25 juli 2014

Svensken är nöjd med vården men ändå missnöjd

"Jag tycker Du ser mycket friskare ut nu"
  Motsägesefullt 
Är Svensken verkligen nöjd med vården de får - har behandlingen blivit en framgång eller inte?  I en undersökning publicerad i Svenska Dagbladet
är misstron stor mot läkare - men Svensken är ändå nöjd - Andra länder svarar mer rakt på sak.
Frågan om nöjd eller inte har jag själv reagerat över när jag ibland skriver granskande artiklar där jag ställer viss kritik emot ett sätt att operera. Patienter kan då bli riktigt arga över artiklarna eftersom de själva genomgått dylik behandling och ansett sig blivit mycket bättre. Men då är inte hela sanningen framförd.
Påhoppad
Jag kan bli rejält påhoppad av denna anledning.
Men när jag kollar hur det verkligen gått för den arge patienten så kunde man i några fall se, på deras blogg,  att de genomgått 4 operationer av samma sort - men ändå inte kunnat börja arbeta och fortfarande måste äta smärtstillande. Hur kan man då vara nöjd? Om man i jämförelse skulle lämna in bilen för reparation och få tillbaka den utan nämnvärd förbättring efter 4 gånger,  skulle man då inte börja tvivla på bilverkstaden?

Men det finns ett större problem här - och det gäller inte minst för ryggarna och kvalitetsregistret.
Vi har ju ett så kallat kvalitetsregister för ryggoperationer  som vi skrivit om förut och som heter SWESPINE. Jag är rädd att alltför många just sätter ett högre betyg för sin nygjorda operation - så länge man har bra kontakt med kliniken.
Eller - Man kanske redan nämnt sin sits för alla på jobbet att "Nu skall jag äntligen få chansen att bli bra - man har erbjudit mig en ny metod - jag är unik - man skall sätta in 4 skruvar i ryggen och jag får snart ett nytt liv.
Men om det nu inte går så bra som man tänkt sig - och inte är så unik längre, vågar man då tala om hela sanningen för andra än till Försäkringskassan och sina närmaste?
När tiden går och kontakten upphör - och när ryggsmärtorna kommer tillbaka då är man nog ej lika positiv. Men i SWESPINE ser det bra ut. Patienten har ont - men är ändå ganska nöjd.
Därför menar jag att SWESPINE felaktigt visar att vissa operationer får bättre betyg än de egentligen skall ha. Läkarna får till ett bra resultat på eget ställda frågor. Vi får ej veta om det faktiskt gått bättre om man avstår operationen.För det är ju så med SWESPINE
När t.ex en diskprotesoperation granskas emot annan behandling, eller ingen behandling alls då blir det andra siffror som går åt det negativa hållet.
Man befinner sig ju i kraftigt underläge. Man är ensam, man är sjuk, man orkar inte, man vet inte vilka frågor man skall ställa till Doktorn.
Det är därför mycket bekymmersamt att hela ryggkirurgin och dess varande eller inte varande bygger på denna tveksamma mätmetod som SWESPINE är.

Sverige är bra men inte bäst
Svensken måste ryta till mer. Inte bara hemma i soffan. Man måste ställa mer krav.
Det är verkligen inte lätt. Man befinner sig ju i kraftigt underläge. Man är ensam, man är sjuk, man orkar inte, man vet inte vilka frågor man skall ställa till Doktorn.

Jag tror att detta beteende beror på att vi har lite andra attityder i Sverige. Det finns lite för mycket ifrågasättande ifrån den svenska läkarkåren gentemot sina egna patienter. Inte ifrån alla läkare, men ifrån många.  Det är väldigt lätt i Sverige att komma undan som läkare. Det gäller inte minst specialist läkare.

Jag har erfarenheter ifrån andra länder, som t.ex USA, Australien, Thailand, Norge. Jag tycker man tar patienter mer på allvar där.
I USA MÅSTE man ta patienter på allvar. Annars riskerar Läkaren bli stämd om behandlingen går dåligt. Det är naturligtvis otänkbart i trygga Sverige.
Men om PATIENTEN i USA har en bra relation till sin läkare så sker nästan inga stämningar eller processer. Även om behandlingen gått dåligt. Detta konstaterade en ortopedläkare som reste till USA och granskade USA-sjukvården. Det går att läsa om i en av Ryggtidningarna.
Läkarna arbetar under trygghet - men patienterna kan inte arbeta alls. Framförallt ligger det ett större täcke av misstro i Sverige mot så kallade smärtpatienter.
I Sverige däremot har vi ett mycket tröttsamt tjat om sjukskrivning och arbete som överskuggar det som egentligen är viktigt.  Nämligen patientens sjukdomsbesvär. Detta gäller i högsta grad så kallade smärtpatienter. Detta existerar inte i andra länder.
I Sverige vill man så gärna tro att man är bäst och tryggast. Men vi ser ju att läkarna i Sverige har mycket annat för sig om dagarna än att möta patienter och därmed få erfarenhet.
Läkarna arbetar under trygghet - men patienterna kan inte arbeta alls.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar