19 februari 2015

Diskbråck kan ofta vara ett blindspår

MD Professor Douglas M Gillard
ATT LÅTA SIG OPERERAS FÖR DISKBRÅCK kan bli en tveksam insats som i en del fall skapar ett kroniskt dåligt ryggtillstånd. Svårigheten att bestämma om bråcket har betydelse för ischiasstörningar ner i benen är så stora att att operationer hellre bör undvikas än utföras. Och det är numera väl känt att de flesta som har diskbråck inte har ryggproblem Många forskare ger nu nya alternativ till varför svår ischias uppträder. 


Kunskapen om diskar och diskbråck är stor. Få vävnader i kroppen har studerats så noggrant som ryggens diskar.  Professor Alf Nachemson – Sveriges i särklass störste ryggforskare genom tiderna var säker på sin sak. Disken kan ha betydelse men Diskbråck måste betraktas som en obetydlig vävnadsförändring som man gärna kan glömma.
Nachemson påstod att varannan svensk skulle ha diskbråck. Men det var en överdrift. De 9 studier som visades i SBU rapporten2000 gav snarare besked om att 20% borde vara mer relevant. Det skulle i så fall handla om drygt en miljon individer bara i Sverige Nittio procent av de ( en miljon svenskar) som anses ha diskbråck har dock inga problem i ryggen. Detta är fakta som de flesta forskare inklusive ryggkirurger köper idag.
Forskare har noterat att ischiassmärtor kan uppstå via s.k "refered pain" ner i benen och från andra ryggradsstrukturer, såsom spinala ligament, paravertebral muskulatur och fasett-ledkapslar
De flesta känner inte av diskbråcket
Ryggkirurger i Sverige anser dock att det finns en liten grupp på ca 2500 personer som ändå behöver operera diskbråck. Det är det dock långt ifrån alla länder med god sjukvård som tycker. Anledningen är att den ischiasstörning som man kan luras att tro kommer ifrån en på röntgen upptäckt diskbråck, faktiskt kommer ifrån andra störningskällor.
Andra forskare har noterat att "refered pain" ner i benen kan uppstå från andra ryggradsstrukturer, såsom spinala ligament, paravertebral muskulatur och fasett-ledkapslar


Douglas M Gillard, Professor i klinisk forskning, USA, har gjort en hemsida med  mycket tydlig  information ang. Ryggproblemen. Hemsidan kan se lite "grällig" ut men man ser att Gillard är kunnig i ämnet och verkligen försökt vända på alla stenar och förklarar saker och ting i detalj.
Gillard hänvisar knappast till udda forskning heller. Många av världens mest erkända forskare finns med i referenslistorna.
Gillard har hittat de stora och intressanta studierna som inte sällan sätter tvivel till  den etablerade sanningen.  Gillard kommer fram till samma slutsats som ovanstående, att miljoner människor går omkring med diskbråck utan att känna av det. Men även de många ryggar som har svåra ischiasstöringar och diskbråck synliga på röntgen diskuteras – Är det verkligen diskbråckets fel?

Svår ischias - med eller utan diskbråck?
Douglas M Gillard uppmärksammar denna studie:

Ohnmeiss DD, och medarbetare studerade  187 patienter med ryggsmärta och med svåra ischiasbesvär. (sciatica)
I studiegruppen upptäcktes följande.
Grupp 1. Patienter som hade början till ett bråck men där bråcket ännu INTE kommit i kontakt med ischiasnerven hade lika höga ischiasbesvär som Grupp 2 som hade ett bråck och som tryckte på nerven. 
Men mer anmärkningsvärt. Den tredje gruppen (33%)  hade inga synliga sjukliga förändringar på disken alls.
Men alla tre grupperna totalt 187 personer hade alltså likartade rygg och ischiasbesvär trots att bara en tredjedel av undersökningsgruppen hade synlig bråckåverkan på nervrot.
Detta understryker svårigheten, och risken att koppla ihop ett synligt diskbråck från röntgenbilden till starka ischiasbesvär.På frågan "ger Diskbråck Ischias"  så blir svaret snarare Nej än Ja.

Falska markörer?
Min hypotes är att Diskbråck och de Spinala stenoser som syns på MR bilder skall i stället betraktas som markeringar på en mekaniskt påverkad  instabil SRS rygg. Inte som en egen sjukdom.
(Professor Nachemson lär hålla med)
Det är SRS i ländryggens nedre del man måste komma åt – och inte operera dessa ”falska markörer" som t.ex diskbråck kan vara”.

Exempel; Om en bils vänstra framdäck ständigt punkterar (diskbråck på nivå  L5-L4) – men inte det högra däcket (bröstryggen saknar bråck). Borde det då inte vara dax att intressera sig för om framvagnen står fel i stället för att skylla på dåliga däck ? (bråcket)

MIN HUVUDHYPOTES
(Segmentell Rörelsesmärta (dysfunktion)  SRS)
är huvudproblemet i Ländryggen


Mer om diskbråcksoperation
Mer om Diskbråck
Doktor Gillards sida (diskbråck)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar