck.
Så man kan fråga sig, vad händer om såret spricker upp i en hemmamiljö när patienten reser sig upp och skall stänga av TVn? När jag själv opererades sprack såret upp den tredje dagen. Blodet rann efter benen. En sköterska tuppade av. Vårdtiden förlängdes med 2 veckor och professorn bad om ursäkt.
Denna snabbköpskirurgi med avsevärda risker har bara införts. Och vägledande till denna mycket lönsamma ”industri” och löpandebandkirurgi är Stockholms Spine Center.
 Man frågar sig nu hur många sådana incidenter som nu händer för patienter som ligger hemma i soffan med pillerburkar och kryckor. När man nu så radikalt har ändrat ryggkirurgin till att ha blivit ett snabbköp och inte en normal vårdinsats så måste man väl följa upp hur denna förändring blir. Är det Patientsäkert? Hur många får blodpropp? Hur mycket lider patienterna av för hög smärta och oro och variga sår. ? Hur duktig är vårdcentralen på postoperativ ryggkirurgivård? Ingen vet. Det lär inte ha införts någon kontrollerad studie på denna totala omsvängning. Man öppnar bara kranarna och kör.
Kostar ryggoperationen 82000, eller har det inträffat incidenter som fördubblar priset, där andra delar av vården får ta kostnaden? Och hur skall en patient avgöra om hon fått blodpropp eller inte.

Det är ytterst alarmerande att man inte talar om detta – man smyger in det - denna snabbköpskirurgi med avsevärda risker har bara införts. Och vägledande till denna mycket lönsamma ”industri” och löpandebandkirurgi är Stockholms Spine Center. Ett företag som tjänar tiotals miljoner i vinst om året på att operera patienter och sedan låta paraplyföretaget ”Global health Partner” förvalta vinsten. . Personalen var trevlig på Spine Center, säger några – men viktigare är ju att veta om dessa operationer hjälper och om man överlever dem. Personalen på Volvo är också trevliga, innan du köpt bilen. Stockholm Spine Center, sveriges största ryggoperationsklinik, menar på sin hemsida att 80 % blir bättre av en steloperation. Men världsforskningen som inte bygger på enskilda uttalanden, utan på kontrollerad evidensbaserad vetenskap ger dåligt betyg. Man kan inte finna att steloperation är bättre än någon annan behandling, eller ingen behandling alls. Klart sämre än höftledskirurgi alltså. Den mesta av den ryggkirurgi som utföres får inga procent alls.

När jag stelopererades 1997 fanns en oskriven lag. Sårläkningen efter en stelOP måste vara solid, annars ingen hemgång. Efter en operationen fick patienten 5 dagars avancerad smärlindring, oftast med morfinpump. Det är väl känt att smärtan efter ryggoperationer är grym.
Spine Center talar endast om sårsmärta. Men det är långt ifrån hela sanningen.
Problemet med ryggoperationer i jämförelse med t.ex handkirurgi är att ryggens muskulatur hela tiden rör sig och aldrig lämnar smärtområdet ifred. Tanken med steloperation är inte fel.
Men problemet med Stelop är att läkningen tar upp till 12 månader, vilket innebär att den smärta man opererar för, hela tiden finns kvar - tillsammans med den smärta ryggkirurgen skapar med sin kniv.
Vi får alltså 2 smärtsensationer att ta hänsyn till. Men det nämner inte kirurgerna.


Dessutom såg det ut som att i slutet på 90talet att var och varannan patient behövde blodtransfusion efter den stora operationen eftersom det läcker mycket blod ur alla småvener man ej har kontroll på just i ländryggen. Ju större och längre OP ju mer blod försvinner. Man har t.ex bättre kontroll på blodförluster ( stänga av vener) vid de flesta hjärtoperationer.
1997 VÅRDADE MAN PATIENTEN – Idag är det inte mycket till vård längre efter en ryggoperation. Det har blivit ett snabbköp i kirurgi, som tänjer på patientsäkerheten till det yttersta. Att tjäna pengar torde vara den enda orsaken till denna scenförändring.

Det är också förvånande att mer än varannan operation idag (51 %) är en Spinal Stenos operation.  Vad kan det bero på? Resultaten för dessa operationer är ju lika haltande som vid Steloperationer (10%).
Kirurgerna anser att deras SWESPINE register ger dem bra resultat. Men SWESPINE är ju bara en måttlig "fråga och svar engagemang" som inte har någon vetenskaplig tyngd . Stenosoperationerna utförs nästan alltid på personer runt 70 år. Det är antagligen lättare att ”övertala” äldre människor om att de blivit bättre när de sitter där oroliga inför överheten och skall bedöma sin smärta på en mätsticka.. Ofta har de äldre andra sjukdomar också, så det är bäst att svara som doktorn vill. ”Jo jag har nog blivit lite bättre ändå”.

25 personer avlider varje år
De flesta dödsfallen inom ryggkirurgin finns bland Spinal Stenos-operationer. Sannolikt kopplade till att patienterna är just äldre. Men även yngre avlider av ryggoperationer såsom Discbråcksoperation och Steloperation. I Sverige torde dödsfallen  ligga på ca 25 personer per år.
Sverige har ingen statistik att lämna. Det är i stället amerikansk forskning som ligger till grund för dessa siffror. Att Sverige skulle vara bättre än USA är inte troligt. Ett försök till att ta reda på svenska siffror gjorde Ryggföreningen ett försök till via HSANs inkomna anmälningar för ca 8 år sedan.
Det visade sig att registreringen av dödsfall och komplikationer efter ryggop var bristfällig.
Den amerikanska undersökningen visar på 7.6 % komplikationsrisk vid ryggoperation (sannolikt är siffran högre vid större operationer såsom Spinal Stenos och Stelop). Svenska siffror brukar tala om 2 till 5% vilket förefaller alldeles för lågt.

Att mäta rätt
SWESPINE med dess mätmetod ”VAS skalan” som instrument är ett dåligt sätt att mäta skillnader . Detta har debatterats i bl.a Läkartidningen. Men i sjukvården och med socialstyrelsen som backup, tillåter man detta så kallade ”kvalitetsregister” att fortsätta bestämma hur mycket kirurgi som får utföras.
VAS skalan ett sätt att mäta smärta

Jag menar att man kan i princip sluta operera Spinal Stenos – Undantag kanske kan finnas, men att hälften av alla ryggoperationer utföres på detta sätt är tveksamt. Resultaten är förskräckande skrev en expert på en amerikansk blogg. Detta är bara ett sätt skapa mer (lönsam?) ryggkirurgi på de äldres bekostnad.
Läs gärna artikeln på bloggen om de två 70 - 80 åringarna med tydliga röntgenförändringar av Spinal Stenos. Alla var lysande kandidater till Stenos kirurgi enligt ryggkirurgiska manualer.  Ingen opererades dock på anmodan av mig. Båda blev problemfria inom 8 månader. De hade nämligen ”akut lumbago” – ryggskott helt enkelt. Precis som 30-60 åringarna. Något som kirurgerna inte tog någon notis om.
En del tyder på att det är diskbråcksoperationerna som skapar kronisk ryggvärk?
Dessutom har vi ”sorgebarnet” diskbråcksoperationer
som nu alltfler vetenskapliga studier börjar ifrågasätta. (SPORT) Hjälper det verkligen att operera diskbråck? Jag har mött stort antal människor som opererat diskbråck – och det tycks som många inte alls är speciellt lysande något eller några år efter operation. Många har hamnat i kronisk ryggvärk efter Diskop.  
Jag börjar nu fundera i banor att diskbråcksoperationen SKAPAR livslånga besvär hos hälften som opereras. Man skär ju av muskler, ligament och bindväv som rimligen är bra att ha så den kritiska delen L5 området skall kunna muskulöst hålla ihop. Nu förstör man det området. Är det verkligen så intelligent.
Inte minst som man vet att diskbråck hos 90 % av alla som har bråck inte gör minsta väsen ifrån sig. Sju studier i SBU rapporten visade det. Och SBU rapporter är inget SWESPINE – det är ren vetenskaplig internationell fakta som baseras på kontrollerade studier av kvalitet.

Frågan kan ställas om det blir någon skillnad - Operera diskbråcket eller härda ut.
Chansa på OP och sedan hamna i en 10 årig operationskarusell - med en never ending story.
Jag påstår inte att alla hamnar där. Men förskräckande många gör det.
En annan aspekt finns ju också - rent ekonomisk.Om Försäkringskassan läser på Stockholms Spine Centers hemsida, att man kan börja jobba efter 2 veckor och du inte kan det. Vad då göra. Ringa F-kassan eller Spine Center.?
Knepigt blir det i alla fall.


Finns det alternativ till ryggoperationer när man har svår kronisk rygg och bensmärta blir den logiska avslutningsfrågan?  Ja absolut!

Källa
Risk factors for complications after spine surgery identified in new study
Can you predict complications with back surgery? - Spinal Stenosis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar