24 oktober 2015

Ryggoperationer är som BingoLotto - de flesta vill ta chansen men nästan ingen drar högvinsten

Resultaten efter rygg operationer är ovanligt dåliga i jämförelse med all annan kirurgi - det är en hel värld överens om. Men i Sverige talas inte mycket om det.

Här mörkas Operationerna effektivt av de svenska klinikerna med ett batteri av ursäkter. T.ex genom att använda egna frågestudier - SWESPINE eller  genom att skylla på att patienternas "sociala situation. Se nedan
Och Sveriges kirurger nämner knappt RISKERNA med operation - Man talar om högst 5%. Men en ny och stor amerikansk oberoende studie där ett stort forskarteam med  9 forskare deltager visar att så många som 87% får problem efter en rygg operation
och nära två personer av 100 avlider.ALLA GÖR SOM DE VILL
En tredje kontroversiell del är den totala bristen på riktlinjer inom rygg- kirurgin.  Varje kirurg får göra som den vill-
Att bli ryggkirurg är också lätt - man behöver bara en läkarutbildning. Någon skola finns ej. En kirurg lär upp en annan. Ingen examen erläggs. Av 5 läkare på Stärngnäskliniken - Sveriges populäraste kan man se på hemsidan och dess CV att 3 av dem inte gjort en enda operation innan de anställs.

Det mest obehagliga är dock det man nu oftare får läsa om i Läkartidningen är att man bara skall välja "psykiskt starka personer" till operation. Eller som man skriver i Läkartidningen "Välja bort de med hysteroida drag, och de med "lägre social tillvaro". De som ligger i tvist med Försäkringskassan anses heller inte lämpliga för operation. Inte heller de som anmält annan läkare för tidigare gjord feloperation.
Eller vad sägs om denna artikel i Läkartidningen från Sveriges ledande Ryggortopeder med Tycho Tullberg i Spetsen. Denna artikel är nog den största sammanfattningsartikel Ryggortopederna gjort någonsin. Intressant i den meningen.

Innan fusion övervägs bör psykosociala abnormiteter, personlighetsavvikelser, exempelvis depressiva och hysteroida drag, samt dåliga hanteringsstrategier och otrivsel på arbetet uteslutas eller åtgärdas, då dessa faktorer predikterar ett dåligt kirurgiskt resultat. Likaså bör ett icke-operativt rehabiliteringsprogram, aktivt och aggressivt, ha prövats. Kognitiv beteendeterapi övervägs.

Det har också i föreläsningar som Spine C anordnat sagts att invandrare är mer olämpliga för ryggoperation.
Hur mycket vinst gör ryggpatienter om Ortopederna ställs offside i 5 år?

EN FRÅGA: Är det dax att portförbjuda Ryggortopeder och deras Professorer för att handha ryggproblem? Varför arbetar inte de som andra professioner - alltså bedömer patienters medicinska status. Inte hennes Sociala status.?
Jag är mycket rädd att man inte klarar av det genom att bara stirra på bilder - och göra meningslösa prover. Klämma med tummar, eller lyfta ett ben. Friska till höger - OP kandidater till vänster.

En enda stor testmarknad.
Hela "industrin liknar en testmarknad där varje kirurg gör som den vill.
Riktlinjer tycks helt saknas.

Roger genmgår en stor Spinal Stenos-operation trots att inte det finns ett enda tecken på Spinal Stenos på någon MR-bild.

RIKTLINJER SAKNAS
Det man tror på i Strängnäs gör man inte i Halmstad. Det man tror på i Uppsala görs inte i Umeå. Det som görs i Umeå görs inte i Stockholm. Det som görs i Kalmar gör man inte i Göteborg.
När man Stelopererar en patient i Stockholm så operera man bort diskbråcket i Karlstad.
När man Stelopererar en patient efter en Stenos-operation - så gör man inte det på en annan klinik.
När man stelopererar en patient i Strängnäs med PLIF metoden (bakifrån)  - Så får den andra patienten en Diskprotes insatt (framifrån) i Stockholm. Teknikerna är närmast  oändliga - burar, proteser, kolfiber, skruvfixationer, korsetter--- alla får olika tester beroende på enskild kirurgs eller klinikens tankesätt. Riktlinjer inom kirurgon saknas praktiskt taget helt.
De allra flesta med samma problem som ovanstående opereras dock inte. Och bra är nog det.
Men Varför fyra av fem nobbas och får ta bussen hem går inte att ta reda på. Man kan bara gissa.

Heidi stelopereras på fel nivå - kirurger tvistar - annan kirurg vill operera bråcket - men det blir stloperation. Men operationen läker dessutom  inte och INGEN kirurg i landet hjälper henne sedan  att göra om. Kliniken har gått i KK när hon kommer tillbaka för kontroll. Andra kliniker kotaktas , bl. Spine i Göteborg, Men hon får ingen hjälp av annan klinik - troligen därför att hon anmält Professorn som gjort OP  till Socialstyrelsens IVO.
Mörkning och nonchalans - kollegor skyddar kollegor . I USA hade hon fått många miljoner i ersättning. I Sverige flydde alla läkarna åt varsitt håll
När sedan IVO ( Inspektionen för vård och omsorg) uttreder Heidi-fallet AVSLÅS hennes anmälan med hjälp av Professor OLLE NILSON - alltså en kollega till kirurgerna. Olle Nillson f.d ordf. för alla ortopeder i landet drar till med en ständigt använd  floskel i sjukvården om att "operationen har utförst enligt regler om "VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET".
Maken till mörkning och nonchalans kan man väl inte finna.
I USA hade hon fått många miljoner i ersättning.

En man i 60 års åldern stelopereras i Uppsala trots att inte haft minsta ryggvärk senaste halvåret. Han bryter ihop efter den stora operationen och måste läggas in på psykiatrisk klinik.(Jag låg själv inlagd på samma sal som mannen)

Eva 37 - hade heller ingen ryggvärk - men Läkaren sade att det är lika bra att steloperera dig ändå.
"Du får ända snart tillbaka värken". Ewa stelopererade sig eftersom läkaren sade så. Nu har hon fått tillbaka värken....... efter operationen

Dessa tre nämnda operationer är gjorda av två olika professorer i kirurgi - och den tredje har 25 års erfarenhet och arbetar på Strängnäskliniken - den av patienter mest uppskattade kliniken.
Exemplerna är bara några få av de ca hundra jag känner till.

Genom att ifrågasätta Ortopeders hanterande av ryggar - då får inte heller Försäkringskassan i samma utsträckning chansen att använda Ortopeder som "sakkunniga läkare". Den stora manteln faller - och vi får ett nytt sätt att se på ryggproblemen. Nya aktörer som inte bara stirrar på röntgenbilder kan träda in. T.ex bör läran om Ortopedisk Medicin vara ett bra alternativ.

Så hur är det då med riskerna ?
En stor Amerikansk studie på 942 patienter, publicerad i Spine Journal visar att 87% av alla ryggopererade får någon typ av komplikation efter en ryggoperation. 39% av komplikationerna var så allvarliga att de krävde extra postoperativ vård på kliniken utöver förväntad vårdtid. 14 personer avled. Vilket är 1-2 personer på 100.  ( Det överenstämmer med tidigare studier)
Skulle man omsätta det i svenska siffror - där 9.500 personer ryggopereras/år så skulle det innebära att ca 140 svenskar avlider varje år av sviterna efter ryggoperation.
Att denna forskning överhuvudtaget kom till berodde på att annan forskning som undersökt samma sak hade alltför många forskare som hade egenintresse inom kirurgin. Därför valde man nu ut ett team där man från början visste att teamet inte hade jäv i frågan. Man kallar det då en "Prospektiv studie" vilket har högst värde inom den evidencebaserade medicinska forskningen. man kan helt enkelt lita på att den är neutral.

Bristen på kompetenta ryggkirurger är nu så stor i Sverige att kliniker som fått pengar av Landstinget och har lokal - operationsbord och även Läkare - men de har ingen kompetens att operera. 

Ryggoperationer har blivit snabbköp
Men på stora Svenska ryggklinikers hemsidor framställs kirurgin som nästintill problemfri. Stockholm Spine Center anser sig inte ha mer än 0.1% -5% komplikationsrisk på någon operation.
Man skall då ha i minnet att man som "komplikation" inte räknar in smärtor som varande en komplikation. Alltså något som många patienter kan ha i månader och år efter en ryggoperation.

En (djup) infektion ( Ryggkirurgin stängs ned i Malmö) anses vara en komplikation - men den ger ofta ej några symtom - och upptäcks inte förrän vid en eventuellt  ny operation. Det är då mycket bekymmersamt att ryggkirurgin nu radikalt har minskat den postoperativa vården till närmast noll. Utskrivning sker redan efter 3-5 dagar vid steloperationer något som tidigare krävde minst 10-14 dagars postoperativ vård. Vid diskbråckskirurgi skrivs patienten inte sällan ut samma dag. Vilka komplikationer som då uppträder när patient är i hemmet lär det inte finnas någon statistik på. Det måste vara mycket svårt att upptäcka komplikationer för en patient hemma på soffan - när ryggvärken överskuggar allt.

"Kvailitesregister" imponerar inte

När det gäller ryggoperationers nytta mörkas också resultaten genom att kirurgerna med Socialstyrelsens goda minne - sänkt beviskraven genom användandet av kirurgin uppställda frågeformulär i så kallade "kvalitetsregister" som man kallar SWESPINE.
Dessa register har  ifrågasatts  många gånger i bl.a Läkartidningen "Kan kvalitetsregister värdera vårdkvalitet?  
Klart är att dessa register har mycket sämre bevisvärde än vad  kontrollerade studier har. Många patienter ställer dock upp och svarar då många tror att de måste medverka i register för att få den "bästa vården".
I Swespine säger man att man har 62-75% nöjda patienter. Men om Sjukgymnasterna gör samma studie - får de t.om bättre resultat.
Så vilket föredrar då patienten - en riskfylld operation - eller en sjukgymnast?

En kontrollerad studie är ett minimikrav
i medicinsk forskning för att värdera om något är bättre
Man ställer en sak mot en annan.
Man har sagt att diskbråcksOP  har bättre resultat ställd emot annan behandling. Men bara första året. Efter 2 år är det ingen skillnad.


SteLoperationer och Spinala Stenoser ställd emot "vanlig behandling" har inte visat sig bättre
( Cochrane - och Svenska SBU)- Bevisvärdet för nytta är (D) säger SBU.

I USA har man via den starka kontrollmyndigheten FDA, för närvarande en omfattande diskussion kring att patientsäker sjukvård bara får bedrivas om man via kontrollerade studier (Evidence Based Medicin)  kan visa att en behandling är bättre än att avstå. Läkarnas egna "frågesporter" kan inte få stå som grund när tuffa operationer skall utföras. Risker och nytta måste vägas.  Men det är just via kontrollerade studier som ryggkirurgin inte hänger med i många delar.

Inga nya bevis - då gasar kirurgin på
Att kirurgin i Sverige ökat från 6000 operationer till 9000 är därför anmärkningsvärt då ingen ny  forskning visar på ökad nytta. SBU rapporten 2000 dömde ut 2 av tre operationer som "icke evidensbaserad behandling". Det gick inte att visa att t.ex en steloperation eller en Spinal Stenosoperation var bättre för ryggen än om man avstod ifrån den.

I både USA, Sverige och många andra länder är det redan känt att ryggkirurgin inte kan visa på goda resultat i kontrollerade studier.

Men sjukvården och inte minst kirurgerna har sådan makt att de är svåra att ifrågasätta. Ryggkirurgin vilar också mycket på att Patienternas förväntan på att få en lyckad operation är så hög. "Äntligen skall jag träffa en riktig ryggexpert".
Sjukvårdsbeställarna och patienterna  ges ständigt ett intryck av att "tekniken går i rasande takt framåt", Men det enda som gått i rasande fart framåt är utskrivningen av patienterna ifrån sjukhuset.

Frågetecken som speciellt gäller Svensk ryggkirurgi.
 • Ryggkirurgin i Sverige har i det dolda som enda land  börjat införa "Det biopsykosociala synsättet". Framför allt gäller det Stockholm Spine Center.
  I första hand väljs Ickeopererade personer med god "social status" ut. Man går t.o.m så långt på en klinik att invandrare inte är någon bra kandidat för ryggoperation. ...?
   LÄS MER
 • Ryggkirurgin anses vara experter på rygg, men faktum är att endast 8% av de utförda planerade  operationerna utförs mot ryggsmärta. (steloperationer)
 • Steloperationer ( ländrygg) omfattas till endast 8% av ryggkirurgin i Sverige I USA är siffran 30 %.  Alltså det enda sättet som kan komma åt (SRS) "kronisk ländryggssmärta". En ökning av detta operationssätt kunde vara rimligt. Men det finns ett dussintal olika metoder att utföra denna kirurgi på.

 • Ett väldigt viktigt beslut att ta vid Steloperation är vilken eller vilka nivåer som bör stelas. Discografi har varit flitigt använd som redskap att mäta vilken nivå som gör ont, men har nu dömts ut - Hur många som därmed felopererats är okänt. 
   
 • Den explosionsartade ökningen av ryggkirurgi i Sverige skapar stora problem genom att många  oerfarna kirurger nu kommer in i bilden - och ifrån andra länder som ofta inte gör någon nämnvärd  ryggkirurgi överhuvudtaget . Deras enda erfarenhet måste läras in på den klinik de nu hamnar på i Sverige. Någon allmän utbildning eller akademi för ryggkirurger finns ej i Sverige.
 •  Ryggkirurgers uppfattning om vad som gör ont i ryggen bygger på den "degenererade disken" som huvudorsak. Denna hypotes stämmer illa med verkligen då 75% av alla i en befolkning - över 40 års ålder -  har degenererade diskar synliga på en MRbild -  men de har inga ryggproblem. Detta är väl känt. Inte minst av ryggkirurgerna själva.
 • Ur perspektivet Patientsäkerhet är det klart oroande att ett 45-tal kliniker sysslar med ryggkirurgi i Sverige. Högst 10 av dessa kliniker besitter en erfarenhet som en patient önskar sig. T.ex är det mycket få kliniker som kan utföra de tre olika operationssätten. Oftast är det väldigt knepigt att välja rätt operation - Diskoperation -Spinal Stenos -Stelop. Det innebär att patienter riskerar få en diskbråcksoperation som inte hjälper (på längre sikt)  - därför att denna lilla klinik inte kan något annat. 
Nyttan av ryggkirurgi har alltid diskuterats
En ryggpatient som sätter sitt sista hopp till en Ryggortoped och operation bör antingen ta fram spåkulan och blunda och hoppas. Eller också titta på den internationella kunskapen som finns och tänka efter flera gånger om . Nyttan av ryggkirurgi har alltid stått i rampljuset som varande kontroversiell.
I Sverige känner knappt någon till hur det funkar.
PATIENTSIDAN BEHÖVER GÅ UT TUFFT - LÄGG NER KIRURGIN I  5 år.
Då kan vi få ett nytt och säkrare sätt att bemöta ryggpatienterna. Andra aktörer kan komma in och hjälpa - Mer professionalism. Inte bara en massa prover.
Att lägga ner all planerad ryggkirurgi skulle faktiskt ge möjligheten till fler ryggfriska. Då skulle andra metoder och tankar få möjlighet att lösa ryggproblemen få komma in.
Idag blockerar ryggkirurger hela spelfältet med sin obevisade hypoteser på att allt som ser konstigt ut på röntgen måste skäras bort. Steloperationer skulle kunna vara det enda kvarvarande alternativet.
Men inte som det ser ut nu  med en uppsjö av olika tekniker där den ena inte liknar den andra.


Christer Nyberg 24 okt 2015
Oberoende undersökare

4 kommentarer:

 1. Hej Christer bra skrivet problemet är att nästan all såkallad rehabilitering drivs i antingen multimodul, FMC=förkränkningsmedicin eller sk. medbedömning klinkerna som är privat tjänar feta arvoden på dessa utredningar och på statliga smärtkliniker så nihaliserar man all annan vård en gruppterapi bassängplask och den gammla cefar tns aparaten det enda man kommer fram till där är att man förhoppningsvis blir bättre om tio år

  jag är inte det minsta hoppfull när det gäller rehabilitering då den klinik som vill ha ett rehab avtal med Förkräkningskassan eller med Förnedringskassan måsta casha ut patienten på gatan efter avslutat kurs

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stämmer bra - nu skall det bli förändring säger man. Vi får se hur det kommer att bli.

   Radera
 2. Man kan ju också undra varför fusion i exempelvis USA numera i princip uteslutande görs med endoskop i syfte att korta rehab tider gä för pat och minska riskerna från ingreppet, emedan vi i Sverige envisas med att dela muskulaturen i ryggen med skalpell vilket inte bara leder till svårare rehab utan även till andra komplikationer.

  SvaraRadera
 3. Man kan ju också undra varför fusion i exempelvis USA numera i princip uteslutande görs med endoskop i syfte att korta rehab tider gä för pat och minska riskerna från ingreppet, emedan vi i Sverige envisas med att dela muskulaturen i ryggen med skalpell vilket inte bara leder till svårare rehab utan även till andra komplikationer.

  SvaraRadera