17 november 2015

Läkarnas ointresse och gissningar om ryggsmärta sätter patienter i narkotikafällan

Nora äter 20 mediciner om dagen. Hur frisk blir man då?

De svenska Läkarnas kunskap och intresse för världens största kroniska  handikapp ryggens sjukdomar och /dysfunktioner liknar ingen annan serviceverksamhet i samhället. Sjukgymnastik och piller är läkarkårens huvudmetod att minska ryggsmärta. Men ingen av dessa metoder imponerar.
Tvärtom synes smärtstillandet med analgetika som från början bara gällde ländryggen, skapa smärta i hela kroppen. Ländryggspatienten blir då omklassad till "Fibropatient. Personer inom sjukvård eller tjänsteman på FK  kan t.o.m dra till med att "du är ju narkoman". Det är dax att diskutera Sveriges största marknad. Den liknar Kiviks men är betydligt mer omfattande och obegriplig.
När bör ryggortopeder ställas offside?
Ett extra kritisk lampa bör fokuseras in på Ortopedins synsätt på ryggar. Dåliga operationsresultat tvingar patienter in i narkotikafällan. Även de ryggpatienter som Ortopedin ratar - vilket är de allra flesta  hamnar snart i samma fälla även de.
Alltså de som ortopederna kallar "patienter med ospecifika ryggbesvär" och som INTE får operation (95%). Ortopedin hamnar dock inte i någon fälla alls trots att många av dem ljuger bort ryggsmärtan med "Biopsykosocial förklaring" och med hjälp av myndigheten SBU.

Ortopedin har uppmärksammat problemet att deras operationer kan skapa livslång smärta ( Läs artikel )
Men det syns ingen självrannsakan alls - att de själva orsakar problemet. Nej det är patienternas eget fel.
Se hur de förklarar sig nedan.
Sker ingen snabb förändring hos de svenska Ortopedernas synsätt om ryggproblematik och smärta - bör de friställas ifrån att handa ryggpatienter. Därmed faller också övriga Läkares tröttsamma okunskap om ryggsmärtan.. Om patienten behöver hjälp får vi hitta andra vägar.

Ortopedin friskriver sig från ansvar - ryggsmärta är socialt

Citat ifrån Läkartidningen 25/26 2014
Preoperativ (Före Operation)  förekomst av depression och ångest har visats vara förenad med sämre postoperativt resultat när det gäller lindring av smärta i rygg och/eller nedre extremiteter och påverkan på livskvalitet [19]. Det finns dock motsägande data; t ex visas i en aktuell studie att effekten av ryggkirurgi är lika bra oavsett grad av nedstämdhet, dvs graden av förbättring är lika stor [35].
Sociala faktorer har också beskrivits ha betydelse.
Patienternas förväntan på det kirurgiska resultatet har också visats vara viktig för resultatet........

Narkotiska läkemedel - Hjälp eller stjälp?
Den sista utvägen  för Läkarkåren tycks vara ett monotont utskrivande av smärtmediciner.(analgetika)
Detta trots att man vet att dessa mediciner bara kan ha effekt under en kort tid. Därefter har kroppen lärt sig dessa gifters uppbyggnad (ungefär som antibiotika) och effekten blir efter en tid  närmast noll om inte dosen ökas hela tiden.
Ett välkänt problem är att kroppens egna försvarssystem mot smärta - endorfinerna - slås ut och opioider - neurontiner ingalunda kan ersätta kroppens mer smarta endorfinsystem under längre period.  Därefter kommer bieffekterna - dålig smärtlindring och ökad trötthet p.g.a att tabletterna har giftighet (toxicitet).
Man kan inte säga att läkarkåren inte känner till problemet. Men eftersom ryggpatienten aldrig får något svar på den egentliga orsaken till ryggsmärtan - då kommer också kravet på att få starka saker.
En röta som skjuter på narkotikaanvändandet är Försäkringskassans agerande. Ju mer man jagar en person ju mer medicin behöver denne.
Ett intressant faktum är att en av Sveriges mest kände och Arge Doktor - Bjrön Bráge  är en av de mest frekventa läkarna att skriva ut starka analgetika - Mest oroväckande är dock att han blandar Fibropatienter och Ländryggar i samma skål.
BB leder nu ett forskningsprojekt där ett Läkemedelsföretag vill införa en ny opioid som skall konkurera med Oxycontin. Hur illa luktar egentligen inte det? Behöver vi mer opioider på marknaden - det finns ju ett tjog att välja på redan idag.
Men BB har nu fått vända kappan efter pengarna. Traditionell smärtlindring med piller har nu utbytts mot annan så kallad Rehab - Multimodal Rehab -- Bra´ges ena metod liknar knappast den andra. Förvirring i BBs kundunderlag är nu stor.
=======================================================================
Om starka smärtstillande läkemedel - analgetika
 • Det finns ingen koppling till att höga doser med stark analgetika (Opioider/Morfiner/Gabatentin  skulle vara lika med att man har  "mer trasig rygg".än någon annan.
  Tvärtom kan långvarigt bruk av starka opioider/Neurontiner göra ryggen ännu mer känslig för smärta.
  Och till slut riskerar man att hamna i ett allmänt smärttillstånd - (som är besvärligt men går att bota)
  Dock inte med mer analgetika.
 • Störd smärtmodulering har nu blivit på modet som diagnos. Eller enklare sagt Kaos i det smärtstillande systemet. Sannolikt orsakad av sjukvården själva - piller ersätter kunskap. 
 • Som ryggpatient bör du överhuvudtaget inte skylta med din användning av stark analgetika då olika personer med olika intressen i gamet  innan och utanför vård kommer att ha en egen uppfattning om det.
 • Träffar man en ortoped och hoppas på operation - och promt vill ha en sådan - är det otaktiskt att tala om hur höga doser man tar. Man får då ingen operation - eftersom operationen som sådan kräver smärtstillande efteråt - som då inte biter på dem som redan är "hög användare".
 • Med ortopedins skruvade uppfattning om ryggpatienter och dess "sociala" besvär - biter inte patientens argument att hon har värsta smärtan - eftersom hon äter max med piller
 • Att sakta fasa ut stark analgetika till låg nivå ger kroppen ny chans att starkt bekämpa nästa möjliga svårare smärtperiod. Är man ren går det ännu bättre.
 • Stark analgetika typ Tramma/Oxy/Neurontiner är oftast bara effektiva i några veckor.
 • Stark analgetika bidrar antagligen till mer sömnproblem,  än själva värken gör. Men rådet Använd sömnpiller. bör då råda.
 • På kort sikt och vid akuta besvär fungerar NSAID (IPren, Voltaren) bättre mot ryggvärk än opioider.
 • Som ryggpatient kan man ha som mål men  inte förutsätta att få 100 procentig smärtfrihet hur man än gör. Väldigt få kroniska ryggar blir av med all sin problematik under sin livstid - men det är lika vanligt att ryggvärken sakta minskar med åren om man sakta återgår till normal eller ingen användning av piller.
  PLACEBO OCH TRYGGHET
 • Punktinsatser av höga doser - (en vecka)  eller låga doser (längre sikt)  av smärtstillande kan dock vara bra. Det finns också en hel del positiva Placeboeffekter - alltså det är lugnande  i att veta att man har tabletter hemma - även om man ej använder dem Detta gäller även sömnpiller.
 • Att enbart använda analgetika är dock ofta ej tillräckligt  att attackera smärtproblem. Att skapa ett "positivt livsmönster" vad det nu innebär kan bidraga till en kombiantion som förbättrar hälsoläget och mindre värk.
  Göra saker - göra nya saker - röra sig det man kan - vila när så behövs - skifta - ändra - eller finna en egen väg man finner bra. Försöka skaffa en sits där man råder över sig själv. Inte lätt om man jobbar - men går det inte - får man skaffa pension och gilla läget.
========================================================================

Samhället Sverige är en nation med högt BNP
- "och fantastiska möjligheter".
Men bara för dom som är friska.
.
De som går omkring sjukskrivna med dålig rygg och som knappt får på sig strumporna på morgonen har knappast några "fantastiska möjligheter".
De Sitter bakom köksgardiner och hukar. Vågar inte ta promenaden till ICA - mest för att de riskerar ett nytt ryggskott. Men också kanske för att  Försäkringskassan har kontor intill ICA butiken?

Det är allmänläkarna som måste sköta narkotikautskrivningen efter alla (misslyckade) av  Ortopedernas utförda  operationer. Har någon hört talas om att en Ryggkirurg har sjukskrivit en ryggpatient mer än 14 dagar? Har någon hört talas om att en Ryggkirurg har skrivit ut smärtstillande läkemedel längre än en vecka?
Alla ortopeders handhavande - blunders, missar och halvmessyrer  överförs till vårdcentralerna och till patienterna. Dessa skall sedan tjata på vårdcentralers läkare om smärlindring via tabletter.

Så var finns dom då - experterna på ryggsmärta
Jag har själv suttit i PILLERFÄLLAN i 15 år. Jag kom ur det värsta efter flera försök - och kan nu konstatera att världsforskningen stämmer överens med mina egna erfarenheter.
Hjälpen från piller liknande opioider är mager efter 3 veckor.
När det tidigare behövdes 14 tabletter om dagen för att tagga ner 30% av ryggvärken-
så räcker det nu med 2 tabletter för att få 50% lindring --Hur kan det trolleriet fungera?.
Ja det handlar om att kroppen rensas - blir piggare - återfår produktion av endorfiner -

Nedtrappningen kan dock vara ett h-e - något som läkare knappast ordar om.
Som räddning och komplement kan man ha andra piller i skåpet. Sömnpiller t.ex - de botar värk
de också. Ipren kan funka ganska rejält - i.a.f under 3-4 dagar.
Att göra det sakta är också ett måste -- Den bästa infon om utsättning av mediciner får
man faktiskt ifrån Forumet Flashback - där finns många problemare som har mer kunskap om droger än läkare i de flesta fall.

Jag vet att det är ett helvete att kliva av medicin som har narkotiska inslag. INTE MINST
när vi i Sverige har en trött Läkarkår - och en Ortopedkår som dessutom ljuger om ryggars problem.och låtsas som deras operationskandidater är de enda som behöver klaga (innan OP)

EN JÄMFÖRELSE - mindre hets = mindre piller = bättre rygghälsa
I Samhället Thailand som jag idag jämför med nu - där är det inte mycket som socialt fungerar utanför turist-enklaverna. Sjukhusen är i BÄSTA FALL spartanskt ordnade - folk ligger överallt - även ute i parkerna - Köerna är enorma.
Men Läkarna i Thailand är lika vana vid onda ryggar som i Sverige. Snarare mer än i Sverige då de har en 6 gånger högre befolkning.
Sjukhusen är mycket sparsamma med att skriva ut smärtstillande läkemedel. Du får Analgetika modell starkare för högst 3 dagar. Inte mer.
Vid Akuta ryggsmärtor då gäller morfinsprutor. Inga problem. MEN Thailäkarna vet att långvarig användning av smärtstillande på rygg inte hjälper -- Ordet Oxycontin finns inte ens i deras enklaste språkbruk .
Sömnpiller finns knappast alls.
Tramadol kan man köpa lite var som hellst . Men det är inget som läkarna skriver ut.

Man rör inte gamla damer - respekt - man opererar dem inte
Hur klarar sig då en Thailändare med sina långvariga problem i ryggen. Klart bättre vill jag påstå.Och en del i det beror på att en thaiare är inte lika jagad som person som man är som Svensk.
En Thai har ingen Försäkringskassa som bestämmer över sitt liv. En Thai får sällan ryggoperation - framförallt tror man inte på att peta i diskbråck -- eller än värre skära upp gamla damer och operera Spinal Stenos.
(En operationsmodell som i  Sverige snarast blivit en folksport bland ortopeder) Varannan OP i sverige är en SS operation. I min värld är det förbjudet.

Du behöver inte gömma dig
En Thai klarar sig mycket bättre om dagarna då hon i avsevärt högre grad bestämmer över sig själv - hon omger sig också med hela sin släkt - och vänner. Inte bara på Facebook.
Det finns åtminstone 30 personer i omedelbar närhet som kan hjälpa till med något. Något krav på att jobba finns inte. Maten finns - om inte annat på träden -- och hos grannen som bjuder på riset.

Sverige är på något sätt ÖVERETABLERAT --
man är uppfostrad med att vården och samhället  skall lösa allt.
En svensk som går omkring utan armbandsur och utan att  passa tider kan det bli oerhört dyrt för
Jag har inte haft en klocka på handen de senaste 2 åren.

När vi nu vet att Svensk ryggvård inte har någon metod att bota ryggen till hundra procent med med. ( Vilket Thailand redan förstått) Då är det naturligtvis viktigt att RYTA TILL det till vården i Sverige. Men nu fortsätter lögnen om att ryggens (sociala)  problem -- att den går Naturligtvis att bota med lite sjukgymnastik - och lite "livsstilsförändring" och med lite förändring av arbetsplatsen.... Jasså --- behöver vi ha tips om det?
Bullshit --
I Thailand vet man att folk lider helvete -- men de jagar inte heller folk till mer morfin - eller lögner om att ryggvärk går över om man jobbar mer.
I den lögnen är sverige Världsledande

Var glad att du är svensk - så länge du är frisk -
Jag är inte frisk - men jag undviker Sverige så mycket det går. Det gillar ryggen men mest huvudet.

Länkar

TIPS OCH RÅD OM PILLER
och hur du kan sänka dosen och få mindre ont

Norma äter 24 piller varje dag (Expressen)

Diskutera på Facebookföreningens RYGGFÖRENINGEN

MVH Christer

1 kommentar:

 1. Jag har hamnat i "opiatfällan" sedan ryggsmärtan blev outhärdlig under sex månaders tid 2005-2006. Jag trodde att jag redan hade haft så ont som man kan ha, men i november 2005 nådde jag 10 på smärtskalan.

  Mina mediciner Metadon, Iktorivil och Lyrica har hjälpt mot smärtor i bröstryggen utan doshöjningar sedan en läkare slutligen satte in dessa mediciner våren 2006. Men de har dålig effekt på smärtor som härrör från nedre delen av ryggen. Det finns dock inget annat att göra. Jag får hålla på så här, och hålla ut, tills jag dör. Önskar bara att jag slapp oprofessionellt bemötande och krav av typen att det är mitt ansvar att fixa en ny läkare när den gamla går i pension. Jag börjar själv bli gammal och orkar inte som smärtpatient längre hålla i alla administrativa trådar själv. Dessutom smittade sjukvården mig med en meningit för 10 år sedan, och sedan dess är min hjärna inte lika effektiv. Jag kräver hjälp och professionellt bemötande från sjukvården, jag har betalat skatt i hela mitt liv och aldrig parasiterat på samhället.

  Jag fick ont när jag var 25, men inledningsvis inte i ryggen utan i bäckenregionen. Det allra första symtomet en oktoberkväll 1985 var en ohygglig brännande smärta i huden vänster sida av pungen. Ont i själva ryggen fick jag inte förrän omkring millennieskiftet, men redan innan dess förstod smärtläkare vid en privatklinik som jag kom till via urologen, kirurgen och reumatologen att orsaken satt i ryggen. Då dessa läkare drev en privat klinik som var i konflikt med landstinget, hamnade jag och andra smärtpatienter i kläm. Landstinget bestraffade oss för att vi inte valde dem. Men hur skulle vi kunna göra annorlunda, eftersom det stora, offentligt finansierade universitetssjukhuset inte erbjöd någon behandling alls?

  Nåväl, landstinget tvingades slutligen att utreda mig. Via reumatologen och kliniskt-genetiskt labb fick jag diagnosen Ehler-Danlos syndrom (EDS) typ 3 elva år efter smärtdebuten. Men jag kommer förmodligen att dö utan att någonsin få en förklaring till varför jag har så fruktansvärt ont. Det finns bara teorier om inklämda nerver.

  Efter 30 år med daglig, svår, kronisk smärta är jag positiv till vilka mediciner och behandlingar som än månde hjälpa. De får gärna experimentera på mig då detta kanske kan hjälpa min son som tycks ha ärvt syndromet.

  Jag är också positiv till dödshjälp när smärtan är så här svår. Det bör vara patientens val. Det är gott om psykopater i läkarkåren, men ingen som vågar hjälpa en svårt smärtdrabbad patient att dö. Då vissa länder erbjuder dödshjälp tycker jag att svenska samhället borde bekosta resan dit och kostnaden för behandlingen. Jag vägrar begå självmord eftersom jag då förs in fel i statistiken över dödsorsaker. Det kommer att heta "depression". Och jag är inte deprimerad, jag är för upptagen med att stå ut med smärtan för att alls ha tid att vara ledsen.

  Men jag vill att statistiken redovisar rätt dödsorsak: dödshjälp p.g.a. svår smärta som sjukvården ännu inte har kunskap nog att behandla.

  SvaraRadera