19 oktober 2015

Bästa behandlingen mot ryggvärk enligt engelska Cochrane

Engelska Cochrane Colloboration anses vara den mest ansedda medicinska granskningsmyndigheten i Europa. Man har en speciell enhet som berör Nack och Ländryggsbesvär.
Genom att summera och väga värdet av kontrollerade studier som publicerats undersöker man nytta och risker av olika behandlingar i en mängd olika sjukdomsområden. 


På Cochranes kan man läsa vad en mängd ryggbehandlingar får för resultat om man jämför dem med annan  behandling – eller när man jämför en ryggbehandling med ingen behandling alls (Placebo).
Två saker slår en när man generellt studerar Cochranes slutsatser om ryggbehandling . Påfallande få behandlingsmodeller inkl operationer hjälper mot kronisk rygg/bensmärta. Det andra är att så många studier håller så dålig kvalitet.

För att bedömas som en god vetenskaplig studie (evidensbaserad) - måste vissa kriterier uppfyllas.
  • att sjukdomen/symtomen är lika för alla i studien - 
  • att en behandling jämförs med annan behandling – eller placebo (låtsasbehandling) -
  • att deltagarna i studien är tillräckligt många - 
  • att deltagarna lottas (randomiseras) så att man inte får ”bra patienter” i en grupp och ”dåliga” i den andra.
Om man lyckas med det kallas det en RCT-studie (Randomised Controlled Trial) och har hög grad av bevis. Ännu högre bevis får studien om den är blind. Ingen av deltagarna vet vilken behandling de får. Dessutom finns det något som kallas Double-Blind – varken studieledarna eller deltagarna känner till vem som fått vad.
Ett problem för forskarna är att många studier tillåter så kallade "crossover". Patienter vill inte vara med i den grupp de lottats till - man vill vara med i den andra. Det gör att värdet av studiens slutsats sjunker.
Ett exempel på det är den stora diskbråcksstudien SPORT - som här redovisas i Läkartidningen.
Vissas diskbråck han läka ut - eller i alla fall försvann en del värk innan operationen skulle göras - och man ville byta till de icke kirurgiska gruppen. Och man tilläts det.

Men RCT-studier - utan blindhet -  har ändå uppnått kriterierna ”Evidence” och får anses ha skapligt starka bevis. Till förfång för patienterna – och t.ex husläkare som inte säkert vet vad de skall rekommndera sina patienter så är det märkbart många studier som aldrig uppnår kriteriet RCT.

Om vi tittar på något som är hyfsat nytt i behandlingsväg för ryggar – insättande av diskproteser p.g.a kronisk ländryggssmärta– ser vi en del tveksamheter. Cochrane hittade 7 studier med sammanlagt 1474 patienter. Endast en studie jämförde Diskprotesinsättning med icke kirurgisk åtgärd, vilket ledde till att Diskproteser ansågs bättre än rehabilitering – men skillnaden var inte tillräckligt (signifikant) stor att man kunde visa någon större förändring i patienternas liv.
Diskprotes och Steloperation ger ungefärligt samma resultat
De andra 6 studierna jämförde Diskprotes med traditionell steloperation. Cochrane anser att Diskproteser är i nivå med traditionella fusioner, men påpekar att protesstudierna har ett inslag av partiskhet – man kan inte sätta in proteser på vem som helst. Man påpekar att denna typ av implantat har högre tänkbara risker sett över längre tid – vilka komplikationer ännu inte vetenskapligt  redovisats. Därför rekommenderas sjukvårdsbeställare tillsvidare att hålla en låg profil gällande insättande av diskproteser:
Vilken är bäst - Volvo eller Toyota ?
Att jämföra med traditionella steloperationer gör det extra rörigt. Inom fusionsområdet (stelOP)  finns många tekniker - rimligen är någon teknink bättre (och är skonsammare) för patienterna då de är väsentlig skillnad på dem. Bara bakre o främre fusioner skiljer sig ju stort.
Som det ser ut idag - har inte fusioner eller proteser övertygande vetenskapliga  resultat. Patienterna har till att lita till "Guds försyn"  och hoppas den egna kirurgen vet bättre än forskningen.
Svensk ryggkirurgis nytta lutar sig sig ju av registret SWESPINE - vilket rimligen har ett lägre vetenskapligt värde än vad forskningen egentligen vill se.
Vi får inte reda på om Volvo eller Toyota är bäst - då Volvo (ryggkirurgerna) inte ställer sin behandling (bil) emot något annan alternativ (bil).

I andra områden - t.ex behandling av hjärtproblem, höftleder, diabetes, cancerbehandling, där är konsensusen stor. Evidensbaserade studier kan användas - och inga större oklarheter råder.

Hela Cochrane studien här
Cochrane september 2012

Artikel diskproteser

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar