27 februari 2015

Segmentell rörelsesmärta i Ländryggen - allvarligt kroniskt smärttillstånd som du mycket väl kan ha

Att stå - och att stå stilla kan 4
dubbla smärtorna i ländryggen
VIKTIG ARTIKEL
Uppdaterad 2015-02-23
I Sverige kan det  finnas en miljon ryggar  med kroniskt ryggont i ländryggen  som lider av Segmentell rörelsesmärta SRS eller Segmentell Dysfunktion.  Sannolikt har 95 % av alla med sjukpension för ryggrelaterad sjukdom - SRS.

Men få har knappast hört talas om diagnosen trots att den varit känd i 30 år och överlägset överträffar de besvär som t.ex diskbråck kortvarigt kan orsaka. Vi talar om den sista stora kotan LÄNGST NED i ryggen - L5- som skall försöka komma överens med en liten kota kallad sacrum kotan.S1. Där nere är trycket på ryggraden som allra högst.

Huvudproblemet i ländryggen är alltså SRS och instabilitet. Men sjukvården styrs av ryggortopeder och de vill helst operera Diskbråck och Spinala stenoser - vilket rimligen bara är subdiagnoser där diskbråcken egentligen visar att personen har stabilitetsproblem i ländryggen.
Ortopederna måste tänka om, ifall de fortsättningsvis skall vara tolkningföreträdare för ryggsjukdomarna. Men hittills är det dåligt ställt med det. I denna artikel förklar vi varför. Vi förklarar också hur du själv kan ställa din SRS-diagnos - och 8 av 10 kommer att känna igen sig.
Det de handlar om är precis samma sak som sker med knäleden. Om en led blir provocerad för mycket kommer de stödjande muskulaturen, ledbanden, bindväven inte klara av sitt jobb. Det leder till varningssignaler i form av smärta.

Eftersom ländryggens nedre del dessutom svänger mycket kraftigt innan höften får vi en snedbelastande tryckmoment här. De flesta klarar av detta (ogynsamma) tryck - men 15-20 % av en befolkning kommer att få problem i detta område vare sig de är tränade eller inte. Men svensk sjukvård och inte ens kirurger diskuterar i dessa termer.
I stället liknar handhavandet av kroniska ryggar en sammelsurium av ideer om olika behandlingsmodeller. Ingen behöver - eller kan ta reda på vad ryggsmärta beror på. I första hand gäller behandling, i andra hand gäller en ny behandling och i tredje hand ännu en behandling.

Detta med gissningar kring olika behandlingar - och noll smärtutredning gällande rygg -kan bli extra allvarligt om det handlar om ryggoperation. 
Om vi som här påstår att SRS (ledproblem) är huvudproblemet hos nästan alla ländryggar - så opereras åtta av tio personer helt i onödan. Diskbråck o Spinal Stenos är exempel på det. Vissa blir dessutom invalidiserade för livet efter ryggoperationer. Några dussintal avlider i Sverige varje år efter att ha ryggopererats - dessutom i onödan.
Det är därför oerhört viktigt att patienten själv läser på detta ämne och förhåller sig kritisk.
Alla data tyder nämligen på att vården inte själva vet hur man skall förstå långvarig ryggvärk.
Läs SBU rapporten om du inte tror påståendet stämmer.

Det är värt att notera att SRS är en ryggkirurgisk diagnos - men i SWESPINE - ryggkirurgernas egna register kan man inte ge någon riktig förklaring till hur man skall utreda SRS.

Vad är det som sker?
De flesta med en någorlunda allmänbildning ser ju att detta ställe där den sista ryggkotan som har den fetaste disken som står på den lilla sacrumkotan är ett kritiskt ställe i en rygg. Dessutom har vi en mkt kraftig båge här. Problemen är i klass med ledproblem i höft och knä alltså.  Den stora kroppstyngden skall nu balanseras på en liten sacrum kota. Dessutom svänger ryggen kraftigt här. (se bild) Trycket på den stackars kotans disk  blir knappast gynnsamt.  Inte konstigt att nästan alla diskbråck uppstår just här. Men det som är logik i vardagen och enligt naturlagar är inte logik på de svenska klinikerna. Där vill man helst skära diskbråck och spinala stenoser som egentligen de flesta inte lider av alls. Diskbråck kan vara en markör för SRS men inte mer.

Magnetkamerans stillbilder ger inte mycket till information om vad som händer när en led rör sig och "mjukvarupaketet" sätts under press.
En anledning till att Segmentell rörelsesmärta inte tidigare ansetts som klar diagnos är att man inte ser den direkta orsaken på röntgen. RÖRELSEN. OBALANSEN. En annan viktig orsak är det monotona och långvariga tvistandet mellan experterna.

Trots att Segmentell Rörelsesmärta (SRS) är den mest logiska förklaringen när det gäller kroniskt ryggont i ländryggen hos alla svenskar - och alla Burmeser också - så är logik inget begrepp som praktiseras i vården. I stället förhindrar aktörer i sjukvården logiska slutsatser genom att tvista med varandra. Eller låta ryggoperationer av "godkända" subdiagnoser såsom Diskbråck och Spinal Stenos få fortsätta trots att det är visat att effekten av operationerna hos åtminstone hälften av patienterna - är dåliga efter 2 år. Kvar står tiotusentals personer med den gamla invanda ryggvärken kvar vid ruta ett. Det är då man anses ha fått "kroniskt ryggont". Men sakta glider det över till att kallas "Segmentell Rörelsesmärta - eller har likartade namn. En framgång trots allt. Ett namnbyte har gjorts men någon nyupptäckt sjukdom är det inte, och exakt vad i segmentet som gör ont vet man inte heller.
Segmentell Rörelsesmärta (SRS) alternativt Dysfunktion är ingen nyupptäckt sjukdom. Det är egentligen bara namnet som har bytts ut från det mer otydliga begreppen "kroniskt ryggont", "kronisk ländryggssmärta", "lumbago," eller liknande symtom. Minst en halv miljon svenskar beräknas ha tillståndet. SRS betyder att man måste tänka om och tänka efter. T.ex är det troligt att diskbråcket - om det nu finns ett sådant - bara är en markör att det är SRS du lider av.
Petra Mede YOUTUBE


Magnetkameran ser inte Segmentell rörelsesmärta

Eftersom sjukdomen är en ledsjukdom som orsakas av tryck och rörelser (slitage) mellan kotor, såväl vertikala som horisontella tryck och rörelser och som det sjukliga området plus hjärnan,  inte accepterar - då uppstår smärta.Varken dessa rörelser eller smärtan kan mätas med något av vårdens instrument. En magnetkamera som anses vara den bästa metoden att avbilda en ländrygg tar ju bara stillbilder, hur skall den då kunna se rörelser, blodflöden, muskulaturkramper, eller nervers beteende?
Patientens smärtbeskrivning - med olika värk vid olika fysiska aktiviteter blir avgörande. Därför kallar man diagnosen en "symtomdiagnos".

Det man ser på en MRI är diskbråck, Spodylolisteser och spinala stenoser plus en hel del annat. Eftersom ungefär hälften som opereras för Diskbråck och SpinalStenos i ländryggen, inte blir bättre av dessa operationer - annat än tillfälligt - vilket mängder av studier visar - så stärker det teorin att suga bort diskbråck och skrapa bort stenoser inte kommer åt de egentliga problemet - de långvariga ländryggsproblemen. Då kommer SRS in i bilden som grundsjukdom

Att operera diskbråck är ett vågspel som inte hjälper om man har SRS och har ständiga värkproblem och ischias i ländrygg - Tvärtom kan en diskoperation förvärra problemet.

BESÄRSNIVÅER
SRS patienter kan vara i olika stadier av besvär.
SRS Steg 3 klarar knappt av sin egen påklädning eller ännu mindre matlagning.
SRS Steg 1 kan klara sig bra hela dagen - men får betala för det på kvällen. Att hitta positioner som är mindre smärtsamma är något en SRS patient snabbt lär sig.
Att ligga är bäst, att stå stilla länge är värst. Sittandet - speciellt i usla stolar eller i pluffiga soffor är närmast omöjligt någon längre tid. För vana SRS are kan det vara liktydigt med ett komplett ryggskott. Att resa sig från stol och soffa kan vara svagt och obehagligt


Steloperation  är det enda rätta - om man överhuvudtaget skall operera

När det gäller ländryggen är det ett Segmentellt ledfel mellan 2 kotor (segment) nästan alltid runt den nedersta ländryggskotan L5. Jämför gärna med höftleden (segment) och knäleden (segment). Diskbråck och Spinala stenoser  - som är små delar i segmentet, brukar finnas vid samma ställe i ländryggen och kan lätt tros orsaka smärtproblemen. Men oftast ger de inte alls samma långvariga problem som SRS. Ett diskbråck läker ju ut av sig självt efter ett antal månader. Medans SRS (ledfel) kan vara ett livslångt problem.  Skall man åtgärda SRS Segmentell rörelsesmärta med kirurgi, då är det steloperation som gäller. Ett problem är dock att metoderna att steloperera är minst ett dussintal och man har inte efter 50 års opererande bestämt sig för vilken metod som är bäst. Det skickar ut en hel del negativa vibbar - som överensstämmer med världsforskningen - att det inte blir riktigt bra, hur man än gör.

Historian om SRS - Nyström var först och det

Diagnosen SRS har funnits i Sverige i 30 år - i USA och andra länder betydligt längre men under andra namn såsom "Segmentally Dysfunction" , "Lumbar Segment Movement" eller Lumbar Spine Instability".
Det var Bosse Nyström Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs som på 80-talet först började använda diagnosen i Sverige.( SE FILM HUR NYSTRÖM FÖRKLARAR SRS) Nyström hade sett att mängder av patienter hade svåra kroniska smärtproblem i nedre ländryggen - trots att varken Diskbråck eller Stenos kunde upptäckas på röntgen.
Det vanliga är att svåra ryggskottsperioder avlöstes av långvarigt "ryggont".  Än "svårare" blev det när patienterna ÄVEN hade diskbråck och Stenos, men smärtsymtomen överensstämde ej med Diskbråckssymtomen eller Stenos. Det hjälpte därför inte att skära bort bråcken - patienterna kom snart tillbaka och hade lika ont.

Bo Nyström satte då upp vissa kriterier - där bilder byttes ut mot ett grundligt intervjuande med patienterna och där deras smärthistoria -(lyssna på symtomen) Den långa och den korta historian letades fram. I vilka situationer uppträdde smärtan som värst - när var den som minst.Hur länge klarade man av att stå stilla. Hur länge sitta. Hur hög var värken om Natten.
I Nyströms koncept på kliniken gjordes - och görs än idag - också provokationstester. Man sprutar vissa diskar i ländryggen för att se vilken som gör mest ont. Eller använder s.k rucktester. Därmed anser man sig kunna bestämma vilka kotor som sedan skall stelopereras.

Det skall dock sägas att denna modell är kontroversiell och inte sällan är smärtsam och jobbig att gå igenom . Och den har ännu inget säkert vetenskapligt stöd. Discografi är en annan liknande (smärtsam) metod som praktiseras på bl.a Stockholm Spine Center. Ej heller den metoden är särskilt exakt och ej godkänd av FDA - USAs viktigaste medicinska kontrollmyndighet.

Men det var Bo Nyströms nya diagnos SRS (oavsett disktester eller ej) som inte föll i god jord hos alla de övriga kirurgerna i landet - vilka utgjorde ungefär 98 %. Bo Nyströms Strängnäsklinik var ju driven i privat regi - den enda i Sverige. Man menade att denna diagnos bara var ett påhitt för att hitta en ny patientgrupp som man ville tjäna pengar på.

Det stora ryggkirurgiska kriget

Störst var fejderna mellan Huddingekliniken och Bo Nyström och ännu mer motstånd kom från Göteborg där kungen av alla kirurger arbetade - Alf Nachemson. Under 20 år var det svårt för Nyström att få patienter på remiss från något landsting. Socialstyrelsen motarbetade också och fann det bekvämast att lyssna på Nachemson i första hand. De flesta patienterna fick betala ur egen ficka när de kom till Strängnäs, hade SRS och skulle stelopereras.(Idag är det annorlunda)
Men faktum var att samma steloperationer som Bosse Nyström gjorde - det gjorde också de andra ca 100 landstingsanställda kirurgerna - men de hade ett annat namn på diagnosen, om ens något namn alls. När Nyström kallade diagnosen SRS och menade att han hade ett bra diagnosredskap, kallade de andra det för "Ospecifik ländryggssmärta" eller "Kroniskt ryggont" utan att ha något nämnvärt diagnosredskap att ta till.Numera har "de andra" kirurgerna hittat på litet bättre namn som "Degenerative Disc Disease DDD"  och faktiskt nu också accepterat SRS "Segmentell Rörelsesmärta". Båda finns med i SWESPINE när man registrerar resultat efter steloperationer.
Ett påtagligt problem är dock att ryggkirurgerna inte förklarar på något bra sätt HUR och VARFÖR Segmentell rörelsesmärta uppstår - VAD det innebär - eller vilka metoder man skall använda för att ställa diagnosen.
Snarare står man tomhänta i den delen. Man har inte mycket nytta av sjukvårdens metodik med röntgenbilder eftersom dessa ej ser rörelser.
Ryggkirugin har med SRS som en diagnos i SWESPINE för vilka man opererar mot SRS - (kronisk ryggsmärta) men förklaringen av diagnosen saknas. Det är inte riktigt imponerande. För mycket lotteri.
Denna artikels beskrivning om vad SRS är vilar på långvarig kunskap om hur patienter symtomatiskt uppträder med kronisk ländryggssmärta. Plus en hel del hur Bo Nyström väsentligen beskriver problemet SRS. Artikeln vilar INTE på hur svensk sjukvård generellt hanterar ämnet SRS. Där finns diagnosen knappt ens omnämnd.

Diagnos SRS - Ordförklaring

Varför ordet Segmentell?. En kota är inte bara en kota. En mängd detaljer tillhör en kota, t.ex disken, facettlederna, nervrötter, nerver, bindväv micromuskler. Tillsammans bildar det ett Segment, eller enklare sagt ett paket. Runt detta segment cirkulerar blodbanor och ännu mer nerver. Det ena Segmentet (kotan) står ovanpå ett annat segment. Kotor travade på varandra. Segment på ett annat Segment. I ländryggens nedre del avslutas ryggen med L5-kotan som ställer sig på Sacrumkotan. Ryggens svagaste område. Ett övre segment står på ett annat undre segment. Här har vi nu nästan alla ryggars problem. L5 segmentet och Sacrum segmentet. Någonting händer här som gör att smärta utlöses - inklusive akuta ryggskott med hemsk värk. inte bara någon gång - många har livslånga problem i detta område med omväxlande perioder av högintensiv värk, varvade med lågintensiv värk.
Segmentrelaterad ryggont
Symtomen börjar ofta efter 25 årsåldern. För några kan bekymren börja tidigare men då sysslar de ofta med högriskaktiviteter. T.ex som Petra Mede som fick sin smärtdebut redan vid 20 - hon tränade balett. Hade hon sysslat med en mer "vanlig" aktivitet hade debuten sannolikt uppskjutits till 25 årsåldern 
Tänkbara orsaker
Problem i ländryggen av detta slag är högst sannolikt genetisk, alltså en medfödd dysfunktion.
Det kan ha att göra med att alla detaljer i ryggens nedre del - inte växte till sig så starkt som normalmänniskans uppväxttid gjorde.
 • Det kan också - tillsammans med mekanisk svaghet ha att göra med hjärnans sätt att styra den balans-aktivitet  som finns vid framförallt gående och stående
 •  För mycket smärta under lång tid kan göra att hjärnan överreagerar och "hjälper till för mycket" med att strama kring området.(Dysfunktion)
 • De tonåringar som växer snabbt i tonåren kan också tänkas bli drabbade. Dock ej alla.
 • Jag som skriver artikeln vägrade att gå vid ett års ålder som brukligt är. En teori är att den lille gossen kände av att ryggen (och hjärnan)  inte var klar för att resa sig upp och gå. Det tog 16 månader innan gossen gjorde som föräldrarna ville. På den tiden sågs det som en mindre skam att ha barn som inte utvecklade sig snabbt.
 • Det ser inte ut som Ländryggsproblemen (SRS) går i arv. Något fler kvinnor än män är drabbade. I åldern 30-55 år finner man de som har högst problem.Dock finns det många över 70 som också har problemet, men med ökad ålder blir man också stelare i kropp och rygg. Det kan faktiskt vara en fördel.
 • Övervikt nämns ibland som orsak eller delorsak till SRS. Det finns inga säkra bevis alls för det.
  Tvärtom har en Japansk studie på 3000 personer visat att inget samband finns.
  Patientfall. Min son väger  50 kilo mer än jag. Han har i 40 år aldrig haft ont i ryggen.
 • Många vill gärna koppla långvarigt ryggont SRS till ett olycksfall - men det finns inget samband med det De flesta som har förutsättningarna (genetiken) får detta utan något trauma. Det kan delvis jämföras med höftleder och knäleder och dess problem - dessa har ingen bilolycka som orsak.
 • Kan man förebygga för att inte bli en SRS patient, t.ex med träning i tidig ålder?  Nej den chansen är liten.
  Ryggont kan visserligen uppträda väldigt tidigt hos barn. Men det är långt till steget att vid 25års ålder börja få kroniska problem (SRS)
Dock kan man fråga sig hur bra det är att sitta still på en stol i skolan under 20 år. Detta sittande sker ju under en tid då rygg och kropp - från 7 års ålder och uppåt  är under konstruktion och ej färdigbildad. Men någon forskning som verifierar detta finns inte att få tag på.

Ställ diagnosen själv - Segmentell Rörelsesmärta

 • De första signalerna från ländryggen brukar vara att man känner sig svag och extremt trött med svidande alt brännande värk i nedre delen av ryggen - speciellt vid sittande position. En hård kudde placerad bakom ryggen lindrar. Att resa sig upp känns obehagligt och svagt. I stående position bör man helst röra sig - då stillastående ger avsevärt mer värk. Att stå stilla och laga mat i 10 minuter är värre än att gå i en timme.
 • Vid Promenader - åtminstone korta sådana - uppträder inte så mycket värk - men efter en viss sträcka - börjar omfattande brännande värk och svaghetstecken genereras. Genom att sätta sig på huk och krumma ryggen - känns problemen lite bättre. Problemen återkommer dock vid fortsatt promenad. Om man måste stanna och ställa sig i en kö, ökar smärtan mycket snabbare.Vid gående i butik är det mycket bättre att skjuta en kundvagn framför sig (rullator). Vid smärtökning och gående i butik kan det hjälpa att stående backa in och stödja ryggen med stjärten mot en vägg.
 • Vid hemkomst är Patienten klart smärtpåverkad och det enda som hjälper med säkerhet, är att lägga sig ner på en säng och vila. Smärtan går då ned.
  En studie av Patientföreningen visar dock att smärtan till en början ökar än mer på sängen än vad man kände av under dagens aktivitet. Sannolikt för att man registrerar smärtan mer när man kopplar av i lugn omgivning.(avkoppling)  Men smärtan minskar sedan succesivt. Vilan bör vara flera timmar - annars kan det bli problem att resa sig igen.
 • Nattsömnen kan bli kraftigt störd - inte bara av enbart smärtan - utan också via de problem det innebär att vända sig  i sängen. Vid vändning känns ryggslutet svagt, nästan förlamande - "Det känns som ryggen gått av." Man riskerar ibland få en värkstöt (hugg) om man gör det för fort.
  Att vända sig kan kräva att man måste "baxa" sig runt med hjälp av knytnävar och armbågar. Vissa måste ha ett handag som hjälp, trapets. Ett underlakan av siden underlättar vändning då siden är halt..
  Ofta har en SRS patient perioder med Ischias, vilket företrädesvis inträffar i sängäge och på natten.
  Det finns alltså många delar som kan störa nattsömn.
 • På morgonen är ryggslutet mindre smärtande - än på dagen, Det kan dock vara betydande svårt att ta sig ur sängen p.g.a en viss kvarvarande smärta och känsla av obehaglig svaghet. Långt gången SRS gör att patienten knappt kan ta på sig strumporna. Men när man väl kommit upp och försökt aktivera sig brukar ryggslutet känna sig bättre. Men nu har vardagen börjat igen - och samma aktivitetsutlösta smärta som i stycket ovan beskrives upprepas.
 • Ryggskott - akut Lumbago och mycket hög smärta är en del av en SRS patients vardag. Vi har alltså - se ovan - den s.k "Kroniska" SRS utlösta värken och dess medföljande handikapp som grund - men som om det inte vore nog - SRS patienter "toppar" upp värken ytterligare med akuta smärttoppar i form av återkommande ryggskott vilket gör dem ytterligare handikappade i sin vardag - och naturligtvis med avsevärt mer ryggont.
  Hur ofta dessa akuta smärttoppar inträder är olika. Några studier finns ej. Bara ett antal fallstudier i föreningens regi. Det kan röra sig allt ifrån några stycken - till minst 20 ryggskott under en 20 årsperiod. Vissa kan ha flera toppar (ryggskott) per år. Det är dock fastlagt att ju längre bekymren pågått i ländryggen - ju mindre häftiga blir ryggskotten. Dock kan besvären av ryggskott pågå mycket längre än dessa 7 dagar man kan läsa om gällande ryggskott.Det finns alltså ett klart samband med Ryggskott och SRS
 • Man kan säga att typiska och starka SRS symtom bara inträffar i nedre ländryggen. Att ryggvärk dominerar men att också Ishiassmärtor ner i ben kan förekomma, långvarigt eller sporadiskt.. Dessutom finns hos en del SRS patienter svagheter i benen som påminner om Spinal Stenos - men där förträngningen (stenosen) inte upptäcks på en MR bild.
 • En SRS patient kan ha flera diskbråck i ryggen utan att de har någon betydelse alls ur smärt och handikappsynpunkt. Omvänt kan en SRS patient totalt sakna s.k sjukliga fynd - t.ex Diskbråck och Spinal Stenos. Röntgenfynden stämmer nästan aldrig med smärtscenariot.
 • En SRS patient har aktivitetsutlöst smärta i ryggen. Smärtan går upp och ned beroende på vad man gör om dagen. Ju mer aktivitet, vridningar, framåtböjningar, sittande och gående, ju mer smärta.
  En patient som besväras av ryggvärk från Diskbråck eller t.ex Cancer har en mer permanent smärta.Det spelar då ingen större roll om man ligger och vilar eller om man rör på sig.


 • Segmentell rörelsesmärta kan beskrivas med 3 olika grader av handikapp. (1) Vissa kan klara vardagen ganska bra. Bekymren kommer och går. (2) Andra kan ha en tuffare vardag - ett arbete mellan 8 - 17 kan vara svårt att utföra då den mesta tiden går åt att sköta sig själv. (3) Den tredje gruppen kan vara svårt invalidiserad - och hela vardagen går ut på att bara kunna vara i sin egen bostad, och tillbringa sin tid mestadels i sängen. Även hemhjälp kan behövas.
  Dessa 3 steg kan höra ihop. Det börjar med steg 1, fortsätter med 2 och sedan steg 3.Det vi då talar om är normalt en tidsperiod på ca 15 år. Symtomen-sjukdomen kan dock klinga av under perioder. Vissa kan t.o.m bli hyfsat helt återställda. men i huvudsak är SRS en kroniskt ofta livslångt problem av olika grad.
 • Att utreda om en patient kan ha Segmentell rörelsesmärta (SRS) kan endast göras genom att ställa frågor. De rätta frågorna. De rätta svaren är om man ser att patienten har OLIKA smärtproblem vid olika typer av aktiviteter. Stående - Sittande - Gående - Nattsömn - Matlagning etc.  Inklusive olikartat höga/lägre smärtperioder, t.ex ryggskottsperioder blandat med mellanperioder .Vissa ryggkirurger vill hävda att andra kompletterande tester finnes att fastställa SRS- såsom rucktester - smärtprovokationer med sprutor - diskografi - eller att MR bilder (Magnetkamera) delvis kan bekräfta diagnosen.
  Vetenskapligt har dock dessa tester inte visat på någon nämnvärt hög säkerhet. (SBU rapporten 2000, och Cochrane Collaboration.). Det torde därför vara fullt tillräckligt med att "förhöra" patienten om hennes problem. Undersök patienten - inte hennes bilder.
 • Diagnosen Segmentell rörelsesmärta eller Segmentell Dysfunktion är ingen nymodig eller konstig diagnos. Smärtor i höftled och knäled torde kunna ha samma namn. Det är just leden - Segmentet - som inte klarar påfrestningen. I Ländryggen är det L4-L5-S1 lederna - längst ned -  som inte pallar trycket. En halv miljon svenskar blir ofta långvarigt invalidiserade. I övriga världen talar vi om hundratals miljoner.
 • Ryggbehandling av SRS patienter har pågått i minst 100 år. Det är egentligen bara  diagnosnamnet som är utbytt. Förut hette det "Kronisk ryggsmärta", "Ospecificerad smärta", eller "Kronisk Lumbago".
  Men namnbytet är en väldigt viktig förändring. Det är en markering att vi nu talar mer om en sjukdom, och inte en mystisk värk som har något med psyket att göra eller att det är lätt att sjukskriva sig för. 
 • Men vad gör man då åt saken. Det som förordas är sjukgymnastik, egenaktivitet, hålla sig i en rörelse så gott det går, skaffa sig hjälpmedel, intaga smärtstillande medel, och i vissa fall kirurgi - och då är det Steloperation som gäller. Mer injektionsbehandling förekommer också idag. Men resultaten av all behandling är skiftande.
  Många - kanske de flesta patienter finner inte sjukvårdens metoder speciellt framgångsrika. Det kan vara ytterligare ett bevis på att det är just SRS. Att t.ex ha gjort 2 diskbråcksoperationer men 2 år senare vara lika dålig i ryggen kan också vara ett bevis för att det kan vara SRS.
 • Att vanliga smärtstillande tabletter som t.ex Paracetamol är mer eller mindre verkningslösa är ännu ett bevis. Ipren kan hjälpa tillfälligt mot svidande RYGGsmärta.( Noceciptiv smärta)  Starkare analgetica såsom opioiderna Citodon, Tramadol och Oxycontin hjälper bättre - men men är fortfarande inte lysande. Dessa kräver hela tiden ökning.
  Vissa får hjälp av Neurontin eller  Gabapentin- vilket mer stör hjärnans aktivitet.(Neuropatisk smärta)
 • Sömnsvårigheter är viktigt att nämna i samband med SRS. Minst hälften av alla med Ländryggsproblem SRS har svårt att sova.
  Det kan bero på flera olika saker.
  1.)
  Ryggvärken och obehaget att vända sig i sängen.
  2.)
  Oron och stressen kring hela denna situation.
  3.)
  Starka Smärtstillande läkemedel som tas dagtid kan ändra sömnrytmen
  DET ÄR VIKTIGT ATT SOVA BRA - då får hjärnan vila och förutsättningarna för nästa dag blir bättre. Det är bättre att ta ett sömnpiller än att ligga sömnlös. Tala med din doktor.
Grundtips att hantera vardagen. Var så rörlig du kan men utmana inte smärtan för mycket.
Vila när så känns bäst. Gå inte på myterna att Du får sämre rygg av att ligga mycket och att "musklerna förtvinar". Detta är myter som sprids av okunniga ryggkirurger och sjukgymnaster utan egna problem. Det är BETYDLIGT viktigare att inte provocera ryggen och få nya RYGGSKOTT.
Nya ryggskott kan permanenta SRS problemen.
Skaffa STÖD och hjälpmedel till ryggen. Använd käpp - gåstav - eller t.om rullator om så behövs. Se till att Du har folk som hjälper dig med att bära mat och dylikt. Ju mindre envis du är ju mindre värk får du.
 Och du är knappast ensam heller. MÅNGA HUNDRA miljoner lider av detta problem.
Jag ser dem överallt. USA - England - Australien - Thailand , Japan och så vidare....
 • Tips och råd finns
 • Bland annat detta Dokument.
 • NEUROPATISK och NOCECIPTIV RYGGSMÄRTA
 • LÄS MER OM  de minst 2 olika smärtor du har i ryggen ( Ny artikel)
  SKRIV EN KOMMENTAR OCH DELA MED DIG AV EGEN ERFARENHET

137 kommentarer:

 1. Gunilla reTINA4 mars 2013 16:53

  Att LÄSA detta är för mig som att läsa min egen smärtdagbok och journal... Jag blir både berörd och förb.....inser att mitt liv kunnat se o varit annorlunda, jag har fått försaka så mycket pga denna svåra smärta !SRS...aldrig hört att ngn läkare eller
  sjukgymnast nämnt det...? // Gunilla 66 år !

  SvaraRadera
 2. Kanonbra skrivet om SRS!!! Jag är opererad i Strängnäs mars 2011.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Lippe. Jag ska opereras i Strängnäs om 10 veckor. Hur gick det för dig och hur var Srängnäs?
   Mvh
   Per

   Radera
  2. Jag är också opererad i strängnäs.19 april 2012

   Radera
 3. Bra om ni supportar Bloggen så orkar den leva vidare. Endast ett knapptryck behövs på Facebook.
  Gilla. Uppe i högra kanten på denna sidan - eller
  http://www.facebook.com/RyggDiskuteras

  SvaraRadera
 4. Precis som att läsa om mig själv, jag känner igen det mesta och blir "glad" att läsa detta just pga att det stämmer så bra. Jag är inte "knäpp" som känner så som jag gör alltså...tack för en bra skriven text!!

  SvaraRadera
 5. Jättebra skrivet! Tillhör denna grupp patienter och fick min diagnos i just Strängnäs för drygt 2 år sedan och har sedan dess genomgått tre stelopererationer. Är det ok att dela detta på min egen blogg där jag skriver om min rygg och allt den innebär?
  http://minryggmittliv.blogg.se
  // Karolina

  SvaraRadera
  Svar
  1. Javisst, det är bara att lägga upp länken
   http://ryggproblem.blogspot.com/2013/02/segmentell-rorelsesmarta-varldens.html

   Radera
  2. Toppen, tack :-) återigen, riktigt bra!

   Radera
 6. Tack för en bra text!

  Känner igen mig. Har egentligen inte outhärdligt ont men det bygger på att jag undviker att göra väldigt mycket, såsom styrketräna som jag väldigt gärna vill kunna göra och att sitta långa pass vid datorn, vilket mina skrivardrömmar och studier egentligen kräver är också ohållbart. Upplever mig dock må bra av promenader och löpning. Kan det ändå vara SRS?

  Trots att jag inte har outhärdlig smärta håller jag på att bli förtvivlad av mina långvariga problem. Har haft ont i över sju år nu, och även om jag mår bättre idag, så är det bara för att jag upphört med aktiviteter som jag får ont av efteråt, men dessa är sådana jag sörjer mycket över att inte kunna göra.

  Det jag upptäckt nyligen är att jag får otroligt ont av att göra stabiliseringsövningar som involverar att dra in naveln mot ryggraden. Hittar ingen som helst information om vad detta kan bero på. När jag söker på nätet så är de enda träffarna gällande ryggont och att dra in naveln just gällande att denna typ av övning ska förbättra ryggstabiliteten och styrkan och ta bort värken.

  Känner mig extra fastlåst eftersom jag efter min graviditet har en stor magmuskeldelning som jag vill få ihop för att få bort putmagen och öka stabiliteten i ryggen, men alla träningsprogram för detta ordinerar att man ska dra in naveln mot ryggen, vilket ger mig en punktsmärta och svaghetskänsla i ländryggen tillsammans med domningar och kittlingar i säte, baksida lår, knän och trampdynor/tår. All annan träning förespråkar dessa program också att jag ska undvika tills magmuskeldelningen gått ihop, för att inte dra upp den ännu mer, (vilket jag lyckats göra när jag tränat den yttre magmuskulaturen med situps och plankor efter förlossningen - de har alltså rätt gällande att jag kan göra allt värre, men jag kan ju inte heller göra det bättre vilket känns så hårt).

  Är detta ett tecken på SRS, ruckas kotorna i ryggen av att jag drar in naveln mot ryggraden? Utstrålningen i säte, ben och fötter kommer mest när jag dragit in naveln men annars är jag mest känslig i själva ländryggen, mest vid svankning, vilket jag i princip aldrig vågar låta ryggen komma in i.

  Bör jag tjata mer på min läkarkontakt om att få en magnetkameraundersökning? De vill inte ge mig den, utan har remitterat mig till multimodal smärthantering. Men jag vet inte om jag är beredd att gå vidare utan att få veta vad det är för något som orsakar smärtan.

  Ledsen för ett väldigt långt inlägg. Vet inte vem jag ska vända mig till dock och hoppas på att få något tips.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej ! Det är svårt att bedöma om det är SRS med enbart uppgifter ifrån ett sådant förhållandevis udda träningssätt. SRS ger ifrån sig smärta vid stående, gående och sittande - alltså när det vertikala trycket i ländrygg är högst. Smärtan avtager vid sängvila. Kan du utföra promenader och löpning och ej få besvär efteråt av det är det lågt värde för att tro på distinkt SRS. Ländrygg nedre är ju dock väldigt känslig vid övergång till Sacrum så smärtor kan mycket väl uppträda vid speciella träningsmoment. Huvudregel är ju att man måste undvika saker som ger nervsmärta. Om du har ringat in problemet så långt att du förstår vad du inte kan göra, så måste du tänka om och undvika det. De flesta har någon form av handikapp och man måste förhålla sig till det då sjukvården inte kan bota allt. Magnetkameran ger sällan besked vad som är värd att veta. Det är bara vid ihållande smärta i länd och som är opåverkbar som man möjl. kan ta en MR bild. Men du kan jogga och gå, därför handlar detta sannolikt om nerver som är osynliga på en MR. Hälsningar Christer

   Radera
 7. Ett förtydligande av föregående inlägg: jag får inte smärtan medan jag drar in naveln mot ryggraden. Liksom all annan aktivitet som ger mig problem, så kommer smärtan efteråt.

  SvaraRadera
 8. Tack för utförligt svar, Christer!

  SvaraRadera
 9. Gick igenom 'diskektomi och bakre fusion med skruvfixation' i mars pga diskbråck och SRS. Från att ha varit nästan totalt handikappad har jag fått tillbaka livet. Mycket lyckad operation!

  SvaraRadera
 10. Hej! Jag har haft ryggont sedan ca ett år tillbaka och har försökt behandla detta med sjukgymnastik ca ett halvår. Under en period var jag bättre men nu har jag haft besvär ett antal månader i sträck. Det som stämmer med SRS är beskrivningen av ex hur/när det gör ont, dvs att stå är värst, sitta svårt och att liggande lindrar.
  Dock undrar jag över beskrivningen av själva lokalen för smärtan. Bo Nyström talar om "en central smärta i själva kotpelaren". Den smärta jag har skulle jag snarare beskriva som att den ligger på baksidan/utsidan av kotpelaren i området kring L5/S1 och att det känns i ett område på ca 5x5 cm.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eller egentligen snarare nedanför, dvs över sacrum.

   Radera
 11. Nyström, ja, både rätt och fel...Inte själva kotpelaren som gör ont...mera mjukdelarna omkring...och den centrala nervsäcken (duran) kan mkt väl tänkas...Smärtan kan/är både central (neuropatisk) och (muskulös) skjuta ut en aning åt vänster eller höger om mitten. ( men då mer troligt muskulös). Två olika smärtor alltså. Den centrala smärtan upplevs mest i sängläge, t.ex vid försök till vändning i sängen på natten. Inte sällan på morgonen då den muskulösa delen fått vila. (Central svaghet - "känns som ryggen gått av")
  När man sedan reser sig upp börjar de inre musklerna krampa igen (brännande efter ett tag) och smärtan ökar under dagen vid aktivitet. Den centrala smärtan är då sekundär pga aktivitet, men ger sig till känna igen vid sängläge senare på kväll och natt.. Känns det igen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej, jag kan inte säga att detta stämmer för mig. Jag har aldrig upplevt något som liknar att "ryggen gått av". Har jag ont på natten (vilket jag oftast inte har) så är det i så fall oftast på samma ställe som under dagen (som någon typ av rest från "överbelastning" under dagen). Överhuvudtaget kan jag inte säga att jag vill förlägga mina smärtor "centralt". Heller inte så att det skulle kännas som att lokalen är annorlunda liggande/på natten/på morgonen.
   Förhoppningsvis är det inte SRS som är mitt problem.
   Tack för en bra artikel och ett bra svar.

   Radera
 12. Det kan fortf. vara SRS men en vag sådan. . Som det beskrevs i artikeln finns ju tre olika grader av besvär vilket ofta hänger ihop med hur lång tid man haft problemen. Ett år är en i dessa sammanhang en kort tid och då är man rimligen bara i Steg 1. I Steg 1 är besvären mer diffusa, och ryggvärken kan t.o.m försvinna helt i längre perioder. t.ex finns inte centrala smärtor vid liggande position.

  SvaraRadera
 13. Hej
  I februari började jag halta, utan att ha speciellt ont. Hade tidigare "känt av" ryggen då och då i form av trötthets- och stelhetskänsla. Hade även då och då känt mig öm och stel i hö höft. Detta (höften) har ändå känts helt bra de senaste åren.
  Men sedan jag började halta i februari började jag få mer och mer ont i mitt högra ben + höft. Åt tabletter som hjälpte lite i början, men snart eskalerade smärtan och jag blev tvungen att sjukskriva mig. Har jobb i vården med mycket spring och tunga lyft. På slutet där kunde jag knappt stödja på foten efter ett intensivt arbetspass. Sen har allt gått så snabbt. Fick nästan outhärdliga smärtor, trots att jag tidigt kom i kontakt med en sjukgymnast och följde hennes träningsprogram. Hon bedömde mina besvär som artros. En höftledsröntgen bekräftade också att jag hade "måttlig" artros. Men själv har jag hela tiden känt att det måste vara något mer/annat som orsakar mina stora besvär. När det var som sämst åt jag oxycodon 5 mg och de hjälpte högst 2 timmar trots att dom är långtidsverkande. Utöver det tog jag Alvedon + Ipren eller Diklofenak. Inget lindrade ordentligt och jag grät ofta av smärta. Bröt ihop hos sjukgymnasten en gång och hon sa att jag skulle undvika träning om jag hade väldigt ont. Snart kändes det lite lite bättre men långt ifrån bra. En läkare skickade mig på magnetröntgen som visar ett diskbråck vid L3. Inget stort diskbråck tydligen, men i alla fall. Är nu remitterad till en ortoped för bedömning. Min husläkare är säker på att det är artrosen som orsakar smärtan jag har, men som ändå blivit något bättre. Har fortfarande besvärligt att sova på nätterna pga värk. Haltar också rejält och känner ofta värk/stelhet vid/kring mitt knä och har ofta rejält ont i ljumsken vid hosta och begränsad rörlighet i mitt ben överhuvudtaget.
  Tror du att det är diskbråcket eller artrosen eller tom ngt annat? Känner mig livrädd för höftledsoperation och skulle i så fall föredra diskbråcksop. Kanske kan det bli bra av sig själv? Jag har också lågt blodvärde men har inte haft det förr.
  Svara, snälla!

  SvaraRadera
 14. Hej !
  Ja det är mkt svårt att svara - konstigt detta med att du börjar halta? Vilken ålder? Operera höft eller diskbråck känns inte speciellt rimligt. Framförallt ej höft. Och inte efter så kort tid. Att man ser artros på röntgen är inget bevis för värk. Inte diskbråck heller... Kolla på diskbråckssidorna här om du kan känna igen dig i smärtbeskrivningen. Eftersom du även har lljumske o knä med som värk är det ju viktigt att någon expert försöker pussla ihop helheten. Vad är ggrundorsaken... Speciellt så man ej springer iväg till ooperation, och sen blir det bara än värre... skriv mmer, kanske jag förstår mer....men en bra pussel läkare mmåste du få tag på....

  SvaraRadera
 15. Tack för ditt svar. Förstår att det är svårt att bara ge ett klart besked på mina besvär som jag själv tycker är konstiga.
  Jag är född -53. 60 år alltså. Mina besvär började alltså med haltandet. Blev själv förvånad eftersom jag just då inte hade värk någonstans. Smärtan utvecklades mer och mer allteftersom. Jag har sökt mycket på internet på både artros och diskbråck (och en del andra "sjukdomar") och tycker att det finns symptom från nästan allt jag läser om som finns hos mig, i alla fall delvis.
  Du uppmanar mig att söka en bra pusselläkare. Har du något förslag på var och hur jag hittar en sådan?
  Blev glad när du avråder från operation, speciellt höftoperationen som verkligen känns skrämmande.
  Kanske någon mer omfattande röntgen kan ge svar?
  Lederna i mitt högra ben har också börjat "knaka" och "knarra" och för allmänt oväsen när jag böjer det bakåt och lyfter upp det i sängen. Periodvis har jag fått hjälpa till att lyfta upp benet med händerna då det inte har gått att lyfta av sig självt. I ryggläge har jag periodvis inte kunnat lyfta benet alls. En annan lite märklig sak är att det är mkt svårare för mig att gå utomhus än inomhus. Ibland blir det som om allt "låser sig" och jag får svårt att fortsätta gå/halta framåt. Har aldrig haft sådana besvär tidigare. Jag är för övrigt normalviktig och har alltid cyklat eller gått eftersom jag inte har bil.
  Tacksam för nytt svar, även om jag förstår att det är svårt att ställa diagnos.

  SvaraRadera
 16. Åh vad glad jag är som hittat denna sida. Har värkproblematik i nacke rygg m m. Här är mycket för mig att läsa. Kommer att ha fråga till dig också.
  Tack för att du finns.
  Vänliga hälsningar
  Tina

  SvaraRadera
 17. Hej.
  Jag har fått ryggskott 4ggr de senaste 5 åren. Två gånger fick jag diagnosen akut lumbago, det enda som hjälpte var sprutor med muskelavslappning och smärtlindring. Inga värk tabletter gör någon nytta. Avsnittet om nattsömn stämmer till 100% i mitt fall. Jag kan inte sitta och har väldigt svårt att komma ner till sängen och när jag väl lyckats komma till liggande ställning har jag svårt att ta mig upp, stå upp eller gå är vad som gäller för mig. Minsta rörelse som belastar ryggen leder till kramper och det känns som ryggen går i lås och det i sin tur leder till ofrivilliga spasmer och rörelser till "låset" släpper. Det är ett stort handikapp då jag varken kan jobba, köra bil eller sätta mig. Smärtan är outhärdlig. Jag har varit hos sjukgymnast utan framgång och några har föreslagit att jag ska söka till naprapat. Jag är utan besvär mellan ryggskott perioderna, men sedan räcker det med en hostning för att jag ska få ryggskott igen. Vad ska jag göra? Är skiktröntgen och operation en lösning för problemet? Vore tacksam för svar och tack för din artikel

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej ! Jo det är klassiska bekymmer du beskriver. Skiktröntgen har man ej nytta av, knappt någon annan röntgen heller... Inget syns. Om man skall operera - stela - då får man gissa på nivån...ofta är det L5-S1 eller ta med L4. Eftersom du är frisk mellan varven skulle inte jag operera. Många är dåliga i mellanperioderna också..(kroniska)Försök undvika ryggskotten - inte lätt men man måste planera om sitt liv. Normalt klarar en srs person hostning - det är vad du gjort dygnet innan som kan vara avgörande varför just hostning räcker att utlösa ryggskott.. Stelop kan ge viss förbättring - för vissa - men det imponerar inte. Många reder ut stormen genom att aktivt förändra och "skydda" sig själv...De som enbart tyr sig till och sätter alla sina kort på sjukvården går det inget bra för...försök håll dig så aktiv det går utan att överdriva eller provocera ryggen. MVH Christer

   Radera
  2. Ett tips är att skaffa en korsett, en som går över rumpan och ända upp under brösten. Jag hade tre ryggskott 2015 o visste aldrig när eller vad som läste ut dom, kunde vara av att böja ryggen lite. Jag har kraftigt ont skav känsla i ländrygg när jag går och orkar inte stå långa stunder. Men nu när jag fått korsetten så klara jag helvtimmes promenad o att diska. Ett tips bara.

   Radera
 18. Jätte intressant läsning och bra skrivet!
  Jag fick mitt första diskbråck år 2003 och blev opererad på Huddinge efter alla OM och MEN och mycket bråk med sjukvården opererade de mig. Nästa kom år 2008 även där blev jag misstrodd och ingen ville operera mig fast jag hade exakt likadana symtom och sådana enorma smärtor, de la in mig i 6 veckor och bara pumpade i mig massa mediciner och jätte mycket morfin, sjukhuset ville inte operera mig, för de sa att jag kommer att få lida med nervsmärtor resten utav mitt liv. De gjorde till och med en utredning om jag led av en nervofysilogisk sjukdom!!!!! Kände mig så psykologiskt misshandlad av dem. Då skrev jag till Strängnäs ryggklinik och fick komma dit efter 6 veckor för en bedömning och där var det solklart att jag skulle opereras för ett nytt diskbråck, hade jag varit frisk då så hade den läkaren i Strängnäs opererat mig omgående, men jag hade dubbelsidig lunginflammation som jag då hade ådragit mig för att jag bara hade legat still i 2 månader. Lunginflammationen blev jag friskförklarad från i slutet av Januari 2009 sen blev jag opererad 13 februari i Strängnäs, det blev en sån befrielse och inga smärtor efter det. År 2012 augusti fick jag åter ont, fick då komma till Strängnäs i December och göra Diskblockader och fick domen SRS. Blev då stelopererad Januari 2013 L4 L5 S1, och en komplicerad bentransplantation. En lång och tuff tid med läknings process. Har blivit bättre sakta. Sitta, stå för länge och förlånga promenader gör fortfarande så att jag får muskelvärk, stickningar på höger sida av ländryggen, kan vara nu att jag är irriterad av skruvarna och ska göra en datortomografi.Nu vet jag också att läkningsprocessen är ganska lång efter en sån här op 1 år och kan ta längre tid. Är begränsad till vardags att göra saker. Om 2 v ska jag börja arbetspröva 25 procent.Hoppas nu på att bli bättre än vad jag är idag.Strängnäs ryggklinik är super duktiga.

  SvaraRadera
 19. Anonym.

  Hej när jag nu läst denna sidan så kan man tro att det är mina problem ni skriver om.

  Jag är en tjej på 33år som har sedan 2005 haft diagnosen fibromyalgi.
  Men jag tror mer på en SRS för jag kan inte stå någon längre stund,göra några större maträtter som jag så gärna vill för jag orkar inte stå. Klarar inte av att åka bil några längre sträckor för jag får då kramp känslor i hela benen. Har även varit på massa rehabiliterinar som mmr och där hade vi en avslappningsövnining där vi låg på matta och efter en kort tid har jag sådan smärta så att när avslappningen är över och dom andra reser sig så kan inte jag för jag känner mig förlamad i från midjan och ner och detta var för ca 2 år sedan. Men innan detta så har jag haft mer problem med att jag kan få kramp i högra höften vid vändnigar i sängen.
  Men sedan början av detta året tycker jag bara det blir mer och mer så i början av sommaren så gick jag till min läkare och sa att jag tror jag lider av ischias. Då frågade läkaren mig om symtomer. Och mina symtomer är att jag har urinträngningar mycket kramper och hugg i ländryggen plus att jag krampar väldigt hårt då jag skall göra behov nr 2. Min läkare sa då till mig att det låter inte som ischias utan som diskbråck och sänder genast en remiss på MR röntgen där det inte visar sig något diskbråck utan bara diskförslitning. Men när jag är och gör min röntgen så hamnar jag ju i samma läge som i min avslappning kan gå in och lägga mig själv, men under tiden så frågar dom mig hur det går och jag säger till väldigt tidigt att jag har ont dom säger då att vi ska köra på så fort som går. Dom frågar igen hur det går och då har jag väldigt ont. Men när vi väl är klara och dom kommer in och säger till mig att vi klara så kan jag inte röra mig pga så hög smärta. Dom säger till mig igen att jag får börja med att ta ner benen vilket jag svarar att jag inte kan för jag har så ont. Så dom fick hjälpa mig och jag kunde inte gå ut normalt utan jag var tvungen att hålla mig i och släpa fötterna fram.
  Men efter jag var på denna röntgen har det bara blivit värre.. Så min fråga är kan det vara SRS?????

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej
   Ja diagnosen Fibromyalgi kan du glömma direkt.
   Du beskriver - Hugg i ländrygg - att du inte vill ta ner benen - och helsike att röntga ryggen (Jag antar att du legat trångt i en Magnetkamera).
   Urinträngningar kan bero på för hög smärta, jag har sett en hel del tjejer med de symtomen utan minsta förträngn. på MR bild. Du har SRS och inget annat. I alla fall om något mer stämmer som jag skriver i artikeln. Om du fortf. t.o.m har problem med att gå på WC bör du har avslappnande medicin. De klassiska analgetican typ tramadol brukar inte ge speciellt bra effekt.

   Radera
 20. Hej

  De är precis såhär min vardag ser ut, varje dag är en ny dag med enorma smärtor i rygg och ner i vänster ben. Mina problem började vid 12 års ålder med diskbråck utan någon anledning, har sedan dess haft 4 diskbråck varav 2 blev opererade. När problemen inte gav med sig åkte vi 40 mil till Strängnäs där de gjorde diverse tester och där fick jag diagnosen SRS. De enda alternativet för mig var en steloperation av L4-L5. Läkarna var dock osäkra på nivån L5-S1 men valde att inte operera den nivån.

  Huggsmärtorna försvann men alla dessa år av smärta och operationer lämnade efter sig kvarvarande enorma smärtor, känselbortfall, domningar i fötterna, förlorad reflex i vänster fot och nervskador. De tror att mina smärtor har gått över i kroniska smärtor. De har dessutom återigen konstaterats att ett nytt diskbråck uppkommit, i nivån L5-S1.

  Vill också tillägga att all personal i Strängnäs är mycket duktiga och kompetenta. Läkarna lyssnar verkligen på en och har de genuina intresset att hjälpa en vilket jag aldrig stött på under mina år som sjuk. Detta är sjukvård på högsta nivå.

  De känns inte vidare hoppfullt att vara 21 år med hela framtiden för sig då de aldrig kommer en smärtfri/smärtdämpad dag och har inte gjort så långt bak jag kan minnas.

  Kan de trotts steloperation fortfarande vara SRS som spökar?

  SvaraRadera
 21. Gud vad bra skrivet.
  Jag har haft ett helvete med min rygg i över 10år nu. 3 ryggoperationer därav en steloperation och 2 för spinal stenos. Efter att ha kämpat tillsammans med Patientnämden i över ett år slapp jag ännu en operation av klåpare för att i stället få komma till Strängnäs. Nu väntar jag på operation där och fick diagnosen SRS som jag inte hört tidigare. Däremot Kronisk Ryggsmärta och att det inte fanns mer att göra för mig. När jag läser om SRS här så stämmer allt så exakt på mig. Skönt att se att jag inte är ensam. Det har inte bara varit elendet med operationerna och allt som hör dit. Vet inte hur många läkare jag varit hos. Smärtläkare, utredning på Lunds Rygg och Smärtrehab och allt med FK och deras utredningar. Värst är ändå all smärta som jag har haft under alla år. Provat alla mediciner, akupunktur, TENS, Korsetter, Naturmedel, Naprapater, laser, sjukgymnastik och t o m healing och häxor men smärtan fanns alltid kvar.Nä föresten värst har varit de läkare som talat om för mig att "så ont har du inte" eller "om du lägger dig på ett kålblad så kryper kanske latmasken ut"
  Nu hoppas att jag äntligen ska få rätt hjälp så att jag också kan få ett liv.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja du Per, du är "seniormedlem" i "klubben" Du har vart med om det mesta. Jag har visserligen snart 40 år bakom mig, och lärt mig att det bästa är att bli sin egen läkare. Då slipper man åtminstone inte bli kränkt. Kämpa på Per.

   Radera
 22. Hej Christer,
  Tack för att Du engagerar Dig och ger råd och synpunkter.
  Hade diskbråck mellan L4-L5 med inkontinens 1999.Fixade det med McKenzie med ung 10000 ryggresningar ca 50/dan.efteråt helt återställd, tränat o cyklat nästan varje dag,aktiv kampsporttränare, nu fyller jag 52. För 3månader sedan fick jag ont i ländryggen-hade inte förlyft mig eller dylikt-som blev värre och värre, fick olika diagnoser till slut ischiasnerven, enorma smärtor o kramptillstånd i högerhöft/ben i augusti med ambulans, sjukhus, morfin ja, hela paletten. MR visade stort diskbråck 17mm på högersidan, de misstänkte inkontinens, lät de inte kolla ringmuskeln-jag ar inkontinent-utan gick hem efter en kortisonspruta på mitt begäran i höger sätermuskelfäste uppe(det sod i vägen så att säga, allt elände började nämligen där i mars). nu har det gått 2 veckor o jag hänger o hänger när det känns bra, och benet har blivit smärtfritt däremot smärtan ökar lokalt i ländryggen. Rör mig på smärtgränsen hela tiden och tar 1 OxyContin på kvällen samt 2-3 Diclofenac/dygn (har gått på Diclofenc i 4månader nu). Ischiasnerven plågas inte längre, domningarna kommer och går i benet med den stickande outhärdliga smärtan längs benet har försvunnit(hade enorma smärtor trotts att jag har hög smärtröskel, det här är det värsta har varit med om i hela mitt liv och då har jag haft några smällar ändå).
  Är frilans dvs kan jobba liggande som ingenjör.
  Tänkte hålla ut ett tag till och hänga och sakta gå tillbaka till McKenzie, stå ut med smärtan och låta den centraliseras eftersom jag var vig och i trim och hoppas att när diskarna dras isär sugs en del dämpmaterial tillbaka mellan dem och resten absorberas av kroppen.
  Min kropp säger att den kommer att fixa det men för 1a gg i mitt tvivlar jag på den, är som sagt 52 och trots mycket japansk ryggymnastik osv regerar ju åldern.

  Vad tror Du Christer, som är så generös att Du delar din erfarenhet med oss och hjälper oss i mörkret?
  När jag hänger med lite stöd på tårna och öppnar ländryggen med Ibuki andning känner jag bokstavligen skadan och hur vävnaderna börjar vakna till liv pch andas tillsammans med mig igen.

  Med tacksamma hälsningar

  peter


  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är en bra modell du använder Peter. Det går verkligen inte att helt hänga upp sig på att vården skall ordna allt. DEt viktiga är att trots allt hålla humöret uppe - jag brukar säga ibland att vi har ändå inte någon livshotande sjukdom, vilket ökar den mentala bördan. Jag har sett o hört allt mellan himmel o jord ang ryggpatienter och dess färder. En sak som dock är hyfsat säker är att tiden läker ryggen, om det inte går på annat sätt. Om man kan nöja sig med att veta att det kan bli bättre, men inte ställa ribban högt och tro man blir helt smärt o problemfri - så underlättar det också i vardagens bestyr.

   Radera
 23. re Anonym/haltande

  Hej,
  exakt samma var det för mig i maj-juni-juli. Höften och benet började lägga av trots att jag är vig o rörlig. jag visste att jag INTe hade artros-och RTG visade inget avvikande heller, husläkaren däremot bestämde sig för artros. Jag gick inte tillbaka till honom. Överläkare sade det skulle gå över på 2 veckor, vanlig inflammation bara jag tog Voltaren osv. Kunde inte cykla längre och jag marscherade men till slut blev det stopp, efter 100 m lade benet av, fick sätta mig eller sjönk ihop när jag var ute o försökte gå. Sedan började krampanfallen i augusti då höftne låst sig, jag föll hemma o kunde inte ta upp mig, ambulansen fick rycka ut, en märk natt pumpade de morfin i mig i 2 TIMMAR men jag kom inte loss. En sjukgymnast på DISTNANS sade att det var diskbråcksymptomer L3-och MR visade det i slutet av augusti. Så n u hänger jag-och hänger-och hänger med tårna i golvet lätt. Har haft njurstensanfall några gg i mitt liv där en gg tuppade av på lasarettet efter en Voltaren-spruta-hjärnan skyddade sig-men de var rena barnleken jämfört med det jag har idag. Men jag försöker hänga loss den, öka avståndet mellan kotorna-hänger och lägger mig. Hänger och lägger mig och väntar. Min kropp säger mig att den behöver det och kommer att fixa det. Elden i högerben är borta, nu har smärtan centraliserat sig i ländryggen efter 18dagars hängning däremot lokalt har den trefaldigats och ibland äter den upp bokstavligen min hjärna men jag tror centraliseringen är ett positivt tecken.
  hälsn

  peter

  SvaraRadera
 24. efter att ha levt med ryggsmärta i många år(5-7 år) som till stor del styrde mitt liv, jag orkade arbeta men inget mer, åt smärtstillande i massor, nervblockader och föremål för steloperation, vilket aldrig blev av. jag är sen drygt 18 mån tillbaka nästan besvärsfri iaf jämfört med innan, jag anser att jag för tillfället är bra och försöker ta tillvara på det livet gett mej åter, Men med an massa olika smådiagnoser, som många diskbråck, spinal stenos, kotglidning, ischias mm var det skönt att hitta denna sida och förstå vad jag lidit/lider av beskrivningen stämmer så solklart på mej, jag minns när skala fem potatisar var ett rent h-e, jag kunde inte gå, stå ligga, sova mm, jag klarade av att hålla masken på jobb med var rent utslagen här hemma, jag sov aldrig mer en en-två timmar åt gången under flera år. jag kan idag, så, springa, styrketräna men vill helst inte stå i kö utan en kundvagn att hänga på, jag har problem med kramper i benen, enligt läkare orsakade av långvarigt klämda nerver, jag är svag i vänster ben, det benet som var mest besvärat av ischiasen i flera år, man lär sej små knap att klara av vardagen, jag är glad så länge jag håller mej så här "frisk"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är bra Åsa - har man kämpaglöd kommer man långt. Och ryggen blir alltid bättre - visserligen risk att man hamnar i nödläge igen. Men man får ta vara på alla perioder som det är hyfsat - och leta efter nya knep. En del knep försöker jag lära ut - men det finns mer att hämta- men då blir det oftast ifrån ryggpatienterna själva.

   Radera
 25. Hej! Blev intresserad när jag läste denna sida. Jag har problem med ländryggen. Har haft ryggskott tre gånger bara de här året och dom blir bara värre och värre för varje gång och har smärta till och från i olika grad. Sist jag hade rysskott var rent ut sagt ett helvete. Det "small" inte så där i ryggen utan kom krypandes. Och det blev värre och värre. Åt värktabletter som panodil och tramadol dom 4 första dagarna och hjälpte inte ett dugg. På kvällen den 5 dagen höll jag på att svimma av smärta, jag såg svart och jag skrek, det var som ett jätte långt "sendrag" i ländryggen och det kändes som att det "brann" och "krampa". Det höll på i ungefär 10-15 minuter, riktigt hemskt var det. I alla fall, jag ringde 1177 och dom tyckte jag skulle gå till akuten direkt. Väl inne på akuten så klämde dom på ryggen (då jag satt), fick lägga mig ner på rygg och dom (det var tre utländska läkare)började lyfta benen ett i taget och det gjorde ont. Jag sa det också till dom. Dom tittade på varann och sa något på sitt språk och sen sa en av läkrarna att "vi tror det är ryggskott, du ska få lite tabletter som du får hämta ut". Jag frågade om dom inte kunde röntka eller göra något för att utesluta i stället för att gissa vad det var. Han tyckte inte det behövdes. Jag åkte och hämtade ut tabletterna, fick oxynorm och oxycondon och panodil. Dom hjälpte inte något på tre dagar. Sen försvann värken mer och mer ju längre det gick. Och nu ca två veckor efter detta har jag fått värk i min högra skinka och i samma höjd låret, och en "fläck" nere i vaden på samma ben. Det gör riktigt ont när jag går. Och när jag sitter får jag en annan värk, att det "kryper" blandat med "tusen nålar" i både ryggen och benen. Och detta gör det jobbigt att sitta still. Men när jag ligger, då känner jag inget speciellt mer än ett litet "drag" i skinkan när jag ligger på magen. Har inte bett om någon större utredning då jag tycker det går att leva med värken, men det är drygt ändå, men jag kanske ska kolla upp det ändå. Vet inte hur det känns att inte ha ont. Ska tillägga att det har varit så här till och från i 9-11 år ungefär, är 22 år idag. Du kanske kan förklara lite lätt varför det är som det är ? Står på vissa sidor att man inte kan vara ung med ryggproblem.
  Tacksam för svar.
  Mvh Maria K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Maria. Beträffande din unga ålder så är det ingen skillnad på "gamlingar". Det som skrives i artiklar är lite generellt, men självklart är det så att vi har mängder av tonåringar också med samma problem. De störningar du nämner är klassiska för ländryggens nedre del. Dels ryggvärken och dels det som nervrötterna ger som gar ner till foten... Nervrötter brukar kunna hitta nya vägar och därmed minskning av problemen. Du har klassiska SRS problem - dock kan det marginellt skilja sig ang exakta symtom. Lite på grund av om det är L4-L5- eller sacrumkotan som mest bråkar. Men huvudproblemet är detsamma - ett mekaniskt problem - dvs så länge olika kroppspositioner förändra stilen på värken brukar man kalla de mekanisk ryggvärk. Intressant att Oxynorm inte tycktes hjälpa vid akuta besvär (vilket läkare ofta tror) . Har själv sett samma variant där Oxy är inblandat varit till dålig hjälp vid akuta besvär. Jag brukar föreslå mer "lugnande" piller i en sådan sits...Oxy är ju annars bra fräs i - men neurosmärta tycks den inte vara spec effektiv. Kämpa på. Du har ändå fördelen att vara ung, och därmed läka bättre. Problemet när man är ung är att man tolererar mindre problem än vad vi "gamlingar" gör där det anses inom vården att man skall vara lite sjuk...det är normalt vid din ålder...säger man. Och man har svårt att hålla med.

   Radera
 26. Hej Christer
  Tack för ditt svar. Det går framåt i mitt fall, 2Diclofenac/dygn och nu hänger jag ryggen loss mha träbalk. Svanken håller på att få tillbaka sin krökningsradie och nu känner jag hur det skadade området rör på sig. Behandlar området med laser också Power Laser 500 Basic, ett pip/ställe mitt på dagen.Kan hålla mig på benen i nästan 2 timmar nu när jag håller träning. Smärtan lokaliserats, bara ibland snabba domningar i benen annars höften är fri nu och högerben likadant. Jag känner att kroppen också börjat jobba och absorberar vätskan. fick följande tips av sjukgymnasten som VERKLIGEN hjälper: varje halvtimme upp och vanka omkring, ligger inte på rygg för att inte trycka ihop det skadade området utan bekväm ställning där det känns bra. Kunde jobba igen fast liggande med laptopen i knät. 30minuters metoden verkar fungera mycket bra. Hoppas att det hjälper andra också. Jag hänger när det känns skönt, varierar beroende på känslan, antingen i kortare repar eller långa typ 2minuter tills smärtan är positiv och det inte börjar svida. Tror man ska lyssna på sin kropp och skadan och anpassa övningarna därefter.
  Hälsn

  peter

  SvaraRadera
 27. Hej Christer.
  Jag ska stelopereras framifrån nästa vecka. Jag har stelopererats tidigare men då bakifrån som vanligt. Jag undrar om det är någon skillnad när det gäller konvalescensen efteråt i tid och smärta?
  MVH
  Per

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej !
   Det är normalt inte så stor skillnad. Men Har du tur kan det vara kortare tid då man vid OP framifrån inte bökar i ryggens bakmuskulatur. Så det blir säkert bra.

   Radera
 28. Tack Christer. Då jag har haft starka smärtstillande under många år till och från så har det vid mina 3 tidigare operationer varit svårt att få bra smärtlindring efteråt. De har inte trott att jag behövt betydligt mer än "vanliga" patienter. Så det är egentligen smärtan som oroar mig mest efter operationen.
  Mvh
  Per

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man brukar ju få bra smärtstillande direkt efter operation och några dagar. Men sedan anses smärtorna efter själva OP försvunna. Vilket många inte alls upplever. Kirurgerna flyr fältet och hänvisar till allmänvården. Då är man tillbaka - i bästa fall - till typ Tramadol, Citodon vilket bara ger måttlig effekt på långvarig ryggsmärta...Det är i så fall bara att pressa på husläkarn att skriva ut mer till att börja med - eller helst påtala kirurgen om det. Du bestämmer, de kan bara gissa hur ont du har efter OP. Tyvärrr är det lite hip som happ på detta område.

   Radera
 29. Hej!
  Idag fick jag svar på magnetröntgen att jag har kraftig ventral pseudolisthes av L4 över L5 på ca 8 mm. Det står en massa annat också. Jag har fått remiss till Spine center för steloperation. Jag har haft denna värk, mer eller mindre ständig smärta sedan år 2000. Gick hos sjukgymnast och motionerade mycket, men inget hjälpte. 2001 sökte jag specialistläkare och fick röntgen men den visade inget annat än en normal rygg för min ålder, då var jag 44 år. Åren som följde blev väldigt svåra med alla möjliga andra symtom som dök upp i kroppen som givetvis inte mådde bra och värken i kroppen och i axlar och framförallt i ländryggen ständigt närvarande. Flera år av sjukskrivning och rehabilitering och så småningom diagnos fibromyalgi med en del annat som jag också har med i bagaget och som ledde fram till sjukersättning på 75%. Men smärtan i ländryggen är det som jag upplevt som värst och som jag fått accepterat som att det är fibromyalgin med dess olika smärtpunkter som varit boven. Nu 12 år senare tar jag kontakt igen med specialistläkare för att jag inte orkar leva med denna värk längre. Det måste vara något annat än bara fibromyalgi. Ja och nu äntligen efter 14 år med värk i ländryggen har jag fått klarhet och jag ser inget val än att stelopereras och hoppas på mindre smärta. Men jag är samtidigt rädd för vad en sådan operation innebär och jag googlar på ämnet och hittar detta intressanta forum. Jättebra att vi kan dela med oss av våra erfarenheter kring ryggproblem av detta slag. Så jag återkommer till denna sida för vidare frågor.

  SvaraRadera
 30. Hej Christer. Har varit hemma 5 dagar och det är 10 dagar sedan jag stelopererade mig. Jag borde ju veta hur det är efter alla operationer jag gjort. Jag vill fråga dig om det är normakt att jag fryser och svettas om vart annat trots att jag inte har någon feber. Jag har inte någon aptir heller. Brukar det vara så?
  Mvh
  Per

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej. Vet ej din situation riktigt. Men smärtstillande läkemedel, t.ex opioder (tramadol kodein etc..) ger svettningar. Speciellt om man trappar ner, eller omvänt ökar på. Ingen feber är därför ett gott tecken.

   Radera
 31. Hej,

  Mitt namn är Emelie och jag är 26 år, jag är inskriven på Löt och ska den 21 November genomgå den grundliga undersökningen som tar en hel dag.


  Jag har haft ont o 10 år och försökt träna upp, gått hos sjukgymnast, kiropraktor, terapi och sjukgymnastik.

  Har även fått 6 kortisonsprutor och 4 lokalbedövningar och inte fått någon smärtlindring av det alls.

  Nu går jag på morfinplåster 10 mg men har fortfarande starka smärtor.

  Jag har ingen ställning där smärtan är mer eller mindre. Snarare bara mer och mer.. :(


  Jag är så himla nervös över undersökning och att dom kommer säga till mig att dom inte kommer kunna hjälpa mig..

  Min största dröm är att skaffa barn, och när jag knappt kan bära mig själv genom stark smärtlindring, hur ska jag då kunna bära ett barn? :(


  Är tacksam för svar..


  Med vänlig hälsning

  Emelie

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Emelie.
   Jo jag vet, det är en helsike att gå omkring med dessa frågor och inte riktigt se var och hur det slutar. Erfarenheter visar dock att man kommer ur detta helsike förr eller senare, i alla fall så pass mycket att man kan ha en bra vardag. .
   Du skall inte hänga upp dig på Strängnäs, att det skulle vara sista hoppet i livet. Så är det inte alls. Det finns mängder av vägar att gå. Om de säger nej där så gläds åt det eftersom det är ingen mening att operera på en klinik som inte tror på framgång. Det är inte sökert att den ev. operationen blir imponerande heller. Ryggoperation är inte sista anhalten. Kroppen självläker också det mesta, men det kan ta tid och man blir kanske inte helt bra. En viss problembild måste man acceptera.
   Oror dig ej för barnafödande. Du har 15 år kvar att fundera på den saken. Många med ryggproblem föder barn ändå, trots initial värk. Ryggvärken öka inte nämnvärt pga stor mage. Min sonhustru - med grav kotförskjutning, rekommenderades av mig att först föda barn, sedan ev stelop. Hon fick barn - ett underbart sådant - men sonhustrun behövde sedan ej opereras.
   Jag konsulterade amerikanska professorer om detta - och de var inne på samma linje.
   Är man extremt smärthandikappad i ryggen - kan knappt röra sig alls, måste man dock ner till bättre nivå först.
   Men SRS som sådan behöver inte nödvändigtvis innebära stopp för b-födande.
   MVH Christer   Radera
 32. Hej Christer.
  Det har gått 3 veckor snart sedan jag kom hem efter steloperation.
  Jag har fortfarande väldigt on och det hindrar mig från att sova om jag inte tar starka smärtstillande mediciner. Efter att ha haft on över 10 år så biter inte Citodon eller Tramadol. Jag fick till slut läkaren att gå med på att jag fick utskrivet Oxicontin vilket hjälper mig och jag fick det även på sjukhuset. Nu säger läkaren att han inte vill skriva ut mer och jag känner att jag behöver dessa en tid till. Hur ska jag gå till väga jag står inte ut med smärtan utan medicinen.
  Tack på förhand.
  Mvh
  Per

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är väl känt att höga ryggsmärtor uppträder långt efter steloperationen. Detta gäller de flesta.
   Ryggkirurger uppträder ansvarslöst efter deras operationer. De forutsätter att du får lösa detta själv med din husläkare.
   Därmed mörkar man ett problem. Så mitt tips är att du måste ta detta med vårdcentralen och din läkare där. Normalt skriver de ut. Gör de inte det får du byta läkare. Det är deras plikt att efter en sådan stor operation hålla dig smärtfri. Allt annat är emot vetenskap och sjukvårdslag.
   MVH Christer


   Radera
 33. Hej och tack för en JÄTTEBRA sida!

  Jag har opererats 5 gånger i ländryggen; diskbråck L5-S1 två gånger -97, steloperation L5-S1 -03, borttagning av skruvar -05 och spinal stenos på 3 nivåer 2012.

  Efter steloperationen 2003 i Strängnäs fick jag tillbaka mitt liv, efter att ha varit sjukskriven i 5 år. Det gjorde riktigt ont där de tog benbiten men det kunde det göra några månader. Smärtan försvann inte och 2005 bestämde Strängnäs att skruvarna skulle tas bort men det gjordes bara en slätröntgen för att se om det hade läkt såpass bra att skruvarna kunde tas bort. Efter operationen fick jag runt 14 ryggskott och smärtan på sidan fanns kvar.

  November 2011 bar jag en tung påse, knäckte till ryggen, ramlade baklänges och tappade känseln i halva vänster ben. MRT visade diskbråck på L2-L3 men när jag vaknade var jag opererad för förträngning på tre nivåer. Att jag inte kände något i benet, var bara en nervskada som ta upp till tre år att 'läka', sa Strängnäs. Det kändes som de hade öppnat ryggen, gått på lunch och sytt ihop ryggen igen. Jag fick kramper och känselbortfall även i höger ben som jag inte haft tidigare. Personalen sa att det var helt normalt men läkaren hävdade att det inte hade något med operationen att göra utan jag hänvisades till Vårdcentralen. Smärtan var oförändrad och efter ett återbesök i Strängnäs fick jag diagnosen Entesopati M46.0 och en remiss till Smärtcentrum. De sågade diagnosen direkt och ville kalla det långvarig smärta. En läkare tyckte att läkaren i Strängnäs kanske var specialist på att operera men inget mer. Att jag efter MRT hade både ramlat och fått ryggskott var helt ointressant, både för Strängnäs och Smärtcentrum. Jag gjorde mätningar i benet för ev. inoperering av ryggmärgsstimulering men det blev aldrig av och jag fick aldrig riktigt reda på varför. Smärtcentrum ville kalla mig rygginvalid och erbjöd mig en kurs i hur man hanterar smärtan men verkade inte vilja ta reda på orsaken. Jag vägrade och ville träffa en ortoped som tittade där jag verkligen hade ont. Jag fick till slut träffa en vettig läkare som skickade mig på en ny MRT som visade “Progress av diskbråck L2-L-3 med tecken på bildning av granulationsvävnad.“ Samma som tidigare alltså. Han pratade om ev. steloperation på flera nivåer på Spine Center i Göteborg men jag har inte hört något än. Fick en telefontid om en månad. Roligt att jag fick en kopia på röntgen före läkaren. Eller inte.

  När jag läste om SRS på den här sidan, kände jag igen mig på samtliga punkter men jag vet hur mycket (lite) en läkare lyssnar och framförallt verkar en läkare vägra att lyssna på en annan.

  Min fråga: Ingen har ju brytt sig om att kolla vad smärtan på sidan beror på. Min rygg verkar vara runt 20 cm och allt ovanför eller vid sidorna är verkar vara helt ointressant. Mina diskar är ju dåliga och jag har ramlat flera gånger. Hur vet man eller rättare sagt, vilka symtomer visas om en disk i ryggraden, ovanför ländryggen skadas? Är det någon skillnad på steloperation och steloperation för SRS? Vad kan hända om Entesopati M46.0 ignoreras?

  Efter ca 1 år säger Smärtcentrum “jo, du har ju det men vi gör ju inte så'nt här...“ Man bara sitter och gapar. Jag sover mellan en halvtimme och 2 timmar per natt och har djävulskt ont men jag får ingen som helst smärtlindring, med motiveringen att jag kan ju bli beroende. Jag har inget liv och mitt människovärde är under noll. Nu hoppas jag ortopeden hör av sig snart och har något vettigt att säga. Jag vill ju inte göra en stor steloperation och fortfarande ha ont om orsaken är någon annan.

  Tack för ordet!

  SvaraRadera
 34. Blev på uppdrag av ortopeden undersökt och bedömd av en sjukgymnast idag som absolut inte tyckte jag skulle operera mig och SRS, det hade jag absolut inte. Tio minuter senare var det helt klart att jag hade det. Diskbråcket led jag inte av, sa hon och steloperation vid SRS var dumt för det var sällan man blev bättre av det. Möjligtvis att ta bort diskbråcket... Jag fattar ingenting.

  SvaraRadera
 35. Tusen tack för en bra sida, jag kände igen mig i varje punkt och det här ska jag definitivt slänga i ansiktet på min läkare på vårdcentralen nästa gång jag kommer dit.

  Min SRS utlöstes av en ridolycka för snart två år sedan, då jag landade platt på rygg på frusen mark. Fick kotkompressioner i ländryggen och spricka i en disk. Mina problem stämmer på pricken in på din beskrivning, men läkare envisas med att jag måste träna och röra mig så mycket som möjligt, trots att det är rörelse som förvärrar och vila som förbättrar. Jag har träffat läkare på Stockholm Spine Center, som var den mest nonchalanta jag någonsin träffat. Han studerade enbart mina MR bilder, konstaterade att det finns en utläkt kotkompression och sänkta diskar, men träna i ett halvår så är du frisk sedan, var allt han sa... Han lyssnade inte på ett enda ord av vad jag sa, jag var väldigt besviken när jag åkte därifrån. Jag plågade mig igenom 2 timmars bilresa enkel väg för att träffa denna idiotdoktor i 20 minuter och sedan 2 timmar bil hem igen...

  Efter bara en stunds aktivitet (sittande på vanlig stol, bilåkande, stillastående, promenad osv) så har jag så ont att jag mår illa, värktabletter hjälper inte utan enbart ett slags halvliggande med avlastande kuddar. En dags aktivitet kan innebära flera dagar i sängläge. Självklart vill jag röra mig, men kroppen säger ifrån. Jag har av och till domningar i både ben och armar, ischiassmärta i benen och även låsningar i benen till och från. Känns väldigt tungt att behöva argumentera med läkare varje gång och vet inte vad jag ska göra för att få dom att förstå mina problem. Jag har försökt det mesta som bl a sjukgymnast (förvärrade), egenträning (förvärrar), strunta i smärtan och leva "normalt" (förvärrar). Det enda som fungerar någorlunda för mig är faktiskt ridning, då man hamnar i en sits där ryggen avlastas på ett behagligt sätt, däremot känns det inte så skönt efteråt när man är tillbaka på backen och ryggen måste bära sig själv igen. Tyvärr är allt annat runt omkring hästarna omöjligt att utföra trots att jag så gärna vill och det känns jobbigt att efter 30 år behöva förlita sig till att andra sköter om mina djur eftersom jag själv inte kan.

  All smärta börjar sätta sig på psyket och jag drar mig för läkarkontakt då dom bara får mig att känna mig lat och arbetsskygg, något som jag verkligen inte är. "Det är inte farligt att ha ont", är det enda jag hör, men att varje dag pressa sig till att göra saker med smärta är outhärdligt och väldigt tröttande, även om man kanske inte dör av det. Nu är visst det senaste att dom vill skicka mig på någon slags rehabilitering med terapi i grupp under flera timmar i sträck, ett par gånger i veckan. Jag fattar bara inte hur det ska gå till...

  SvaraRadera
 36. Nu kan vi även skriva lite mer omfattande om SRS på nyöppnat forum.
  http://www.rygginfo.se/forum/index.php

  SvaraRadera
 37. hej!
  dessa symptomer stämmer precis in på mig. Jag har sökt hjälp med ryggen ifrån läkarvården sedan jag var 18 år(26 idag) jag har alltid tränat mycket med min rygg har alltid begränsat mig. de senaste året har jag haft kronisk verk dag in och dag ut i lite olika grader. Jag har besökt mängder men sjukgymnaster,privtakliniker,ortopeder fått magnetkamera vanlig röntegen etc. Jag har ett diskbråck längst ned i ryggen gränsande emot bäckenbenet. Min ländrugg är rak som en tennsoldat sade ortopeden men de hittar inga fel mer än diskbråcket. Jag känner flera ggr om dagen hur mina ryggkotor glider där nere och flyttar sig. Min sjykgymnast på kmti säger även han att jag är överrölig extremt mycket där nere. men ortopederna tror inte på mig när jag säger att jag känner att de är löst där nere. Jag har tränat på gym i 13 år och kom nästan till tävlingsnivå innan ryggen lade av helt. Jag har bra kunskap om hur kroppen fungerar och jag tränar än idag så mycket ryggen tillåter fast självklart på ett helt annat sätt än förr. vet ni något ställe jag kan vända mig som kanske kanske kan hålla med mig och hjälpa mig tillbaks till ett normalt liv?

  SvaraRadera
 38. Hejsan! Jag har haft problem med ländryggen i flera år nu (sedan hösten 2007). Till en början kändes det som en långvarig ryggvärk, som så småningom försvann (efter några månader). Några år hade jag egentligen ingen kronisk smärta, utan fick med jämna mellanrum "ryggskott" som varade några dagar åt gången. Jag kunde under den här tiden träna normalt och var bland annat flera gånger i veckan på gym. Efter ett tag blev smärtan allt vanligare, jag slutade träna styrka, eftersom smärtan blev värre då. Jag fortsatte träna, men var tvungen att minska mer och mer på träningen. Löpningen fungerade dock ännu relativt bra, så det satsade jag istället allt mera på och sprang tilloch med halvmaraton i ett skede. Nu har jag haft kroniskt ryggont i ca 1,5-2 år, smärtorna blir värre när jag promenerar, sitter eller står. All form av träning förutom promenader, simning och träning av djup mag- och ryggmuskulator gör mig sjuk, så jag undviker det. Jag har gått på undersökningar, som har visat att jag har en spondylolisthes på 6 mm i området L5-S1. Jag väntar nu att till följande få gå på en mr-undersökning. Vad tror du om min situation? Är det möjligt att jag har srs eller är det olistesen som orsakar smärtorna? Jag är trettio år, klarar av att jobba heltid, men lider av min begränsade förmåga att röra på mig utan att få ont? Vad rekommenderar du åt mig och tror du att jag har möjlighet att tillfriskna?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du beskriver det klassiska som jag hade (har) i din ålder. Aktiv,- spelar bandy, åker skidor - åker på ryggskott, bra längre perioder sedan ny tuff period, blir bättre igen , men efter varje "smäll" så är det svårare att komma tillbaka och nu har du hamnat i kroniskt tillstånd. Detta är EXAKT det som händer miljoner ryggar, denna profil ...

   Du frågar om Du har Spondylolistes eller SRS.
   Jag svarar: " Du har båda två"
   Det ena ger det andra.

   Olistesen HÄLPER TILL att du får SRS
   Kotglidningen gör att det blir svagt och minsta rörelse mellan kotorna ( oftast L5 inblandad) accepteras inte av ryggen.

   Man skall dock känna till att man lika gärna kan ha SRS,
   utan att ha något nämnvärt synligt på röntgen.
   SRS är en s.k symtomdiagnos.
   Man ser inte mkt på röntgen - men man hör på patientens berättelse
   att han har exakt samma smärtproblem - historia som miljoner andra - Ryggvärken värst - benen mindre.

   Vid diskbråck är det tvärtom. Mycket ben, litet rygg.

   Radera
 39. Hej!
  Jag har verkligen dessa symptom och buktning mellan L4 L5 . Har jättesvårt att stå stilla och mår bäst om jag halvligger. Måste växla stå gå sitta då jag inte klarar av det under en längre stund. Jag har en grundsjukdom ehlers danlos syndrom och har väldiga problem med leder och är väldigt överrörlig. Har huggsmärtor och kramper i ländryggen och svårt att vända mej i sängen eller ta mej upp. Har även ischias. Har nu fått väldiga problem med höften och det gör ont mot ljumsken. Vet inte om alla dessa problem beror på en eventuell srs eller att det är pga min grundsjukdom ? Mvh Veronica

  SvaraRadera
 40. Hej
  Både och skulle jag svara. Man kan ha Ehlers och det "hjälper till" något att bli överrörlig. Men de flesta får SRS utan nämnvärt fynd...inte ens en minsta diskbuktning behövs... En diskbuktning värker inte. Problemet är beroende på övergången från RYGG till HÖFT. Det är alltså ett knepigt ställe i kroppen. Övergången - den svagaste länken. Och där ett nervcentrum finns som saknar dess motstycke. (Durasäcken). med dess tusentals nervutstickare...

  SvaraRadera
 41. Jag har aldrig haft ryggskott. Jag tar min bagagevagn till tunga saker. Tvättkorgar t.e.x. och hundmat. Jag har en skrivbordsstol med låg rygg. Det är den bästa hjälpen för att förebygga ryggskott. Jag böjer ryggen bakåt flera gånger när jag sitter framför datorn. Det ska knaka till i ryggen de första gångerna man gör detta. Försök inte att göra det utan skrivbordstol, risken är stor att du ramlar baklänges. Men det är nog inte bra att göra om man har diskbråck. Tyvärr så har jag inga bra övningar för de som har diskbråck. Tyvärr så kan man nog inte få skrivbordstolar som handikapphjälpmedel tror jag. Skrivbordsstolarna går sönder efter några år.

  SvaraRadera
 42. Hej Christer!

  Jag är en ung kvinna, 23 år gammal. Om man anser sig vara i steg 1 bör man operera sig då? (har knappt haft någon smärta från området på några månader nu). Jag har mest problem med benen i perioder som kan gå veckor emellan: ischias, domningar i fötter, vibrerande känsla, muskel/nervryckningar i mage, rumpa, ben och fötter (varje vecka). Har haft svårigheter med att kissa sedan allt började i december 2012. Då jag efter mycket kämpande fick en MR som visade litet diskbråck L5-S1 och en buktande disk mellan L4-L5 som buktar in i spinalkanalen. Blev diagnostiserad med SRS senare på Ryggkirurgiska. Har fått operationstid där om en vecka efter att ha gjort en smärtutredning med diskblockader, men är jätterädd! Alla undersökningar jag gjort har tytt på att det är disken mellan L5-S1 som ger mig alla besvär.

  Efter 6 mån sjukgymnastik klarar jag av att göra det mesta: gå, springa, stå, sitta, simma utan svårigheter. Men symtomen har inte försvunnit. Och jag har fått stora problem i de övriga musklerna i ryggen. De gör ont av all daglig snedbelastning (eftersom jag blivit sned av muskelspänningarna).

  Jag vill bara bli av med allt. Och om operationen var 100% riskfri och med bara goda resultat så hade jag inte tvekat. Men nu när jag ändå fortfarande klarar av att ta mig upp ur sängen och göra vardagliga saker, så vill jag inte bli sämre av ett sådant beslut. Kirurgen säger att jag har alla förutsättningar för att bli bra efter steloperationen. Och är det så, så skulle jag slippa att tillslut hamna i steg 3.

  Tacksam för svar!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mitt svar är nej..
   Kan du utföra alla dessa saker som springa etc.... så får man klara sig med det,
   Det är för dåliga resultat på stelop, därför måste man ha högre besvär, och därmed högre motivation.

   Själva operationen är en holmgång bara den att gå igenom, och risken är att du kommer att ha betydligt mer ont postoperativt än du någonson haft... Jag väntade själv i 15 år, med din besvärsnivå... och historria o vetenskap säger att man kan bli spontant bättre...speciellt om man är i 20 årsåldern...och därvid haft kort besvärstid...
   Kirurgerna vill ha yngre personer, de tror de får bätttre resultat då... men det stämmer inte....Tror inte du blir ett dugg bättre om du gör det nu...Och så har vi riskerna ovanpå det....
   Och väntar du så har du ändå kortet kvar på handen...
   Blir det miss, då har du spelat bort ett kort...och man har högst 2.
   Kämpa på, 100 tusentals gör det... du avgör själv...men...
   Hälsningar Christer

   Radera
 43. Tack för ditt svar! Det känns skönt att ha någon som säger precis som jag tänker. Kan man bli helt fri från symtom med träning? Jag blev ju avsevärt mycket bättre med sjukgymnastik. Det går ju som sagt i perioder och vissa är rena helvetena. Men i övrigt har jag klarat mig ganska bra om jag jämför med andra som jag läst om på nätet. Har du några tips på hur man kan hålla ryggen i fas? Och när bör man överväga steloperation?

  Det är ju läskigt när fötterna/benen domnar. Jag studerar just nu, just för att jag inte kan jobba. När det bröt ut så var jag tvungen att vara sjukskriven i flera månader och blev av med mitt jobb på grund av det. Så sökte en utbildning då istället.. Nu efter diskblockaderna (som jag gjorde 23/1 -14) så kom alla symtomen tillbaka, men jag hoppas att de återgår snart till så som det var innan. Kirurgen sa 1-1,5 vecka men det stämde ju inte direkt. Eller kan diskblockader med smärtprovokation förvärra diskbråck?

  Och tror du att man kan klara en graviditet trots allt, och det utan operation? Min största dröm är att bilda familj och just nu känns det rätt hopplöst

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej
   Smärtblockad förvärrar inte diskbråcket på något sätt, det är ju ischiasnerven och desstentakler som kan bli åverkad, av en mängd saker... det är inte säkert bråcket gör något problem alls... nerven har många passager den skall förbi....tex foraminan.... MR bilder?.... tror inte graviditet behöver störa detta... snarare bättre att bli gravid innan man börjar operera.
   Min sonhustru har olistes/SRS och ville operera sig först... Jag rekommendera
   ej OP. Hon födde som alla andra gör, och nu 13 år efter fortfarande känning av ryggproblemen men inget som motiverar operation.... Och du är ändå hyfsat vital...behöver ej oroa mkt.
   Ta en vecka i taget... lev med detta, låt tiden ha sin gång, kroppen är oftast bäst att hålla ordning på detta, bara den inte stressas för mkt... Lagom i rörelse... så ordnar sig det mesta.... Blir det tufft ibland, ta en tablett...MVH Christer

   Radera
 44. Tack så mycket Christer! Jag ska göra mitt bästa. Jag känner mig mycket lugnare nu när jag avbokat operationen.. Har också kontaktat en sjukgymnast igen och ska ta upp träningen. Tack än en gång!

  SvaraRadera
 45. Hej!
  Är 43 år och har haft ont i nedre delen av ryggen typ hela livet. Läste det som gäller detta och kände igen det med att smärtan blir värre när man står än när man går. Dock vid längre promenader blir det just så som att det känns som att ryggen ska gå av och det bränner.
  I 20 års ålderna sprang jag hos läkare titt som tätt. Ibland kunde jag inte ens sitta på en buss utan att det skar som knivar när bussen skumpade fram. Mitt smärtområde har alltid varit i nedre delen av ryggen lite till höger om ryggen (en bit ovanför skinkan).
  I unga år krävde jag att få göre en magnetkameraundersökning. Någon form av förskjutning hade jag men att då det var under 2 centimeter så gjorde man inget sa han. Läkaren var norsk och jag fatta då inte mycket av vad han sa mer än att han tyckte jag var för ung för att man skulle göra något åt min rygg och han tyckte jag skulle komma igen när jag var gammal. En läkare konstaterade att ena benet troligtvis var längre medan en annan läkare kort därefter konstaterade att det var det andra benet som var längre mot vad den första läkaren sa. Det var ungefär där jag gav upp hoppet på läkare. Gick en period hos sjukgymnastik, inskaffade ett bälte för att ge stöd åt ryggen.
  Jag gav tidigt upp hoppet på läkare då inte någon kunde säga vad det var. Smärtan har kommit och gått och jag har lärt mig att leva med den genom åren.

  Nu har åren gått och jag har bliviit äldre. För ett år sedan började jag få problem med att sitta en hel dag på min kontorsstol och försökte börja stå mer men ryggen orkade inte det heller en hel dag.
  Jag gick till en duktig naprapat ett par gånger som tänjde och drog och det kändes bättre ett tag.
  För en månad sedan (efter påtryckningar av nära och kära) bestämde jag mig att återuppta tron på läkarna så jag tog kraft och ringde vårdcentralen och bokade en läkartid för att återigen (efter 15-20 år) ta upp mitt ryggproblem med en läkare. Jag gjorde detta för att ta två flugor i en smäll då jag ville kolla en liten fettknöl bredvid ryggraden.
  Det slutade med att jag skulle göra en skelettröntgen "för säkerhets skull" men att det inte verkade vara något då jag kunde lyfta benen hit och dit och reflexerna fungerade. Han sa att det kunde kanske vara ischias men då svarade jag att det aldrig strålar ner i benet. Han sa att det kan vara en annan typ av ischas. Jag fick göra en skelettröntgen för säkerhets skull.
  Idag fick jag hem brev från vårdentralen som sa följande:
  Din senaste rönten visar på lättare generativa slitager i ländryggen, behandling med Alvedon och Pronaxen samt sjukgymnastik.
  Att jag skulle ta alvedon för ryggen känns ju inte ok, och pronaxen vet jag inte ens vad det är. Däremot tänkte jag ta kontakt med någon sjukgymnast och ev. även prova något som heter medicinsk yoga.
  Känner bara att jag blir stelare och stelare och det känns inte ens bra när jag ligger i sängen om jag inte lägger benen i 90 graders vinkel. Det är fortfarande hanterbart men börjar känna mig lättirriterad pga av värken vilket kanske inte är roligt för omgivningen.
  Fråga: Kan detta vara det ni kallar SRS???
  Isåfall: Vad göra?
  //Eva

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej !
   Ja det låter troligt. Det man kan utläsa är att dina besvär mycket väl stämmer med det. Jag menar att alla som har problem i nedre delen och har ryggvärk som accelererar vid tryck (mekanisk) smärta , Stående sittande, gående och inte enbart benproblem, utan ryggsmärta, då har vi SRS. Symtomen är mycket vanliga,jag menar att 9 av 10 platsar in - och det borde vara HUVUD antagandet när en doktor lyssnar på patientens besvär. Tyvärr jobbar inte läkarna efter dessa noter.... De stirrar i bästa fall på röntgenbilder, tittar lite klämmer lite.... och skriver en remiss. Men SRS nämner de inte. Och varför, framgår av artikeln.... Vad göra frågar du.... Jag kan inte säga annat än att läsa artikeln och sammanfatta. Det finns ingen Quick fix.... Ytterlighetens behandling är steloperation av de 2 nedersta kotorna. Men jag rekommenderar inte det. Man måste ha provat allt annat först.... Egenvård är oftast bäst. Ligga på rygg med uppdragna ben. Försiktigt göra vissa sjukgymövningar, skaffa rejält stöd vid sittande....etc,
   Ha tålamod, Det finns en hel del personer som det plötsligen blir förbättring. Men det kan ta sin tid.... Detta är ett mkt knepigt ställe i ryggen... Hoppas du reder ut detta... prova dig sakta fram med ideer som finns här, eller annans. MVH Christer

   Radera
  2. Spännande att läsa att du har nästan exakt samma historia som jag, Eva, och lika gammal. Hur går det idag? (det var ett tag sedan du skrev detta, så du ser kanske inte den här kommentaren)

   Radera
 46. Hej! Jag har en degenererad disk L5-S1 men upplever ingen palpationsmärta där eller någon annanstans på ryggraden. Däremot har jag fruktansvärt ont i svanken och har mycket svårt att gå sedan två år tillbaka. Hamnar ibland i fruktansvärda kramptillstånd som kan vara i timmar och som jag inte kan ta mig ur själv utan måste ringa ambulans och får då intravenöst stesolid och morfin vilket är det enda som löser krampen. Har tränat intensivt med pilates, basal kroppskännedom, vattengympa och yoga samt varit hos kiropraktor men inget hjälper. Eftersom jag inte kan gå mer än några meter och sedan måste slänga mig på golvet för att räta ut och vila ryggen är jag väldigt handikappad och det har alltså bara tagit drygt två år från första symtomen till detta stadium. Som tur är har jag inte ont på nätterna utan kan sova ordentligt. På morgonen ok men efter 10 steg börjar det göra ont igen och jag kommer in i en gångstil där överkroppen lutar snett bakåt och med en stark svank som det inte går att komma ur. Min fråga är alltså om den degenererade disken L5-S1 kan orsaka smärta på annat ställe i ryggen. Jag har blivit erbjuden en steloperation av L5-S1 men tycker att det verkar lite tveksamt eftersom smärtan inte sitter där och att den heller inte går att utlösa med manuellt tryck. Hälsningar Lena

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej
   Den degenererade disken har mkt liten betydelse. Jag menar att ländryggsproblem är en balansfråga, där de nedersta kotorna får "kämpa livet ur sig" eller snarare den muskulatur i det inre sektionen (ej yttre muskler) plus bindväv. ligament etc.... Uttröttning, dålig blodcirkulation... nerver - Vertikalt tryck i detta sämsta området i ryggen som svänger i en S kurva, får vissa personer oerhörda problem med. Där ryggen är rak, betydligt mindre problem, nästan inga bråck alls. MEN NEDRE delen där spökar det. Och det är inte utan anledning. Vila mindre smärta, gående sittande mer smärta... Inte enkelt. Hoppas du hittar tips på bloggen.. MVH Christer

   Radera
  2. Tack för svar. Jag tolkar det som att mina problem troligen inte kan hänföras till den degenererade disken. Men skulle du vilja påstå att mina symtom med kramper, bakåtlutande gång, ont i svanken, som i sig är mycket uttalad, stora svårigheter att gå, och även att sitta är symtom för SRS, trots besvärsfria nätter. Hälsningar Lena

   Radera
 47. Kände igen mig mycket väl. Har äntligen efter tiotatls år fått tid hos kirurg som kollat upp mig. Det är inte dina diskbråck (2 st) som du har bråkar, utan dina höggradiga diskdegenerationer. Du tänker säkert att du ska steloperera, men vare jag dig så skulle jag inte det. Det kommer att behöva steloperera hela ländryggen så du får noll rörelse i den. Först smärtstillande medicin och om det inte hjälper prova lägga blockad. Har nu fått tid den 7/5 till smärtsköterska som ska avgöra om jag blir hjälpt av det. Ibland känns det som man inte ska orka längre, och det kroniska dåliga samvetet att inte kunna hjälpa till i hushåll och dagliga göromål. Men jag har en fantastisk fru och snälla, helt otroliga vänner som hjälper mig då det behövs. Man får glädjas för det, inte alla som har det kan jag tänka mig.. /Västerbottning i förfall!!

  SvaraRadera
 48. Måste tillägga att jag har diagnosen Fibromyalgi sen länge. En andra undersökning av professor Olin, på en rehab i Tranås. Men känner mindre av den nu då ryggen "övertagit" smärtan. Kan en långdragen svår fibromyalgi startat av srs?? Västerbottning i förfall!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej ! Frågan är om du någonsin haft Fibromyalgi? Jag är mycket tveksam. Jag har sett mängder av personer som har haft klassiska ländryggsproblem, men som sedan "halkat" in på diagnosen Fibro på grund av en vård som inte begriper sig på ländryggsproblemen. Jag har tagit upp frågan med läkare som specat sig på rygg (ej kirurg). De säger samma sak. OKAY ...OM de stelopererar hela ländryggen, och lyckas med att få bort smärtan så är det att gratulera. Men "hotet" du fick om att man blir stel som en pinne efter det, har ingen sanning. Man blir aldrig stel av steloperation i den meningen att man ser ut som en pinne. Man märker inte av det alls. Huvudfrågan är dock - får man bort smärtorna...?? Dubbla frågetecken som du ser...Hoppas det funkar för dig utan OP. MVH Christer

   Radera
 49. Tack för svaret. Känner mig "trygg" i min FM diagnos då jag även haft en annan läkare Professor Robert Ohlin som då arbetade på riksförsäkringsverkets sjukhus i Tranås. Det som stör mig nu är att jag aldrig fått prata med den läkare som undersökte mig på Kirurg/Ortoped och sa det var diskarna som "spökade". Trots att jag skrivit på mina vårdkontakter har en annan ringt upp som bara sa: Jag har ju inte träffat dig så jag vet inte, eller bara jag vet inte. Men fick ju en tid till smärtsköterska och hoppas han kan avgöra om det funkar med en blockad. Får väl helt enkelt kämpa på få se hur länge man orkar med detta./västerbottning i förfall

  SvaraRadera
 50. Fråga:
  Är det SRS eller är det en kotglidning jag har? Vad kan jag göra för förbättra mina smärtsymtom?

  Summering:
  Det har konstaterats av ortoped och sjukgymnast att jag är överrörlig. Har tränat Kung Fu med mycket lutningar bakåt med ryggen senaste året. Har stor svank. Har tidigare historik med ländryggssmärta med smärta i upp till ett år. Sjukgymnast tycks kunna känna en kotglidning i kota L3.
  Anamnes:
  Jag är en kille på 33 år som har haft smärta i ländryggen i 9 (nio) veckor (skadedag den 26 februari 2014) vilket förefaller sig vara en kort tid, men har dock en historik med smärta i ländryggen.
  Då jag var 23 år, det vill säga för tio år sedan fick jag ryggskott eftersom jag tränat tunga marklyft (180 kg), med felaktig teknik. Det var ett kraftigt ryggskott där jag kunde se att ryggen var märbart sned om jag tittade mig i spegeln. Detta ryggskott var början till ett år av smärta i ländryggen. Jag tränade 6-8 månader mycket intensiv sjukgymnastik - bålstabilitetsträning, cirka 40 - 60 minuter varannan dag, vilket ledde till en knappt märkbar förbättring i smärta. Tränade även under någon månads tid vattengympa i varmvattenbassäng. Jag testade på akupunktur, några gånger, hos två olika akupunktörer men detta gjorde inte heller någon skillnad. Utöver detta hade jag de första tre månaderna tagit smärtstillande tabletter, bland annat ipren, deklonfenak eller citodon. Jag var hos en specialist ortoped, vilken följde mig under nästan ett års tid. Ortopeden kunde inte säga helt klart vad det var för något som utlöste min smärta, men han gissade på att det kunde bero på att jag är överrörlig i mina leder. Jag röntgades med vanlig röntgen och det kunde inte konstateras något fel på min rygg, förutom att jag hade en liten skolios i bröstryggen. I alla fall, så slutade jag träna sjukgymnastik helt och hållet efter cirka 10 månader, efter ytterliggare 2-4 månader så försvann min smärta i ländryggen succesivt. Det tog alltså 12-14 månader till jag blev av med smärtan i ländryggen och jag hade värk varje dag.
  Jag har sedan jag var 14 år tränat en kampsport som heter Kung Fu, vilket inneburit att jag varit noga med att tänja och stretcha hela kroppen. Det med min överrörlighet är antagligen den stora boven i dramat!
  Jag har sedan jag var 24 år då jag blev smärtfri fortsatt träna Kung Fu, vilket gått ypperligt bra. Fram till den aktuella skadan har jag inte haft någon värk i ländryggen tills för åtta månader sedan då jag fick ryggskott. Det fick jag efter jag varit och paddlat kajak i två dagar. Ryggskottet kom smygandes fyra dagar efter paddlingen då jag stod i en kö. Jag hade ryggskott i två veckor och fick även ett återfall i ryggskot efter att jag varit fri från det i en vecka.
  Jag har under det senaste året tränat mycket intensivt och enformigt Kung Fu då jag planerat att tävla i en större tävling - uppvisningform (jämför med gymnastik - dock inte så krävande) och inte i någon kontaktsport. I de tekniker jag tränat har de inneburit en mycket påfrestande träning för ryggen, dels genom att jag lutat mig bakåt med ryggen både statiskt och dynamiskt och dels genom runda höftrörelser (jämför med rockrings-träning).
  Alltså, för cirka nio veckor sedan fick jag återigen ryggskott, som kom smygandes på ett pass då jag stod och instruerade i Kung Fu. Jag hade stor smärta i cirka tre veckor som sedan avtog delvis. Jag tog mig till en sjukgymnast efter fyra veckor vilken kom fram till att jag antagligen har en kotglidning i kota L3 (han kunde känna för hand ganska tydligt) samt konstatera att jag är överrörlig och har en stor svank.

  Jag har i cirka fem veckor tränat bålstabilitesträning ett par gånger i veckan, men även varit ute och sprungit 2,5 km a två gånger per vecka. Efter jag sprungit kan jag inte känna någon nämnvärd försämring.
  Jag har tid hos min husläkare den 8 maj.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej
   SRS och kotglidning är i princip samma sak. Problemen sitter runt L5 kotan och Sacrum, eftersom det är ryggens svagaste länk. Sannolikt sker alla ryggskott på den nivån eller strax ovan
   Ryggskotten skall du ta som varningssignal. Ryggskott kan man få som fulltränad atlet eller som soffliggare. Det finns en tendens att om man haft 1 eller fler ryggskott kommer man riskerar fler ryggskott i en framtid. Att undvika ryggskott är svårt, men absolut nödvändigt. Din kampsport är jag inte insatt i , men det lutar åt att du måste börja tänka om där. Välja en mindre ryggansträngande sport. Jag tror inte man kan träna bort ryggskottsrisken. Den finns med i din genetiska karta. Normal rörelseschema är dock bra att fortsätta med. Utmanar du kroppen till fler ryggskott är risken hög att du hamnar i ett kroniskt tillstånd redan nu i 30 årsåldern. Du har fått varningssignaler - och du måste lyssna på dem. Kroppen och hjärnan är mkt logiska här. Har man ryggproblem (länd) som du visat tendens till, kan man inte syssla med extremsporter.
   Ryggskotten kommer då med jämna mellanrum. Träna går bra, men ryggen måste befinna sig "säkert läge".
   Liggande, eller sittande . Framåtböjning och lyft är förbjudet... Om du tar det lite lugnare kan du undvika kroniskt tillstånd. Där är du lyckligtvis inte ännu. Take it easy...Jag önskar dig en god framtid,-- MVH Christer

   Radera
 51. Min mamma fick diagnosen Steg IIB livmoderhalscancer, så jag slösat bort en massa pengar i flera år för behandling, tills jag såg phoenixtear.ca på internet som cannabisolja kan bota all cancer, försökte jag leta efter ett sätt att få Rick Simpson Oil och slutligen en vän till mig att han hjälpte via e-post: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca berättade för mig hur man kan nå honom och få oljan, jag kunde skicka honom och köpte olja, började min mor att ta den på 12: e januari och ära vare Gud hon var botad i april efter hennes senaste genomsökningen, vill jag tacka Rick Simpson för den tid han tillbringade i att få denna olja för att rädda liv hans e-post är ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca, arbetsolja för alla typer av cancer, och det är värt det.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant ! Och glädjande. Att tala om cannabis i Sverige är ju som att svära i kyrkan. Men jag har också hört och läst om sensationella effekter från cannabisanvändande. I USA och vissa länder har man ju godkänt medlet för medicinskt bruk. Och jag vet flera ryggproblemare som raderat ut sina ryggproblem efter en tid. De bor dock utomlands där de enkelt kan få tag på medlet. Lycka till i fortsättningen. MVH Christer

   Radera
 52. Hej,
  Hittade detta av ren slump..och vad överskad (att inte säga glad) jag blev..att äntligen hitta "rätt" beskrivning på elende som kallas min "vardag". Jag är en 41-årig kille som hade problem med ryggen sedan jag var liten. Senaste 15 år har jag försökt få hjälp inom sjukvården eller åtminstone få diagnos men utan framgång. Har hört väldigt många olika "diagnoser" men inget passade riktigt. Det ända som hjälper är vila, masage, naprapatbehandlingar...men allt detta hjälper bara att "sänka" smärtan..den kommer nog tillbaka hela tiden.

  tack för en bra artikel och alla kommentarer!
  Hälsningar
  Pape

  SvaraRadera
 53. Jaha, man blir bara mer och mer besviken på den inkompetens man drabbats av genom landstinget och deras läkare. Här får man denna länk som tips från en bekant och finner symptomen överensstämma till 100%, år efter år har man stångat sig blodig inte bara för att få en diagnos, utan bara det att få en läkare att ens tro på det man säger att man upplever i smärta varje dag, och natt. Jag kommer att dela detta till alla jag känner med samma problem så att vi själva får slå näven i bordet och påtala för våra läkare att antingen tar de reda på vad som är fel, eller så får de svälja sin egen inkompetens och vara så goda att remittera oss dit där kunskapen faktiskt finns. Jag är också tidigare opererad på Strängnäs, ska snart tillbaka dit och hoppas på bättre framtidsutsikter efter det besöket.

  SvaraRadera
 54. Hej Christer!! Vad anser du om mckenzieövningar om man har srs?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej
   Jag är inte så insatt i Mc Kenzie och hela dess tänk.... Beror också lite på dina symtom, och hur passs handikappad du är... och hur länge...
   Om du testar gör det Försiktigt....Men Är lite tveksam till detta om du har SRS. Grundtips Nej, gardera med kryss..
   MVH Christer

   Radera
 55. Hej!
  Har haft ryggont under flera år. Min smärta sitter i mitten alltså bröstrygg. Det gör ont när jag gör sidovridningar, böjer mig fram, böja sig bakåt går inte alls. Svag i kroppen , känner att jag inte kan bära min kropp. vid rörelser så börjar det kännas som att min rygg brinner och ska gå av. Det enda som underlättar då är vila och stark smärtstillande. Har magnetröntgat och svar är lätt artros. Min läkare på vårdcentralen vägrar remittera mig vidare. Ska jag acceptera detta eller finns det hopp?

  SvaraRadera
 56. Jan/Eslöv

  Hej
  Allt är mycket bra sammanfattat beträffande smärta rygg. Jag har själv genomgått det mesta som går att göra när det gäller att mildra smärtan i ländryggen. Jag har bla. gjort: otaliga röntgen, stelopererad, diskopererad, inopererad elsimulator med fjärrkontroll där jag sjäv styr styrkan. Jag tar även många smärtmediciner och en av dessa är dolcontin som jag ständigt måste öka. I dag har jag varit sjukskriven i 4 år och min smärta i ländryggen ökar sakta hela tiden, jag försöker röra mig men det är inte lätt. Måste använda kryka vi promenader. Mitt problem i dag är att jag inte kan komma på vad mer jag kan göra mot min smärta.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej !
   Ja det är svårt att hitta vidare. Som många ser är det ett väldigt testande och provande - ofta utan att man når de mål man vill. Jag tror diskbråcksoperationer spelar in en negativ roll här. Har man SRS, vilket 9 av 10 har med LR problem, då skall man inte - enl min mening - operera några diskbråck . det ställer bara till problemet ännu värre. Vi måste få till ett stopp på dessa OP. Och regel 2, är att hitta sättet hur man hanterar en svag ländrygg - och dess smärtsituation. Det regelverket finns inte. Det är bara nya prov hela tiden. Patienten själv måste ta tag i saken och se till att det blir bättre. Ibland med eller utan mediciner, aktivitet - bättre sömn..... Hoppas d u hittar något på bloggen som kan vara till hjälp ang lindring . MVH Christer

   Radera
 57. Hej Christer! Tack för en mycket fin sida. Jag tycker som många andra att det var som att läsa sin egen smärtdagbok när jag läste om din förklaring om SRS.
  Jag är 28 år och har haft långvariga ryggproblem med smärta och svaghetskänsla i ländryggen. 2010 började det bli sämre och jag började få ryggskott. 2012 gjorde jag MR som visade diskbråck, började då med sjukgymnastik. Har dock hela mitt liv tränat någorlunda regelbundet, mestadels på gym de senaste åren. Har arbetat i vården hela mitt liv, på hemtjänsten när jag var ung och är nu sjuksköterska. Min smärta har de senaste året blivit värre. Jag arbetar med att åka hem och vårda sjuka patienten i deras hem. Har en tung ryggsäck att släpa på dagligen, hoppar i och ur bilen och står i jobbiga ergonomiska ställningar när jag tar hand om patienterna. Har varit sjukskriven sedan i Maj, försökte gå tillbaka och jobba halvtid men det gick inte, ryggen värkte och blev helt stel. Har nu vart hemma och VILAT och tränat sjukgymnastik i ca 2 månader. Mår bättre i ryggen och har tom nästan smärtfria dagar. Men så fort jag har ett ärende på stan och går en promenad en längre stund så börjar det mola i ländryggen, jag börjar stappla fram och håller händerna om ryggen och strax därefter börjar det hugga om klinkorna. Har dock inga strålningar eller domningar längre då diskbråcket verkar vara bättre. Jag kan inte springa utan att få ont efteråt, får molande värk i ländryggen om jag utför hushållssysslor som att dammsuga, stå och laga mat en längre stund och att bära ner tvätt till tvättstugan eller bara sitta stilla en stund på en pall utan ryggstöd. Men så vilar jag efter det och efter en stund så klingar smärtan av och jag kan röra mig igen någorlunda smärtfri.

  Jag undrar vad du rekommenderar? Kan jag göra någon själv för att detta ska bli bra? Min mamma hade SRS och opererades som 34 åring och blev mycket bättre. Som det är nu har min livskvalite sjunkit för varje år då ryggsmärtorna ökat.
  Ska jag tänka om och försöka byta arbete till ett arbete som är mindre belastande för ryggen eller ska jag tänka att jag som en 28 årig för övrigt frisk och ganska vältränad borde kunna utföra ett sådant här jobb om jag bara får min rygg stabiliserad med steloperation? Har en kollega på samma arbetsplats som utförde steloperation på Strängnäs för ca 2 år sedan, hon är idag symtomfri och jobbar och står i utan problem.

  En annan fråga som jag såg har kommit upp förut var frågan om graviditet. Jag har precis som den tjejej tänkt att jag nog borde vänta med att bli gravid tills jag fått steloperation.. Föreställer mig att jag som inte ens kan bära min egen väska 1 km, eller ens gå en längre sträcka skulle bli näst intill helt sängliggande om jag blev gravid nu.
  Idag lever jag gansksa ok då jag har lärt mig vad jag klarar och ej klarar. Jag kan cykla och när jag sitter på en ordentlig stol med stöd för ländryggen så kan jag ofta sitta några timmar utan problem. Sjukgymnastik och core träning tycker jag även är super skönt för ryggen.

  Så undrar jag även om det är riskabelt att röra sig och göra sådana saker som ej belastar så mycket men som skapar smärta. Så som ex. gå långa promenader/sitta eller stå en längre stund. Min läkare på VC tycker nämnligen att jag borde gå tillbaka till mitt arbete men få andra arbetsuppgifter som att ex. sitta i telefonen eller stå och dela dosetter. Hon tycker att jag ska ta smärt stillande så att jag klarar detta eftersom det ej är farligt för ryggen så länge jag ej belastar ryggen tungd med ex. tunga lyft osv.

  Jag är mycket tacksam för svar. Jag har varit på Strängnäs och blivit uppskriven på väntelista för att få komma på utredning, läkaren misstänkte SRS. Men det snurrar utav frågor och oro i mitt huvud.

  Med vänliga hälsningar , Erica

  SvaraRadera
 58. Hej ! ja det ser ut som du är i den "klassiska fåran" och i SRS familjen.
  28 år och har haft problemen några år..så brukar det vara. Svårt att gå längre sträckor....vill sitta på huk ibland, sannolikt....
  Nu måste jag leta efter dina frågor i den långa texten.

  Funderar på operation...Tjaaa.. Jag tycker det är för tidigt. Stelop är det enda tänkbara visserligen - du skall till Strängnäs, jag hade god kontakt med dem så länge grundaren av kliniken Bosse N basade där..... Fortfarande kompetent klinik, men jag är ej säker på hur de gör nu. TYVÄRR finns en uppsjö av varianter - vilket väsentligen försvårar beslutet.. Nyare modeller tycks vara mer chanstagande... gamla modeller är osäkra . och ryggoperation har blivit ekonomisk industri nu, med minimal omsorg postoperativt...

  1. Du måste undvika ryggskott - och lära dig hur man gör det. Tunga jobb måste bort. Sjukvården eller kirurger säger inget om det, men erfarna experter inkl jag själv, som haft 30 ryggskott, Minst.....hävdar att för varje ryggskott så blir du alltmer invalidiserad.
  Teoretiskt blir vävnader i ryggen som skall vara med och stabilisera ryggen skadade (micro) av ryggskott. Röntgen visar ej det, därför tyst ifrån de som borde veta. Diskbråcket du har skulle jag inte göra något åt.
  OP av disken Då kan du hamna i vilka gränder som helst... Studier visar att var tredje som opererar bråck, kommer snart hamna på Stelop...

  Stelop gäller därför direkt om något skall göras. Men som sagt, coola ner och försök kämpa med detta tills vidare. Det kan ta 5 år och sedan ger det sig.
  Det är 50 50 om det går....Och det är alltid bättre att inte vara skuren...
  Det är inget farligt att ha lite värk, men att provocera ryggen för mycket går ej.
  Smärtstillande kan behövas, men fortsätter man med tunga saker, långa promenader, så ör det ingen tablett som biter på värken.
  Lagom rörelse är bäst....

  Strålningar behöver inte alls vara från bråcket. Det finns tusen nerver till som muskler har krampat till och som MR kameran inte ser skymten av. Glöm bråcket.
  Du kan fråga igen.
  Kämpa på..
  MVH Christer
  SvaraRadera
 59. Hej.
  Är 54 år,har en värkande nacke sen början av 2000-talet(efter trafikolycka-78) som ev ska op.på Spine men som skjutits upp efter lite bättring av 2 st nervrotsblockader.Men ländryggssmärta har tilltagit och eskalerat i smärta sen i april.Kan inte vända mig i sängen vilket gör att jag inte får sova mer än 1-3 tim i stöten,innan det är dax att baxa sig runt till annan ställning.att stå o jobba vid datorn-näst intill omöjligt pga av stigande värk!och blir så stel.. sitter jag för länge tilltar värken i nacken.Lever med ständig värk som ökar i intensitet, efter en vanlig dag på jobbet ,tränar på gym(då jag tidvis kan förtränga smärta,men även där börjar det gå trögt..),promenader med hundarna.Köra bil känns i ryggen ,känns som ryggen är av och att det vid minsta olämpliga rörelse kan hugga till!Inga värktabletter hjälper längre..äter naproxen-utan effekt..så nu har jag ingen smärtlindring,tar treo comp då värken oftast utvecklar migrän som jag dessutom får botox för -med bra resultat..men känner nu att värken börjar bli mig övermäktig..Vad finns att göra för att få ett drägligar liv,denna värk är inte värdig -då man alltid är helt slut pga smärta och för lite sömn:

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej
   Ja det är verkligen tufft. Du har både nacke och ländproblem. Jag skulle inte till att börja med operera nacke...är väldigt negativ till det. Nacken kan reda ut sig. Länden mer knepig. Svårt att ge tips så här på rak arm --- ländproblemen är klassiska symtom du beskriver. Man måste till stor del försöka trixa med sin vardag -- för att se vad man kan uppnå bättre läge. Treo comp låter futtigt om man har akuta perioder... Naproxen brukar hjälpa någon vecka. Läkare måste engageras mer här. Kanske finns någon mer smärtexpert klinik i ditt område? Sova är viktigt!!! Det är ej fel att ta pills för det. Har du provat Imovane? Om inte se till att doktorn skriver ut. Den plockar också bort en del ryggsmärta på natt... och du slipper kränga runt för mkt. Det finns många små trix - hoppas du hittar lite på bloggen --- det finns lite här o där. Du måste hitta avlastning och avkoppling för ryggen... i olika perioder. Röra sig det man kan men inte mer. MVH Christer

   Radera
 60. Hej. Har fått diagnos segmentrörelsesmärta. Har haft mina ryggmärg länge med nerv smärtor i ena benet. Är omplacerad på jobbet. Fick se mina bilder och l5 ligger i bakkant över s1 och trycker. Kan nu förstå min smärta av att ligga på mage. Har blivit erbjuden steloperation om 3 månader. Tvekar då jag tycker de känns stort. Om jag nu hoppar av operationen finns det något annat alternativ? Har även inflammation i kotorna runt diskbråcket. Hur får man bort de utan operation?
  Mvh En tveksam

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej
   Det finns alltid alternativ till att avstå steloperation. Nämligen att kroppen rättar till problemet själv. Stelop görs i första hand för ryggvärk. Du nämner ryggmärg? Du menar ryggvärk?, . Stelop är en stor historia att gå igenom. Olika kliniker gör olika typer av ingrepp. Bilder visar inte sanningen om varför du har ont. Man kan ha glidningar, buktningar och bråck utan att ha värk. Kan du ta dig till jobb och det funkar, skulle jag avvakta. Inflammation? Låter tveksamt. Jag Har diskuterat det med erf. kirurger - de kan ej se inflammation . i alla fall ej på MR bilder. Misstänka kan man göra men det är inte detsamma. Det är också vanligt att kroppen repar detta. Störningar i ben kan komma ifrån annan nerv också... Ryggkirurger säger att om man är tveksam till OP skall man ej operera. Grundtipset är alltså att avvakta. Du får säkert ny chans vid senare tillfälle - om du får än mer besvär. MVH Christer

   Radera
 61. Heidi J Stigberg24 oktober 2014 14:59

  Jag känner igen mig på varje punkt om SRS. Men ryggkirurgerna vägrar att inse att man kan ha SRS om man har "vita" friska diskar....
  Har förklarat exakt hur ryggen och benen beter sig men det lyssnar man inte på.

  SvaraRadera
 62. Hejsan
  Vad skönt att få läsa att det inte bara är jag som har ont i länden.
  Många ryggskott genom livet. Sitsa åren nästan kroniskt ett tag. Sjukgymnastik och promenader akupunktur=bättre en längre period=glad.
  Men nu...Vid promenad sträcker ofta höftböjen, ibland höger ibland vänster. Hindras i mina promenader pga av smärta. Kan annars gå mycket långt utan problem. Sen sträckning vänster sida där även kronisk smärta vänster bak(de säger artros) sitter. Haltade illa i fyra veckor endast sjukskriven en(läkaren hånade mig tyckte inte ens jag skulle vila). Sen något bättre kan gå rakt igen men smärta har krupit ut i hela vänster höftparti och nu även övre länd nästan upp mot midjan som kramp längs kotpelaren. Huggsmärta kotpelare länd och även vänster höft vid olika rörelser. Kan konstigt nog gå nästan utan smärta. För tillfället i alla fall. Sover bra och brukar inte ha ont i liggande. Nu gör det ont att vända sig i sängen. Och ont att köra bil med. Som om nedre rygg vänster höft gått sönder och är trasigt. Hade tänkt undvika värktabletter men köpte idag då jag jobbar heltid som arbetsterapeut. Jag vet inte vad det är för fel och törs inte gå till läkare mer. Nog för att jag vant mig att leva med värk men det här får mig att tappa gnistan. Är ständigt trött och har börjat känna mig nedstämd. Känns som om mitt liv tar slut här.
  Tack för ordet.

  SvaraRadera
 63. forts. .Anonym16 oktober 2014 14:52..
  Har nu fått se mina röntgen bilder där det visar sig att diskarna är mer elmindre utslitna på 3-4 ,nivåer i länden upp mot bröstrygg .samt lätt buktning..inga nerver tycks ligga i kläm..men har bla utstrålande smärta i vä skinka ner mot benet,samt mer el mindre konstant värk och trötthetskänsla..i rygg och sinne.Kroppen håller på att steloperera sig själv sa läk.Ingen op hjälper(!?) Bara smärtlindring..när kroppen stelop.sig klart-släpper smärtan??men det kan ta många år.Då det förmodligen tagit 10-15 år att ryggen ser ut som den gör idag.. fick Oxycontin 10 mg ,som bara gjorde mig drogad-smärtan försvann Ej!..ska nu börja äta coxhämmare istället så snart jag fasat ut förstnämda medicin.Vet inte om jag vågar tro på ngn förbättring..
  Varför stelop.man inte om det är den op som kan göra mig smärtfri?? allting har bara rasat sen detta svar gavs..värken bara tilltar och jag orkar -har ingen energi till något,bara ta sig ur sängen på morgonen kräver den energi jag har..vet inte vart jag skall hitta kraft att kämpa vidare..Jobba träna ,ta hand om familj och hundar och leva vidare..

  SvaraRadera
 64. Jag är så tacksam mot Rick Simpson byrån för att förse mig med Hampaolja här i Sverige och jag vill också tacka grundarna av hampa olja som Rick Simpson och Bobby,. Jag var diagnostisera med lymfom cancer för 2 år sedan, och sedan dess har jag gjort en hel del Chemo och strålning som inte har hjälpt mig, men bara skadat mitt immunförsvar och göra den svag och hjälplös. Jag kom över Phoenix Tears och jag har läst om Hampaolja mycket och såg att jag kunde ge mig med Hemp Oil här i Sverige, jag kontakta honom på: ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca för upphandling av denna medicin, till min förvåning medicineringen anskaffades och levereras inom 48 timmar och jag har varit på behandling under de senaste 3 månaderna. Är nu här för att vittna om att är inte mer en cancerpatient, jag har erfarenhet en total förvandling i mitt hälsosektorn med Rick Simpson Agency Hampaoljeservice. för alla cancerpatienter som bor i Europa, Amerika och Kanada, och Sverige region, få din Hampaolja från ricksimpsoncannabisoil@hotmail.ca

  SvaraRadera
 65. Hej Christer.
  Jag har läst många av dina artiklar o instämmer. Främst om att den obefintliga eftervården o lukrativa vårdkedjan sätter pengar för människor.
  Jag själv vart opererad för diskbråck för 10 månader sen med garantier på 100% inom 6 veckor. Så vart inte fallet. Jag är långt ifrån återställd. Lite bättre men inte närheten av funktionell. Haft ischias sen ja var 26 o levt med det under någorlunda omständigheter. Vissa mån ok o vissa lite sämre. Men efter 30 börja ja få ryggskott i grova kalibern. Ej så mkt bensmärtor dock. Nu vi 38 efter en avslutad säsong inom trädgård yrket. På semester med flickvännen så bröt helvetet loss. Mitt vänstra ben höll på sprängas av smärtan konstant o ländryggen likaså. Vart op efter en månad på SöS. Efter en 5 min undersökning så sa dom att allt skulle bli bra. Som beställa drivetru på Mac Donalds ungefär. Efter op varje i sämre skick. Ryggen benet o nervsmärtor som däcka mig dag i o dag ut. 10 mån senare är det värsta över. Dras med ryggvärk o ett vänsterben som lever sitt eget liv. Ja har läst noga om SRS men vill inte dra några slutsatser än. Vet folk som efter 2 år blivit bra så man ska inte underskatta kroppens förmåga att läka om den underhålls o motionerar efter förmåga. Min inställning är kämpa på ta en dag i taget o avvakta innan man gör några förhastade beslut om vad som är vad. Svårt hitta nån bra ortoped eftersom min friskförklarade mig 2 mån efter operationen efter påtryckning av förnedringskassan. Lustig att operatören friskförklarar en patient han inte konsulterat eller träffat sen senaste besök. Vården ligger i händer på skojare o välfärden är en karta lyrica o oxycontin.
  Hoppas på det bästa för alla oss med detta grava problem o håll humöret upp. Även fast det är tufft.
  Mvh Patrick

  SvaraRadera
 66. Tack Patrick - du redogör förtjänstfullt för en vanlig men knappast acceptabel bild av hur vård och myndigheter ser på ryggar. Bra också att du funnit ett förnuftigt spår att inte hasta iväg till operation. Och Det är dax att vi får börja lära upp den splittrade ryggvården själva.
  Priset får ortopedin ta då de inte riktigt befinner sig på rätt spår.

  Med tusentals patienters samlade erfarenhet av hur det är att ha ryggproblem - och med berättande hur olika smärtsymtom träder in och inte alls stämmer t.ex med orsaken - kan vi få kursplanen att läggas om till det rätta. . Nu är det dåligt. För mkt test and Trial... Min bedömning idag vilar på grunden att ryggkirurgins och ortopedins förlegade tankesätt har fått regera ohämmat - - dessas förklaringsmodell - om den finns ö huv taget, är fel.

  Det är Dax för fundamental ändring. HUR? under 2015 har jag förhoppningsvis hela upplägget klart. Vetenskapens pusselbitar finns det gott om. Någon måste dock lägga pusslet komplett och färdigt. Min hjärna har redan 80 proc av det klart. Nu fattas bara en slagkraftig skrift som ej går att rubba. . MVH Christer

  SvaraRadera
 67. Det var en lång artikel, men symtomen stämmer mer eller mindre exakt på mig. Jag fick ett förlossningstrauma 2012 i juli, skadade korsben och sedan efter 1 år när jag fick min tredje röntgen (då MR) så visade man också ett "bifynd" som var ett omfattande diskbråck med flertalet nervinklämningar. Att jag nu 2,5år senare har ett större smärtgenombrott utöver den kroniska smärtan och stelheten sedan ett par månader tillbaka är så fruktansvärt knäckande... Söker min läkare, trots att ingen läkare - docent - sjukgymnast eller nåt tidigare nånsin hjälpt mig... För jag ville ha en ny röntgen så att jag och och min Osteopat (Anna Levinja) vågar jobba vidare. Hon är den enda som har hjälpt mig, och uppenbarligen den enda som fortsatt kommer hjälpa mig... För vad gav läkarbesöket mig? Absolut ingenting, förutom att fullständigt knäcka mig... "Detta får du leva med livet ut"... och flera "härliga" citat man ska bära med sig hem... 33år, tvåbarnsmor, arbetande och tränat hela mitt liv... Tro mig - ALLA kan träna, jag kämpar på och har tagit mig mkt framåt på dessa 2,5åren men jag vill bara ur denna skiten nu om jag ska tala klarspråk!! Operationer intresserar mig verkligen inte alls, men just nu känns allt lite hopplöst igen...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vill du bli återställt utan värk och operationer bör du kontakta Nuga Scandinavia. Min väninna hyrde en NM 5000 Nugabest i 5 månader och blev mycket bättre...

   Radera
 68. Mitt absoluta mål är att få komma ut och berätta hur det är att leva med dessa smärtor, belysa förlossningsskador som man bara vill fullständigt förneka i samhället, och att också belysa hur man KAN leva med allt detta.... trots allt...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det är mycket bra ! Vi behöver all patienterfarenhet vi kan få. När inte vården ha några vettiga tips kvar, då får vi lyssna på oss själva och andra i liknande situation. MVH Christer

   Radera
 69. Tack för bra text och alla personliga inlägg. Christer, jag tror kanske inte att jag har SRS även om mycket är väldigt överensstämmande med mina smärtor. Vad jag vet är att jag sen barnsben har en skolios på ca 48 grader. Den har aldrig varit ett fysiskt hinder för mig, däremot mer estetiskt men det kan jag leva med. Sen 15 år tillbaka har jag dock fått ont i ryggen och ganska snart konstaterades 2 diskbråck på L4 och L5. Dessa kunde jag hantera med hjälp av träning. Det är värt att nämna att jag har tränat ganska flitigt i hela mitt liv allt från dans, aerobic, styrketräning osv. Smärtorna visade/ visar sig mest som ichias/ nerv - i - kläm -smärtor men med ökad rörelsestelhet. För ca 2 år sedan tilltog smärtorna och jag kunde känna att det blev än värre efter exempelvis ett zumbapass. Jag sökte hjälp och kom till oropteden i Malmö där jag för drygt ett år sedan fick konstaterat förslitningar/ diskbråck på L4- L5 men även en kraftigt glidande kota (kota som lämnar ryggraden) i den kraftigaste böjen av min skolios. Nu blev jag erbjuden en steloperation på ca 13 kotor och förklaringen till detta är var/ är att man inte kan göra ingrepp på en skoliosrygg utan att då "trigga " igång skoliosen - något jag tycker låter troligt. Jag väntar fortfarande på operationstid men blir mer och mer skeptisk och känner ett behov av en "second opinion". Vad tror du, Christer? Låter allt rimligt eller har du andra erfarenheter just kring skoliospatienter? Finns det fler där ute som kanske har/ har haft samma problem som jag?
  Värt att nämna; jag har stort förtroende för min läkares professionalism och har bara hört gott från människor i den branschen.
  Känner mig så förvirrad. Tack alla ni därute och tack Christer för att du tar dig tid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej !
   Ursäkta dröjsmålet.
   Jag kan bara lämna vissa allmänna synpunkter. Dina läkare som har mkt bättre koll (förhoppningsvis) är bättre på att svara på din situation och vad som är plus eller minus med tex en operation..
   Hur ortopeder tänker kring Scolios ’r jag ej påläst om.
   Som jag förstått är att bedöma och följa om Scoliosen och kotglidning progredierar eller ej. (Ökar?)
   Hur har historian sett ut? Läkaren måste vara tydlig på den punkten.

   Ett annat intresse är ju VAR Du har mest ont idag?

   Är det ländryggen som ger mest smärt probleme så bör man idag betrakta det som ett ländryggsproblem och inte scolios. Du förstår vad jag menar...

   Diskbråcken tror jag ej bekymrar så mycket.... De flesta med ”konstiga” diskar har inget ont i ryggen.
   Men mycket beror alltså på dina symtom.Ländrygg?? - SRS är ju mycket flytande i sitt sätt att uppvisa symtom. Man behöver inte uppfylla alla kriterier.
   Att ge dig in i en Scoliosoperation skulle jag tänka både en, två, och tre gånger inför --- speciellt om du nu sitter med ländryggssmärtor.
   Ländryggen tror jag inte blir något bättre av att stela så många kotor...
   Jag gissar nu,(nästan hela tiden) men risk föreligger att du t.om försämrar ländryggsproblemet av att stela bröstryggen, såvida man inte börjar stela från ”botten”, d.vs ifrån Sacrumkotan och uppåt....Inte lätt. Men en grundregel är – operera inte om man inte är helt säker på att det är nödvändigt....
   Som du redan förstår, detta är inget bra sätt att via internet ge svar – då man bara har några pusselbitar till hands.
   Viktigt att du tar Läkaren på pulsen ordentligt. Hur allvarlig är min scolios?
   Målet måste vara att undvika operation, såvida inte läkaren varnar för framtida problem. En second opinion, gärna med scoliosexperrt gärna utanför sverige skulle jag göra om minsta tveksamhet råder.
   Hoppas du – ändå fick lite mer som stärker . Som sagt jag är ingen expert ..MVH Christer

   Radera
 70. Hej!
  Så intressant att läsa både texten och alla inläggen! Jag har haft ryggsmärta ända sedan jag var 17, vilken debuterade efter en säsong som skrinnare. Jag är dock som person väldigt aktiv och har hela mitt liv tränat ändå trots smärta. I min "värld" tränar man alltid bort smärta och skador genom att stärka muskulatur kring det ömmande stället. Problemet är dock att min smärta ofta har varit av typ "nervsmärta" och känts som någon form av ischias och jag har oerhört svårt att stå i statisk böjd ställning med ryggen, vilket gör att det känns som att jag tappar ryggen. Smärtorna har dock kommit och gått lite. Efter barnafödande i 35-årsåldern blev dock ryggsmärtorna outhärdliga och det slutade med att ryggen låste sig i olika positioner och en dag tappade jag helt enkelt känseln i benen och de vek sig. Vi åkte då in akut till sjukhuset där jag fick oerhört mycket smärtstillande som i mitt tycke inte dämpade smärtorna så värst utan mest gjorde mig neddrogad. Efter det utredde min vårdcentral min rygg genom röntgen men såg inget konstigt utan sa att jag troligtvis har "vek ländrygg". Jag kom också då till sjukgymnast som gav mig ett program jag skulle följa. Jag självremitterade mig också till reumatologen för att utreda ev ryggreumatism eftersom jag inte kunde tänka mig något annat. Men det var inget fel där heller. Hur som helst, jag började efter detta faktisk att i mogen ålder rida. Och döm om min förvåning när jag efter ett tag blev betydligt bättre. Jag har nu ridit i 6 år och aldrig sedan dess haft något akut ryggskott däremot har jag ständiga molande smärtor, vilka är värst på morgonen när jag ska upp ur sängen. Jag har då problem att ta på mig underkläder och strumpor. Detta brukar dock bli bättre allteftersom dagen går. Jag vaknar också varje natt flera gånger när jag ska vända mig i sängen och jag kan absolut inte ligga på magen och knappt på ryggen heller (måste ha stöd i ländryggen isåfall). Nu började jag igår att spela innebandy med ett gäng "tanter" på min hemort. De första 20 minuterna var roliga men sedan började ryggen göra sig påmind rejält och varenda steg och varenda start-stopp-vändning blev oerhört smärtsam. Jag är mycket smärttålig och stod ut resten av tiden men idag känner jag mig så uppgiven och ledsen över att jag som i mitt tycke är aktiv och tränar mycket ska känna dessa smärtor som dessutom inte ens syns på läkarundersökningar. Jag började googla runt och hittade då denna text som blev lite som en uppenbarelse för mig. ´Samtidigt har jag ingen aning om vad jag ska göra nu. Jag inser ju i och med många av ovanstående inlägg att innebandy kanske inte riktigt är det jag ska syssla med. Men samtidigt vet jag ju att ett aktivt liv håller många besvär och sjukdomar bort och därför vill jag ju inte riktigt anpassa mig. Dessutom undrar jag ju vad som gör att min ridning fungerar. Det gör alltid ont i början av varje ridpass men efter passet är ju oerhört mjuk och skön i kroppen och inte alls sådär stel som jag brukar. Kan det handla om SRS även om inte hela symtombilden stämmer?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej ! Ja definitivt kan det vara SRS - dock inte den värsta sorten - men symtomen är klassiska. Att ridning känns bra är mer än förvånande - men trots det väldigt bra och mkt intressant. . Det kan ha att göra med att du vid ridning intar en ställning lätt framåtböjd vilket brukar vara bra. Jag antar att man halvstår i sadeln...Muskulaturen kan tycka det är gynnsamt... och huvudet är sysselsatt med annat än vanligt --- det kan vara förklaringen. Att hoppa av hästen och stå länge och prata med någon brukar få ryggen att bli "ledsen" igen.... Det är väldigt svårt att komma åt dessa ländryggsproblem. Njut ändå av att du klarar din favoritsport - prova inget annat som är okänt och vådligt för ryggen. Du är ändå bra lottad som kan vara ute så mycket. - Kämpa på - var positiv-- med högre ålder kan bekymren börja klinga av. Lycka till . Hälsa Brunte ..MVH Christer

   Radera
 71. Hej! Jag är en ung man på 28 år. Har sedan barndom gått framåt lutande med huvudet ned, gått med vaggande gång och släpat fötterna längst backen. Jag är plattfot och har även en väldigt påtaglig skada i höger knä som blivit op 2 ggr och op2 skulle de göra brosktransplantation men blev avbruten för broskslitaget var för påtagligt. Fick kryckor permanent och op2 gjordes 2013. Väntar nu på knäled protes. Hade problem i knä redan som 6åring . Har tränat mkt under barndom och ungdom med sport och tyngder. Börja med hantel lyft med vikter redan som 9åring. Vid 12 år börja nacken och ryggen värka. Blev sedan som 16 åring allt värre. Hade problem med armbåge av hantel lyft, då biceps skaka samt ryggvärk. Vid 2010 börja värken allt bli värre. Svårare med att sitta länge och böja mig pga stelhet och värk. Sömn väldigt dålig och även lång sömn som är avvikande. Har vid liggande ställning som på rygg ont i ryggslutet och lägger då kudde under rygg och får även ont i högra ljumske. Vid liggande på mage uttalar de samma symtom. Resultatet blir att ja ofta ligger på sidan ihop krypen som i fosterställning för att minimera värken. Även i liggande ställning ont i nacken som gör att ja ibland vid liggande ställning som tex läsa gör att ja får obehagskänsla att naken håller på att gå av. Har senare år fått gamnacke. Vid sittande ställning så blir ja stel och vikar mig ofta åt höger och då framåtlutad läge.. händer även då jag sitter rak att ja lägger armarna som stöd bakom rygg för att ge stöd åt rygg. Kan få vid sittandes ställning värk i höft länd rygg ryggslutet och benen och fötterna domnar. Ibland stickningar i fötterna. Känner mig ofta tung I benen och väldigt trött. Har fått känselbortfall från midja och ner vid fåtal tillfällen. I ryggslutet får ja ibland domning och blir varm, samt där får ja ofta ryggskott som håller i sig ca 1 1/2 vecka. Får lätt att de knackar till då ja lutar mig i framåt lutande läge. Vid gång får ja ofta ont i korsryggen ryggslutet av belastning och vid fel hållning vid gång och stillastående. Har varit väldigt aktiv tidigare för att hålla kroppen aktiv men har blivit värre med åren, idag har ja krycka som hjälpmedel och rullstol vid längre sträckor. Har även sedan 1 år tillbaks hemhjälp. Funderar på ifall ja har skador på mjukvara av slitage eller om de kan vara srs.. Har gått sedan 2013 hos neurolog utan att de hittat något via nerv och muskler. Och utreds fortfarande.. Måste tillägga att ja gjort magnetkameraundersökning 2 ggr. 1 gången så såg de diskbråck på bröstrygg halsrygg och ländrygg. De misstänkte på ett ställe att de var in mot ryggmärg. Vid 2a undersökningen så meddelades ja av neurolog att de var väsentligt normalt. Är något fundersam och undrar vart man kan vända sig. Mvh J

  SvaraRadera
 72. Hej! Jag är en ung man på 28 år. Har sedan barndom gått med framåtlutad rygg med huvudet ned och gått vaggande vid gång samt släpat fötterna längst marken. Jag är plattfot och har sedan som 6 åring haft problematik i högra knä. Har op h.knä 2 ggr och väntar på knäleds protes för den påtagliga broskslitaget. Har sedan 12 åring haft värk i rygg och nacke. Samt stelhet. Tränat idrott i barndom och ungdom. Börja lyfta lätta vikter vid 9års åldern. Vid 16+ börja ja få problem med att sitta stila längre stunder av stelhet och värk i korsryggen och ryggslutet. Vid styrketräning då vid hantel lyft kunde skakningar i biceps uttala sig och har samma symtom i låren vid ned gång för trapp. Har vid situps svårt att komma upp pga att de bara tar stop och får skakningar i överkropp och spänner I ryggslutet. Liggande ställning får ja ofta värk i ryggslutet och som kan stråla från ljumske och höftben på baken. Vid liggande på rygg tar ja ofta en lite hårdare kudde och lägger den under ryggslutet som stöd. Får vid liggande på mage samma värk men mer påtaglig då i ryggslutet. Lägger mig ofta på sidan I hopkrupen ställning som fosterställning för att minimera värk. Vid liggande på rygg får ja vid exempelvis läsning ont i nacke som kan vid en viss ställning ge obehagskänsla. Har på senare tid får gamnacke. Har vid sittande ofta värk av stelhet och värk i korsryggen ryggslutet och höft. Lutar mig sittandes ofta åt höger framåtlutad mot arm stöd för värk blir mindre påtaglig. Vid sittandes rakryggad blir värken snabbt påtaglig och då lägger ja armarna bakom ryggen som stöd. Vid gång har jo ofta värk vid stillastående belastning. Samt vid framåtlutad kan ja få ryggskott som kan vara 1 1/2 veckor. Har vid gång sämre hållning nu på grund av halt och gång med krycka. Vid sittande längre stunder kan ja få stickningar i fötter och ben och fötter kan snabbt somna. Benen kan även kännas tunga. Ogillar sitta i mjuka låg soffa. Vid något fåtal tillfällen har ja fått känselbortfall i från midja och ned vid exempelvis kontors stol. Har gjort magnetkameraundersökning 2 ggr tidigare. 1 besöket av ortoped såg de diskbråck på hals, bröst och ländrygg. De meddelade att de kan ha nåt in till rygg märg men vid andra besöket via neurologen meddelande de att de såg väsentligt normalt. Funderar själv på ifall de kan bero på slitage på mjukdelarna. Kan de vara SRS? Har gått länge med värk och fel belastning och varit dålig att ta mig till läkare! Jag är idag begränsad i rörelse och har som hjälpmedel krycka och vid längre sträckor rullstol. . Är hos neurolog på utredning sedan 2013 utan att de hittat något. Var kan man vända sig till. Vilka saker man man rekommendera? Jag tränar bassäng och gym två ggr i veckan. Mvh J28

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej ! SRS är en så kallad symtomdiagnos - röntgenbilder visar nästan aldrig på det dikta felet. Tvärtom kan de som saknar MRbilder med massa "konstigheter" ha mer bekymmer än de som tex visar en hel del bråck. Det är smärtsymtomen man vill höra, och dessa hör man hos dig. Jag menar att alla med ländryggproblem är SRS are. Förutom de som enbart lider av ischias. Svårigheten är att hitta en superbehandling mot detta. Till stor del måste man vara uppfinningsrik själv. Läkare generellt har väldigt litet att komma med, annat än analgetica (smärtstill) men på längre sikt måste man hitta ett levnadssätt som är anpassad till ryggen. Inga tunga saker, inga lyft - vara i lätt rörelse - vila när så behövs. Hitta en bra sysselsättning, hitta ett lättare träningsprogram där ryggen alltid ligger säkert.... Massage akupunktur kanske.... men i huvudsak är det vardagen som måste vara lagom bra och innehållsrik. Värstingmodellen mot SRS är att steloperera, men vi vet inte hur olika personer kommer att bli bättre av det.... Var inte orolig för din hållning, eller tidigare levnadssätt.... allt har sin naturliga förklaring..... Kom ihåg att detta är mycket vanligt tillstånd - en miljon svenskar har dessa problem mer eller mindre - tyvärr ägnar vården litet intresse för detta. Lysande behandlingsmetoder är inte uppfunna ännu, därför mörkas problemet....Kämpa på...fråga igen .... mitt svar är inget expert råd. Bara synpunkter som baseras på idogt sökande efter svar på ett problem jag själv sitter med, tillsammans med mängder av andra miljoner människor...I alla länder. MVH Christer

   Radera
 73. Hej!
  WJag har haft ischiasproblematik sen år 2000, är opererad för spinal stenos och är stelopererad vid L4 L5 i Lund, men utan positivt resultat. Nu ligger jag nästan hela dagarna och pysslar med språk på iPaden för att distrahera mig. Igår tog en fruktansvärd promenad på en kvart och måste ofta stanna pga starka smärtor i höger skinka och ben. Jag måste ta sex Ketogan om dagen för att stå ut.
  Dessutom har jag svårt att ligga på höger sida, då jag får mycket ont på utsidan av höger lår av trycket. Jag kan känna en mycket öm punkt där (detta också sedan år 2000). Jag har ibland fått kortisoninjektioner där utan att det hjälpt. Jag blev opererad för ett neurinom vid hälsenan på höger ben för något år sedan och undrar om smärtan i låret kan vara orsakat av ett neurinom till. Det är mycket svårt att ligga på den sidan, men jag måste ju byta ställning ibland.
  Dessutom råkade jag ut för en kotfraktur i ländryggen och spräckt svanskota i november, samt skadade vänster knä - och föll igen för fjorton dagar sedan. Jag kan inte utföra några hushållssysslor alls, men har en sambo som fixar allt, som tur är. Att bädda sängarna är rena tortyren. Jag undviker också att gå och shoppa då det gör alldeles för ont. Jag ska genomgå vetreboplastik så småningom i Lund, och hoppas att jag efter det i alla fall kan böja mig framåt.
  Det sociala livet blir lidande och resor, som varit mitt allt, kan jag för det mesta bara glömma. Jag är (bara) 68 år men helt förtvivlad. Ligger nu och läser efter den hemska promenaden som i dag råkade bli 35 minuter, alldeles för mycket.
  Tack för ett, trots allt, trevligt forum! /Anki :-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Kämpa på Anki ! Det kommer bättre tider - även om man har svårt att tro det vissa dagar/veckor !
   MVH Christer ( problem i 40 år nu...)

   Radera
 74. Efter att ha valsat runt i vården i 15 år. Blev allt helt plötsligt glasklart!
  Vart hittar jag en doktor/klinik som förstår att jag inte blir bättre av att hänga i gymmet utan uppenbart sämre...som inser att det enda som hjälper när det blir riktigt akut är smärtstillande och muskelavslappnande intravenöst...som förstår vilken begränsning jag lever med och hur mycket vänner och familj får stötta för att jag ens ska ha något att kalla drägligt liv..? Alla tips tas tacksamt emot!

  SvaraRadera
 75. Finns det någon läkare/klinik förutom strängnäs som verkligen, verkligen förstår det här? Tar emot alla tips som kan fås då jag precis insett vad som är fel med mig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte ens säkert att man har exakt bedömning i Strängnäs heller. Vissa patientberättelser visar det en del olika tester - som görs - inte är speciellt säkra. Man måste komma ihåg att det finns INGET krav på att man behöver veta smärtorsak. Till 99 proc gäller försök till behandling. Problemet är att om man skulle hitta en klinik som disgnostiserar SRS och "överrörlighet" - och denna klinik sedan rekommenderar Stelop. Så kan man sedan komma till Strängnäs - och plötsligen har de inte samma syn på saken. Men att gå till någon av landets över 900 vårdcentraler och där få diagnos SRS -- den chansen är nog minimal - om den ens finns. Sverige är fullt av olika BEHANDLING - ingen behöver tala om diagnosen - Konstigt , javisst, det skulle aldrig gå i annan bransch. Det bästa tipset är för dagen. Bli din egen Doktor - Därefter åk till den behandling du tror på. Eller ibland - bäst att stanna hemma. Kroppen kommer att justera till en hel del - om man har tid att vänta - MVH Christer

   Radera
 76. Hej. Det här beskriver mig helt och hållet, symtom och värk mm. Har gjort 2 diskbråcksoperationer 2011 och 2012. Ska få en steloperation med diskbyte inom 3 månader. Jag har lite funderingar om ländryggsproblemen kan hänga samman med att jag stått i mål i innebandy i 17 år, mycket knästående och häftiga och snabba vridningar/vändningar i sidled?
  Mvh Ingela Ossmyr

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej. Jag tror inte det är huvudanledningen. Och forskningen visar också dåliga samband med ryggproblem av större art och vissa aktiviteter. . Mera att man bär med sig ett genetiskt fel som är grundanledningen - men som sedan försvårar vissa aktiviteter som andra inte har problem med.

   Radera
 77. Så har jag varit till Strängnäs för undersökning. Fick ju ingen remiss så jag betalade allt själv. Enligt den läkaren var det ställt utom allt tvivel att jag har srs. Men efter kontakt med landstinget ortopediska, så får jag svaret att: våran uppfattning kvarstår, och vi remitterar inte till Strängnäs eftersom vi inte delar deras bedömningar! Enligt mångas uppfattning opererar man där urskillningslöst!!
  Är denna diagnos liksom fibromyalgi en "slaskdiagnos" där många läkare vägrar dess existens?? Denna smärta klarar jag inte i längden, och min läkare "hotar" ta bort min värkmedicin, då är det kört!! Att betala själv funkar ju inte.... Uppgiven västerbottning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. SRS är ingen slaskdiagnos - den har blivit accepterade efter många års bedrövligt tjatter mellan å ena sidan Strängnäs och å andra sida landets övriga kliniker som opererar. Men de har ingen mall att bjuda på som förklarar hur man skall ställa diagnosen. Det är under all kritik -- först acceptera en diagnos men sedan är det upp till varje läkare att koka ihop diagnosen - vilket då kan bli olika i varje stad man kommer till. Genom att låta diagnosen "flyta" i förklaringar kan vilken läkare som helst hitta på vad som helst. T.ex - om man tycker att stelOP har dåliga resultat - och ett landsting har slut på pengar - eller vill använda pengar till annat - så kan man på kryptiska grunder påstå att du inte har SRS. Jag tror 95% av alla ryggar har SRS -- Min undersökning på 102 ländryggar visade det. Genom att ställa frågor -- rätta frågor -- men läkarkåren har inte kommit överens vilka frågor o undersökningar som skall göras. Då blir det pannkaka av denna diagnos -- men likväl opereras vissa ( enl fakta från SWESPINE) för SRS. Hipp som happ alltså. Vi patienter måste lära upp läkarna -- Lektion 1 - stäng av MR kameran. MVH Christer

   Radera
 78. Snälla Christer,
  hjälp mig att hitta nån som kan om denna diagnos! Och helst med kunskap om EDS.
  Jag behöver verkligen den hjälpen.
  Är så sjukt slutkörd efter all kontakt med sjukvården och alla behandlingsmetoder jag testat.
  Jag sänder ut ett nödrop!

  Jag är idag 44 år.
  Enligt läkare har jag Fibromyalgi, ME, lindrig sömnapne, hypotyrios, sömnrubbningar (ligger inte kvar i djupsömn tillräckligt länge) normalt sömnbehov för mig är 12-15 timmar (utan att ens gå på toa) , kronisk återkommande depression, migrän samt spänningshuvudvärk minst 6 dagar i veckan, problem att kissa/tömma, "någon autoimmun sjukdom" (pga jättehögt TPO-värde (hette det så?) och kroniska muskelspänningar ÖVERALLT!
  Får ryggskott (ländrygg eller mellan skulderbladen) eller nackspärr säkert 1ggr / mån.
  Och de kan hålla i sig sjukt länge! Hur jag än försöker att häva det med olika behandlingar mm.
  Detta sker flera ggr per år.
  Tror att i grunden är det egentligen bara 1-2 diagnoser. Resten bara symtom.

  ....
  Fick min första ischias / lumbago när jag började skolan.
  Alla i min familj har svår värk i ryggen och kroppen i stort, långsam ämnesomsättning och migrän/spänningshuvudvärk.
  .....
  Jag fick ett akut diskbråck 2003 med halvsidesförlamning från midjan ner samt nervsmärta, L5-S1.
  SEN har det bara rullat på...
  Opererades för detta 2004.
  Efter op - mycket stark kvarvarande nervsmärta - en elstimulator opererades in 2007-2011.
  Två diskbråck i nacken, C4-C5, C5-C6, stelopererades, 2012, pga stort tryck på ryggmärgen. Även spinal stenos.
  Efter op - kvarvarande värk (kanske t.o.m ökad värk?) , känselbortfall, stickningar, domningar mm.
  Två diskbråck L3-L4, L4-L5 (2011).
  Uppkom efter att jag halkat i en vattenpöl vid poolkanten, trillade inte, "bara" spände mig för att inte trilla - vilket nog gjorde mycket ner skada.
  Opererades 2013.
  Kvarvarande känselbortfall, stickningar, domningar och nervsmärta, nu i andra benet.
  Jippey! NOT!

  Äter följande mediciner:
  Gabapentin
  Citodon
  Tramadol
  Cymbalta
  Levaxin

  *hjälp mig... *

  Tack!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! Jag är ingen lekare men patient som har haft samma som du beskriver och även användt den hemska Cymbalta.
   Jag rådar dig att kontakta ryggkirurgikliniken i Strängnäs, de är dem enda som är riktiga och hjälper.
   Du får kontakta mig om du vill, jag har varit hos dem i Strängnäs. Hälsningar, Mohammed 0736834613

   Radera
 79. Tillägg..
  Heltidssjukskriven 2003-2009 samt 2011- pågående.
  Och jag som började jobba på heltid redan vid 16 års ålder. Men har även lyckats bli utbränd ett par gånger under min jobbkarriär.

  Ha det gott!
  Yvette

  SvaraRadera
 80. Undrar om jag kan ha SRS. Har en nervpåverkan på L5 och diskutbuktningar i ländryggen. Får domningar i benet o blir svag känsel bortfall. Känns bäst o ligga. Blir bättre ibland men så blir det bakslag. Är för rörlig för operation då skulle det bli stelop. Vad ska man äta för värktabletter?

  SvaraRadera
 81. äntligen vilken bra info soda

  SvaraRadera
 82. Hej!
  Jag tackar dig så mycket för den perfekta artiklen. Den hät beskriver precis mina besvär 100%.
  Jag besökte 17 läkare i två år i Sverige, ingen av dem hjälpte eller skrev diagnosen som måste, och sen jag ficka veta om kliniken i Strängnäs som skrev att det är SRS, problemet att sjukhuset i Karlstad vill inte betala för dem operationen och jag är ganska ny i landet så jag kan inte betala själv. Vet vi hur man ska lösa med det här??? Jag funderar på att ta mit liv pga smärtor som jag har och läkarna här säger till mig fortfarande: ta panodil!!!

  SvaraRadera
 83. Hej Christer.
  Har sen tolvårsåldern haft ryggont i ländryggen, behövde alltid "vila" ryggen genom att kuta då jag stått länge. 1:a ryggskottet i början av 20 årsåldern. Sen fler och fler med tiden som till slut gjorde att jag fick kroniskt ont och började med tramadol. Efter 35 årsåldern började det bli ohållbart, gick till massa olika läkare, röntgade, sjukgymnastik, naprapater, tens, fotinlägg, sensusmadrass, you name it, försökte med allt och har nog lagt ut minst 30 000 kr på ryggen genom åren. Sökte så småningom på nätet och fann SRS, det var det enda som passade in. Dock var ortopeden skeptisk till detta. Bad att få bli utredd men fick nej av sahlgrenska (bor i göteborg), så till slut så hittade jag strängnäs. Då såg man att dom tre nedre diskarna var utslitna, nedersta helt, att jag var mycket rörlig/överrörlig. (kanske ska nämnas att jag tränade elitgymnastik som liten, sen friidrott med mkt höjdhopp och sen ridning och mkt mockning som säkert inte var bra i min ålder att utföra). Fick gå på rucktester och sånt på strängnäs, därefter steloperation L5-S1. Nu har jag varit sjukskriven i över 2,5 år, och är mer handikappad än innan operation. Äter dagligen tramadol men kan fortfarande inte stå längre än max 10 min och sitta kanske en halvtimma, sen får jag väldigt ont och måste lägga mig ner. Visst vet jag att det kan ta lång tid tills man förhoppningsvis når dit man vill, men frågan är hur länge det kan ta, har du nån erfarenhet av det? Jag var efter 1,5 år ännu ej färdigläkt i benläkningen enligt röntgen, ska nu till våren be om ny röntgen. Jag vill absolut inte göra en operation till, som då skulle ske framifrån denna gång, enligt op.läkaren är det en större och mer komplicerad operation med fler läkare. Jag är så himla less på att ha ont och måste avstå från så mycket pga det, och är ibland deprimerad. Eftersom jag är överrörlig så tror jag trots allt på att steloperationen borde hjälpa, men hur länge ska jag vänta? Jag promenerar halvtimmar ofta och gör lätta övningar på gymmet, men jag står fortfarande och trampar på samma ställe. Har du något råd att ge mig? Känner mig så hjälplös i detta.
  Mvh Anette

  SvaraRadera
 84. Hej.
  Haft ryggproblem 5år. Op för diskbråck
  och sedan för Op för SRS (2ggr) men fick problem med skruvarna så de togs bort. Men efter det fick jag 2st nya SRS.
  De ligger under & över det gamla opererade. . Skulle ha Op den ena nu i början av mars men tyvärr har jag fått cancer som stoppade operationen.
  Men till min fråga.
  Jag har så hemska fruktansvärda outhärdliga smärtor.. Tar Oxycontin 30+10+30 men har ändå fruktansvärt ont.
  Kan ej sova mer än 1-2 timmar åt gången så jag är helt nedbruten p.g.a värken och sömnbrist...Vad kan jag göra mer för att lindra detta? Behöver sömn m.m för att orka slåss emot cancern..
  Det måste finnas något att göra tillfälligt tills jag kan opereras.
  Tills cancern är borta.
  Orkar inte leva så här.
  Mvh Sari

  SvaraRadera
 85. Den diagnosen är mitt liv i ett nötskal men har fått många kommentarer som, "diskbråck läker ut, du kanske ska röra på dig lite mer, ta en tablett". Jag är opererad två gånger, första gången var jag 32 år. Andra gången 37 år. Mitt tredje diskbråck vid 40. Idag är jag 54 och lever med konstant värk. Att läsa detta ger en stor tröst samtidigt blir jag arg då fk anser att jag inte lever med kronisk värk utan bör kunna jobba heltid fast mina läkare anser tvärtom. Jag har dessutom fått diagnosen cystnjurar där också värk finns i ryggen pga växande cystor. Det är en obotlig sjukdom. Enligt fk ska jag som sagt kunna jobba heltid då inte kronisk sjukdom föreligger. Jag är utförsäkrad idag och lever på min man. Det finns stunder då tanken på att ta mitt liv förekommer. Min glädje i livet är mina barn och barnbarn.

  SvaraRadera
 86. Hej Christer..

  Jag funderar på om SRS kan vara mitt problem också? Jag skriver lite kort om min historia så kanske jag kan få svar då ingen läkare verka vilja hjälpa mig eller ge mig en diagnos?

  Ett av mina första jobb, där jag fick arbeta i svåra kroppsställningar fick jag snabbt väldiga problem med nacken och även i ländryggen. Blev sjukskriven en lång tid. Efter det har jag haft ont i länden titt som tätt.

  För ca 10 år sen fick jag mitt första diskbråck och gick till läkare och fick alvedon för lumbago. Flera månader senare hade jag så ont och problem med höger ben och hamnade på smärtrehab i 7 veckor. Där konstaterade läkaren att jag hade noll kraft i höger ben och inga reflexer och först då fick jag göra MR och då såg de en disk som var lite skadad. Det tog flera år innan det blev bra. Har haft ont i länden till och från sen dess men inte så allvarligt.

  I jan-feb flyttade jag och bar mycket. Började tidigt få malande molande smärta i länden och fram i magen, ljumskarna och blev sängliggande runt den 25 feb. En vecka senare skulle jag gå upp för att hämta en laddningskabel och då högg det till i ryggen så jag föll handlöst tillbaka på sängen. En outhärdlig smärta och oförmögen att röra på mig. Efter ett par timmar var jag tvungen att ringa sjukvården. De kom med ambulans och gav mig morfin i 3 omgångar för att kunna rulla in en "bärmatta" under mig för att få mig till båren skrikandes av smärta.

  På ortopeden ville de tvinga mig upp att gå dagen efter trots att jag inte ens kunde få in ett bäcken under rumpan. Jag blev arg och frågade om de skämtade med mig. Samma dag fick jag göra en MR och fick senare svaret att det finns inga fel på min rygg. Men något är fel, jag kan ju inte ha så här ont och vara orörlig i ryggen utan att det är några fel? Det syns inga fel på MR sa de och gick. Träffade 4 läkare och 6 sjukgymnaster och ingen verkade vilja ta reda på vad felet var. Fick ingen diagnos och blev hemskickad på bår och sjuktransport utan att kunna gå. Fick med ett gåbord och en förhöjd toasits.

  Har varit sängliggandes sen dess men börjat kunna gå utan stöd. Förra veckan fick jag komma till VC och träffa ny sjukgymnast och läkare. Sjukgymnasten påstod att smärtan kommer från höger höft och att jag har långt gången artros. Fick en enkel övning med mig hem. Läkaren skrev ut mer morfin och remitterade mig till en höftröntgen för det var ett måste när man har så svåra smärtor sa hon.

  Dagen efter fick jag smärtor som ökade och var glad jag hade fått morfin med mig hem. Ringde sjukgymnasten igen men han gick inte att få tag på. Två dagar senare hade smärtan ökat samt att jag kände att jag domnade av från midjan ner till fötterna och det högra benet ville inte lyda. Jag började bli rädd. Senare på kvällen (igår) Blev det ännu värre och mitt högra ben slutade fungera. Fick åka in akut igen. Läkaren ville lägga in mig, men det fanns inga platser. Fick en stark dos av morfin och voltaren insprutat och efter ca 40 minuter började förlamningen släppa och jag fick åka hem med uppmaningen att komma direkt och jag fick mer problem med benet eller kisseriet o nr 2. Samt att han skickade ny remiss till MR om ca 3 veckor. Fortfarande ingen diagnos.

  Har gjort ett test som kan tala om, om det är diskbråck. Att ligga ner och ha en pall när man lägger upp båda benen i 90 graders vinkel. Släpper smärtan eller minskar då så ska det vara diskbråck. Och ja, jag märkte att smärtan blev mycket mindre.

  Ska jag då uppfatta det som att jag har både svår höftartros + diskbråck och kanske SRS ??? Blir snart galen av det här.

  Ursäkta ett lååångt inlägg. Förresten, Christer, är du läkare?
  Tacksam för svar och mvh /Eva

  SvaraRadera
 87. Min far fick diagnosen hjärncancer mars 2015 och sedan dess har vi gjort kemoterapi 3 gånger men cancern återvänder . För några månader sedan jag hörde om cannabis olja och dess läkande effekt och jag begräsningarna cannabisolja från Australien (Ricksimpsonmedicaloil@outlook.com) och min far började behandling omedelbart med cannabisolja, efter att ha använt cannabis olja för behandling på utsatt tid förskriva av Rick fanns totalt bota och som jag skriver nu min far kan gå runt huset själv utan stöd från någon och gå ut när han väljer.

  Hälsningar,
  Susan Gunter

  SvaraRadera
 88. Jag har läst en del av denna långa förklarande text och är idag helt med på att SRS finns.

  Jag opererades för spinal stenos L5-S1 1994 och blev mycket bättre därefter. Jag hade förfärligt ont före op, orkade knappt stå och att gå var en pina eftersom jag hade så ont i ischiasnerven vä.

  Efter op blev jag MYCKET bättre, var då 46 år. Jag kunde gå och stå, nästan som före operation. Hade haft ont i ryggen tidvis sedan jag var 20 år gammal. Är och var ingen träningsmänniska mer än att jag älskade att gå, cykla och dansa.

  Något år efter operationen fick jag åter ont i ryggen, men på nytt sätt, mera diffust. Jag hade fått fibromyalgi också. Började med arthrotec och även annan värkmedicin, som Tramadol, låga doser, men de hjälpte.

  Nu har jag ont i ryggen igen, har haft ont i ca 4 år, men i vänster sida. Där jag har diskbråck enligt MR L4-S1 och ortopeder vill inte operera pga ärrvävnad. Nähä, så nu går jag på epilepsimedicinen Lyrica 150 mg x 2 per dygn, som hjälper mig.

  Men trötthetssmärtorna i midjehöjd är något jag har sedan ett par år tillbaka, en mycket säregen smärta som jag känner så väl igen via SRS som beskrivs här. Jag orkar inte riktigt håll upp min ovankropp, det gör även ont i liggande, har svårt att finna bra läge i sängen. Fått för mig att det är fel på sängen osv.?! Har dock en bra sådan.

  Jag går nu till min magiker, en ung kvinnlig kiropraktiker, här i Lund, som hjälper mig mot min smärta i midjehöjd, ibland båda sidor, ibland ena. Hade hälseneinflammation i 2 år, och ortopediska tekniker allehanda smärtsamma slag, kunde inte avhjälpa mitt elände.

  Jag gick till min magiker och efter ETT, 1 behandlingstillfälle kunde jag gå igen utan smärta. Otroligt bra! Gick ytterligare för behandling tre gånger för jag trodde inte det kunde vara sant. Och hon hjälper mig med lätt manipulerande eller tryckande vid tre stationer från midja till axlar då jag ligger på mage. Jag går därifrån som på moln.

  Jag är alltid bekymrad över att det ska vara placebokänslor jag får, men icke, 8 mån efter hälsenans behandling är jag fortfarande helt OK i min vä häl.

  SvaraRadera
 89. Hej, jag undrar varför människor fortfarande inte tror att rötter och örter är mycket
  viktigt och givande

  i olika aspekter, särskilt när du kan inte föreställa sig och föda barn. jag
  är ett levande vittne

  eftersom jag försökte allt jag kunde för att vara gravid men alla till ingen nytta, tills jag
  kontaktade DR SAM, som

  gav mig några rötter och örter sirap och berättade för mig när att ha sex med min
  man.I missade min

  menstruation inom en kort period för att ta det, och läkaren bekräftade
  att jag är gravid.
  Jag är mycket glad över att berätta för världen att jag är en mor till en studsande barn
  pojke, kontakta honom för

  eget vittnesbörd om: theangledsolution@gmail.com eller
  Tel: OR vad appen honom +2348077620669

  SvaraRadera 90. min fru har drabbats av sköldkörtelcancer som bekräftades vara steg fyra, berättade för läkaren mig fanns lite hon kunde göra eftersom hon inte svarar på behandlingen, men min bror i lag kom till vår räddning genom att beställa denna hampa olja från Rick Simpson Foundation som han sade har hjälpt några patienten kampen mot cancer av olika typer så beslutade vi att ge det en chans, så långt min fru förbättras perfekt mycket bra och nu kan hon gå runt huset allt av sig själv. Jag kände dess behov jag låta andra som lider av denna akut sjukdom som när du har en bra hampa olja det kan verkligen ge en en sund andra chans att leva. om du råkar vara i behov av denna hampa olja kan du kontakta grunden som levereras min bror i lag med denna e-post: ricksimpsonfoundation@outlook.com eller ring +17138933185

  SvaraRadera
 91. Hur jag fick min make tillbaka Vittnesmål, kraftfull kärlek stava som verkligen fungerar ... Mina namn är Tara Daan från Holland, Storbritannien. Min man och jag har varit gifta i cirka 7 år nu. Vi var lyckligt gift och har två barn, en pojke och en flicka. 3 månader sedan började jag att lägga märke till några konstiga beteende från honom och några veckor senare fick jag veta att min man träffar någon annan. Han började komma hem sent från jobbet, han knappast bryr sig om mig eller barnen längre, ibland går han ut och inte ens komma hem i ca 2-3 dagar. Jag gjorde allt jag kunde för att åtgärda detta problem, men allt förgäves. Jag blev mycket orolig och behövde hjälp. När jag surfar via internet en dag kom jag över en webbplats som föreslog att Dr IREDIA kan hjälpa till att lösa äktenskapliga problem, återställa brutna relationer och så vidare. Så kände jag att jag skulle ge honom ett försök. Jag kontaktade honom och och berättade för honom mitt problem och han berättade vad de ska göra och jag gjorde det och han gjorde ett pass för mig. 28 timmar senare kom min man till mig och bad om ursäkt för de fel han gjorde och lovar att aldrig göra det igen. Ända sedan dess har allt återvände tillbaka till det normala. Jag och min familj bor tillsammans lyckligt igen .. Allt tack vare Dr IREDIA. Om du har några äktenskapliga problem, kontakta honom och jag garanterar att han kommer att hjälpa dig. Han kommer inte att svika dig. E-post honom på: drirediaherbalhome@gmail.com
  Sir Jag kommer alltid att dela mitt vittnesbörd och rekommenderar dig !!!

  SvaraRadera
 92. Det här är det bästa jag läst på länge och det förklarar väldigt mycket och allt låter precis som om det är min rygg som det skrivs om. TACK!

  SvaraRadera
 93. Min faster var diagnostiserad med hjärntumör i april 2017 och sedan dess gjorde vi kemoterapi 3 gånger men cancer kvarstod. Under några veckor hörde jag om cannabisolja och dess helande effekt och jag kontaktade Rick via e-post på: RicksimpsoncannabishemOil@gmail.com och min mamma började behandling omedelbart efter att ha fått cannabisolja efter att ha använt cannabisoljan för behandling vid den föreskrivna tiden av Rick, hon var helt botad och som jag skriver nu är min mamma helt cancerfri.
  Om du råkar behöva denna Cannabis oljekontakt direkt via e-post: ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com

  vänliga hälsningar
  Stina Neo

  SvaraRadera
 94. Min mor diagnostiserades av IV-grad glioblastom. Vi gjorde temodal + strålbehandling för att bota den här dödliga sjukdomen, men till ingen nytta, men tack vare Rick Simpsons cannabisolja som introducerades av oss av en vän och bara om en vecka för att applicera oljan stannade min mors smärta. Vi har följt de senaste 3 månaderna nu och jag kan med glädje säga att min vackra mamma är helt härdad. För din äkta Cannabisolja rekommenderar jag Rick Simpson, med e-postadress: Ricksimpsoncannabishemoil@gmail.com

  Vänliga hälsningar,
  Balotti Carlony

  SvaraRadera