3 februari 2015

"SLUTA SPELA RYSK ROULETTE MED RYGGARNA "

Så uttryckte sig  Världsforskaren -Svensken -Professorn och Ryggortopeden alla kategorier -  Alf Nachemson - Detta i samband med att världens största genomgång av ryggens problematik hade sammanställts av den blytunga - men för allmänheten sannolikt helt okända myndigheten SBU , Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering. (Socialstyrelsens högra hand). Nachemson var huvudarkitekten.

Året var 1999 - Nachemson stod på topp sedan 30 år som den ende Ortoped i Sverige som alla lyssnade till. Seminarielokalerna var alltid proppfulla när mister Rygg talade.

Dock lyssnade hans kollegor, de andra ryggkirurgerna inte så mycket. De var nästan aldrig där. I alla fall struntade de i de varningssignaler som sändes ut om att Ryggoperationer var farliga, gav sällan resultat - och borde därför ställas in. Vetenskapen talade sitt tydliga språk enligt Nachemson - alla studier pekade åt samma håll - Ryggoperationer ger ett mycket knapert resultat och de försätter tusentals i ännu värre position än de var innan operation. I USA finns speciella kliniker som tar hand om vårdskadade - läs opererade - ryggar. Och opererar dem igen - om det nu är så lämpligt?
Eftersom det var känt - av Nachemson i alla fall - att ett antal patienter avlider av att ryggopereras - hur många vet vi ej - fast vi borde få veta - så myntade Nachemson uttrycket " Sluta spela rysk roulette med ryggpatienterna".
Världslitteraturen ( som SBU dammsugit) stämmer alltså överens med alla de hundratals/tusemtals patientfall jag har mottagit/diskuterat/mailkonverserat med genom åren -
Få tycks bli speciellt mycket bättre och Ortopederna gör sig inte sällan oåtkomliga för kommentar - när det gått dåligt.
Helt friska personer som inte haft ryggont senaste året, stelopereras. Andra som knappt kan röra sig efter det 32:a ryggskottet skickas till psykrehab. Spinala-Stenos operationer som fick betyget D (sämsta tänkbara)  i SBUrapporten är nu den vanligaste ryggoperationen i Sverige. Även 93åringar opereras - och man undrar varför?  Kiviks marknad är bara förnamnet.

Men vad som är mer knepigt - allt detta opererande, tränande, pillrande, klämmande, ryckande och tyckande om ryggen tycks bottna sig i en total kunskapsbrist, utan att ens någon aktör behöver vara minsta säker på VILKEN ryggsmärta de egentligen behandlar.

Läkare/Ortopeder/Professorer behöver inte veta speciellt mycket alls om den orsak till ryggsmärta de sedan påstås kunna träna eller operera bort. Inslaget av att få provbehandla utan att lämna minsta garanti är markant. Därmed skiljer sig vårdindustrin ifrån alla annan industri.

Denna märklighet beror delvis på en tröttsam miss i Hälso och Sjukvårdslagen - (se nedan). Och delvis på en helt tandlös opposition mot vad som egentligen görs bakom sjukhusets murar och med ryggar i synnerhet. Patienter är för svaga opponenter  just därför de är svaga patienter utan kraft. De har fått höra att svensk sjukvård är enastående.  "Man kan ju så mycket nuförtiden" - Och så vidare.
Patientföreningar skulle kunna göra nytta - men de stora som t.ex Reumatikerförbundet blir tandlösa eftersom de ofta lierar sig med de aktörer de borde kritiskt granska. (T.ex behandlingsfirmor och  läkemedlsföretag)

Sjukvården blir därför en "industri" som saknar allt det som alla andra sunda företag måste räkna med - konkurrens - kritisk granskning - insyn - och medvetna kunder. För så är det, I en tillvaro där all insyn saknas - då blir nästan allt tillåtet.
Läkare/Ortoped eller sjukgymnast är de i princip enda godkända yrkesgrupperna i den svenska ryggvården. Då - om man som dem är inne i finrummet -  ligger fältet vidöppet för vad man får göra med en rygg trots att man inte behöver ha en aning om vad som gör ont. Många aktörer - t.ex kiropraktorer/OMI utbildade sjukgymnaster, även naprapater, har oftast mycket mer långtgående kunskap om ryggens uppträdande, men dessa grupper städas effektivt undan av den svenska sjukvårdens fifflande överenskommelse att bara Ortopeder och Sjukgymnaster får finnas på landstingens avlöningslista..

När patientföreningen Svenska Ryggföreningen - där jag var ordf. i 15 år, gjorde en undersökning för 12 år sedan av hur mycket tid som ägnades inom läkarutbildningen till att studera och förstå kroniska ländryggsproblem så fanns det inte en enda timme ägnad åt det.
Å andra sidan är det heller ingen mening att avsätta en timme för det. VEM eller vilken lärobok skall i så fall användas? Finns det någon lära överhuvudtaget?

LÄTTFÖRSTÅELIGT OM KRONISKA RYGGPROBLEM - JO DET FINNS?
Det finns ett gediget och intressant utbildningskoncept "Läran om Ortopedisk Medicin OMI". Ett utmärkt upplägg som visar allt om tänkbara scenarier som kan hända i rörelseapparaten och i en rygg. Det finns ett flertal behandlingsförslag dessutom och alla är mycket lindrigare (och ofta effektivare)  än operation. . Läran är Omfattande lättförståelig - även för patienter - Vida använd i England och andra länder sedan 1940-talet.
Så varför ligger inte denna bok på varje Svensk vårdcentral - eller på varje ryggkirurgisk klinik? Svaret är = ryggoperationer är uteslutna i läran. Allt går att bota - men inte med kniven. Eftersom Ortopederna är herrar på täppan i Svensk sjukvård - mörkar de undan denna bok så mycket det går. Självklart. Vem skulle inte göra det om man riskerade bli arbetslös.

VETENSKAP OCH BEPRÖVAD ERFARENHET - vem kan förklara vad det betyder?

Den optimala lagregeln som hela sjukvården använder sig av lyder som sålunda "Behandling skall utföras enligt "vetenskap och beprövad erfarenhet" .
- men hur tydlig är egentligen den Svenska sjukvårdslagens skarpaste budskap.?


Vi lyssnar på Forskaren Michael Zazzio vad han skriver i en debattartikel: 
Citat: Det existerar ingen definition av begreppet, (vetenskap och beprövad erfarenhet) varken i förarbeten, proposition eller lagstiftning. Inte heller i någon rättslig dom har begreppet definierats
.

UP TO YOU - Sjukvårdslagens huvudregel kan uppfattas som lite hipp som happ alltså.
Det står klart att regeln knappast är en nackdel för de som jobbar inom vården. Men för patienterna tycks den inte ge något nämnvärt skydd.

ALLT GICK FEL - MEN ALLT VAR RÄTT - 
Exempel:
Det var 100 % uppenbart att Helene Anderson blivit felopererad - ingenting läkte - allt gick åt skogen. Operatören som var inhyrd "flydde" till Danmark, kliniken lades ner. Detta är intressant - ingen annan renomerad ryggortoped som nu kontaktades på diverse olika kliniker i landet ville nu återställa misstaget. Helene blev rasande - vem skulle inte bli det. Helene anmälde händelsen till HSAN.

Sveriges "Riksortoped" Professor OLLE NILSSON  blev inkallad som sakkunnig expert. Olle Nilsson hänvisade till sjukvårdens magiska uttryck att operationen var utförd enligt lagen om "vetenskap och beprövad erfarenhet".  Jo man fick operera på detta sätt - även om allt går fel.
Man behöver inte som svensk kirurg ens försöka rätta till det man ställt till med.
Helene vände sig till ett antal renoverade kirurger för second opinion - men ingen ville ta i "surdegen"  Alla valde fly undan problemet.

Det får mig att förstärka tron på att RYGGKIRURGIN INTE ENS SJÄLVA TROR PÅ VAD DE GÖR OM DAGARNA.  Varningslampa.
BEHÖVER VI STÄNGA NER CIRKUSEN ETT TAG borsta upp kamelerna och laga tältet?
Personligen tror jag det är en bra ide. Om inte annat skakar det om ett tag - och då brukar det bli förändring.

Zazzio skriver också om det andra tunga begreppet i vårdens sätt att marknadsföra sig själv som "oövervinnerlig". -  Ett uttryck som det nu snarast gått inflation i och kallas - "EVIDENSBASERAD sjukvård.  Patienter skall få ett intryck av att man nu - inte minst i Sverige - har höjt ribban maximalt när det gäller att inte bara bedriva bra vård - behandlingen är också "KLART BEVISAD" att den gör nytta. Den är "evidensbaserad".
Men hur mycket evidens alternativt snömos är det frågan om?

Zazzio skriver: Enligt Karolinska universitetssjukhusets evidensmall räcker det med två till tre positiva studier för att en metod ska anses vara evidensbaserad och man måste inte heller veta varför en metod fungerar ......
NÖDLÄGE som tusentals befinner sig i
Nu gäller det bara att förstå att man kan leva ett liv - med dålig rygg -  utan att behöva kontakta en ortoped. Hur man skall leva det livet - det var ju det jag skulle återkomma med.

DET KOMMER - DET KOMMER
Tips om sänkning av ryggsmärtor - redan inom 5 minuter lovades i förra artikeln. Förlåt - Jag skriver på den. Artikeln blev dock så ruggigt lång - så jag snubblade in mig i all sköns diskussion som inte handlade om bara tips.
Bland annat var denna artikel ett slags förord till "Tips om bättre rygg"
Så helt fel blev det inte.

Ett tips i högen är att inte enbart sitta och vänta (och oroa sig) för vad denne läkare eller ortoped tänker säga - när man äntligen får träffa honom om 5 månader - är att strunta att tänka på honom - och leva lite bättre under tiden. Det kan göra att man får mindre ont..

Om hälsan tillåter. Jag återkommer garanterat. Kanske om 3 dagar.
Hälsningar Christer

PS Namnet Helene i artikeln är fingerat ...
=================================================================

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar