29 juni 2014

Fejkad operation blev lika bra som en riktig

Om Läkaren ger ett gott intryck -
då uppfattas även en misslyckad
behandlingen som bra
 Kontrollerad Studie  
Stort mediapåslag. Tiotusen (10 000) operationer görs i onödan har vi nu fått veta. När man för en gångs skull jämförde 2 likartade behandligar med varandra var båda lika bra. Den ena behandlingen var en riktig operation, den andra var en fejkoperation.   Ett finskt forskarteam kan visa
att om man får en "sofistikerad" behandling som operation blir man ofta lite bättre - Tilltron till läkaren och att detta blir bra gör att det blir bättre. En s.k placeboeffekt.

Nu gällde det inte ryggar denna gång utan knän. En meniskskada (ruptur) som upptäckts på röntgen har fram till idag ansetts vara en klar indikation till att operera knän och få bort smärta. Men nu visar det sig att man inte behöver göra någon avancerad operation, det räcker med att söva patienten och göra ett snitt, så blir hon lika bra, (eller dålig) som den som gjorde en riktig operation. Det kallas för placeboeffekten, Om patienten tror på att kirurgen är duktig och hon får en operation så blir hon per automatik 25 % bättre. I alla fall under en viss tid.

Så då ställer vi oss frågan gäller inte detta faktum för ryggoperationer också. Jo jag tror det gäller i allra högsta grad ryggoperationer också. Dock gäller det inte alla - 
Några studier med fejkade Disk, Stenos eller steloperationer har ej gjorts mig veterligen. Men alla operationssätt har vetenskapligt testats, man har kontrollerat emot annan behandling eller ingen behandling alls.
Vi kan därför konstatera : Ryggoperationer har tveksamma resultat och kontrollerade, randomiserade studier som anses vara det viktigaste och säkraste för patienten, dessa finns i mängder men kan inte visa imponerande resultat. Punkt slut.Världen är enig om detta, inklusive världsgurun själv, Richard Deyo.
SÅ VARFÖR kan ryggoperationer då få fortsätta att utföras när resultaten är så magra?
Jo man sänker kraven på bevis. Man har inrättat så kallade "Kvalitetsregister". För ryggoperationerna kallas registret SWESPINE. Och det finns anledning att läsa denna artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar