15 oktober 2015

Det ryggkirurgiska kriget - som ingen vann - och Steloperationerna som nästan försvann

HUDDINGE SJUKHUS
Fyra av fem ryggpatienter som undersöker möjligheten att bli opererad får ingen operation. Och alla som opereras får långt ifrån bra resultat. Forskningen kan inte bestämma sig hur bra ryggoperationer egentligen är.
Resultaten beror till stor del på vem man frågar. Frågar man patienterna själva är de oftast positiva - trots att de egentligen blir långt ifrån bra. En hel del blir sämre. Högst 10 procent återgår till fulltidsarbete efter att ha ryggopererats. Såvida inte Försäkringskassan tvingar dem tillbaka till arbetet.
I denna artikel går vi in i de "slutna rummen". Vad säger kirurgerna själva om deras gebit - operationerna. Jo dom säger att de går bra. Men när de säger att de är bättre än sjukgymnasterna - då tar det eld i brasan.

Som ordförande i Ryggföreningen och på ett tidigt stadium fann jag intresse att presentera föreningen inför de ”Tunga gossarna” – ryggkirurgerna - vad hade de att säga om ryggoperationer hur många blir egentligen hjälpta och vilka ryggar vill de helst operera.
Det tycks ju som resultat och kunnande om ryggproblemen är minst sagt skiftande beroende på vem man frågar. Ingen ryggkirurgiklinik tycks likna den andra.
Oklart är förnamnet. Osäkert är efternamnet.

ALF NACHEMSON (MR RYGG)
Professor i Ortopedi och
forskare i världsklass
Till att börja med var jag inte säker på om kirurgerna på Huddinge ville ställa upp på en träff. Medlemsantalet i  RyggFöreningen var vid den tidpunkten bara ynka 200 medlemmar (Reumatikerförbundet hade 30 000) Men det var inga problem. Inbjudan kom. Jag tog bilen ut till
Huddinge sjukhus som då var den största ryggkirurgiska kliniken i landet med 6 aktiva kirurger och ca 900 operationer. (Det var mycket längre vårdtider för 10 år sedan – därav lägre antalet OP än idag) Rune Hedlund som var överläkare och klinikchef på Huddinge hade beordrat sin 5 kollegor att stanna kvar efter ordinarie arbetstid – och diskussionen höll på i 4 timmar. Snyggt jobbat Rune!

Rune Hedlund var då ordförande i kirurgernas intresseförening Svensk Ryggkirurgisk förening.
Man kunde följaktligen inte hitta högre kompetens inom svensk ryggkirurgi - vid den tiden än Rune Hedlund
Diskussionen började.
Efter cirka en halvtimme stelnade kirurgerna till och diskussionen kändes kylig. Jag förstod inte till en början varför detta skedde – men fann snart att det måste paradoxalt nog ha berott på att jag insisterade på att ryggoperationer rimligen kunde öka i antal då vi i föreningen gjort en studie bland 118 personer och funnit att de flesta var hyfsat nöjda med att få stelopereras. (Dock var det bara 40% som blev bra). Men det var fel taktik av mig - att börja smöra med kirurgerna.

- ”Neeh – stopp - det är inte aktuellt att öka antalet steloperationer. Vi har en kö på 2 års väntetid idag för OP – och då skickar vi ändå hem 80% av alla de som kommer på besök och där många  hoppas på operation  men där vi bedömer att de inte gynnas av kirurgi.

-Okay jag förstår – ni sitter i guldstol – Om patienterna (kunderna) får bestämma så måste ni tredubbla verksamheten här och det går rimligen inte...

- Nej det är inte aktuellt

- Men hur ställer ni er till kollega Alf Nachemson och hans SBUrapport där nästan all ryggkirurgi döms ut? På vilka grunder tycker ni att ni är till nytta.

- Ja vi har ju egna data som visar att det finns nytta av att göra t.ex  fusionskirurgi i Ländrygg.

- Egna data ? - Du menar er egna Svenska Ryggstudie ( där stelop jämfördes med sjukgymnastik)

- Ja precis – vi visade ju i en kontrollerad studie (Svenska Ryggstudien) att kirurgi var bättre än sjukgymnastik ( nästa tre gånger bättre dessutom – (min anm.)

- Hade det inte varit bra då om ni fått med den i Nachemsons stora SBU rapport – och balancerat upp Nachemsons  sågning av steloperationerna. (Och även Spinala stenoser) Det var ju ändå en kontrollerad studie ni gjorde. Den borde ha platsat hos nådig Nachemsons bedömning inom SBUrapporten?

- Jo men vi var inte färdig med den innan SBU gick ut med sin slutsats:

- Men ni hade ju ändå flaggat för den i Läkartidningen (om jag minns rätt) sex månader innan SBU var klara? Var ni rädda för att Nachemson skulle såga den också – och det var därför ni väntade med att SBU kom ut först – och sedan publicerade ni er studie som en slags motvikt strax efter?

- Nej så taktiska var vi inte

JENS IVAR BROX
auktoritet i Norge
- Men hur skall vi tolka Jens Brox-studien  – Brox gör ju en likartad studie som ni – senare - men nu vinner sjukgymnastiken över er.. (Notis - Sjukgymnasterna gick i taket när kirurgin påstod att kirurgi vid ländryggssmärta (stelOP) skulle vara dubbellt så bra som sjukgymnastik)
Det blev ett herrans liv i Läkartidningen
- Jo men vi tycker att deras studie är mindre och har lite andra förutsättningar. Det är lite svårt att jämföra. -

- Men Big Boss Nachemson ställer sig nu på Jens Brox sidan – och hävdar nu att även Svenska Ryggstudien ger missvisande resultat och han hävdar bestämt att fusionskirurgi (steloperationer) fortfarande inte har bevis för nytta?
- Ja vi känner till det -och det blev stor diskussion om det.

Notis: Europas största guru i området och ryggkirurgisk kollega till alla de andra – Alf Nachemson gick så långt att han i en öppen artikel i Läkartidningen krävde av Socialstyrelsen att sätta stopp för steloperationer. Kjell Asplund Socialstyrelsens VD lovade att granska saken – men längre kom det inte
Den gigantiska SBUrapporten har en svart baksida - psykologiseringen
Alf Nachemson dog 3 år senare och därefter har ryggkirurgin ökat med 50%. Enligt min uppfattning på oklara grunder. Psykologiseringen av ryggen - med god hjälp av ryggkirurger) har också gjort behandlingsföretag stormrika på så kallad "Multimodal Rehabilitering".
Ryggen är färdigbehandlad - nu är det bara huvudet som måste rehabiliteras

Alf Nachemson och jag har haft stora dispyter om hans psykologiserande av ryggen.
( Den gigantiska SBUrapporten har en svart baksida -psykologiseringen.
Men i frågan om dålig nytta av ryggoperationer kan man inte enkelt avfärda Nachemsons kunskap och slutsatser. Dessa stämmer i huvudsak med verkligheten - även med engelska Cochrane. och Amerikanska FDA

RYGGSJUKDOMARNA SOM FÖRSVANN
De ville inte ha fler ryggpatienter som blockerar telefonlinjerna

Mötet med ryggkirurgerna på Huddinge var i alla fall givande. Men det gav också en liten annan bild än vad som gemene rygg kanske tror. . Det kändes som att kirurgin kände det som störande att så enormt många ryggar tror att kirurgerna kan lösa deras problem – alltså något de innerst inne vet att de inte kan göra. De ville inte ha fler patienter helt enkelt på listan – som blockerade telefonlinjerna – kan man tro.

Diskussionen som citeras ovan med kirurgerna är ungefärlig – inte ordagrann. Det är länge sedan och det är svårt att komma ihåg alla ord och meningar och svar i detalj.

Christer Nyberg 15 oktober 2015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar