22 mars 2016

Rehabiliteringen av ryggar som blev ett fiasko - fasas ut 2016

DEN SOCIALDEMOKRATISKA REGERINGEN LÄGGER NER REHABILITERINGEN FÖR
RYGGAR

Ledande Ortopeder i Sverige som Professor Alf Nachemson, Professor Tommy Hansson, och Stockholm  Spine Centers Tycho Tullberg var i hög grad påhejare - och till viss eller stor del "konstruktörer" till den enorma Rehabsatsningen av ryggar som den Borgerliga regeringen släppte loss 2008. Parollen var "Jobba mer så minskar värken".

Behandlingen hette "Multimodal Rehabilitering" och skulle erbjudas de med "ospecifika smärtbesvär ifrån nacke och Rygg"  Behandlingsmodellen finns i hög grad fortfarande kvar på en mängd kliniker men skall fasas ut under 2016 enl direktiv ifrån den Socialdemokratiska regeringen.

Min huvudsakliga invändning mot denna MMR Rehab var och är fortfarande att en Psykologisering av ryggsmärtan knappast skulle vara befrämjande för landets 800 000 svenskar som i olika grad har ryggproblem. Hur lätt är det då inte att sopa problemet under mattan när ryggoperationen inte ger resultat - eller när sjukgymnastiken har nått vägs ende och Ryggen inte längre svarar på träning.

En annan aspekt är ju att detta psykologiserande av ryggsmärtan gör ju att ingen normal forskare ens behöver ansöka om forskningsbidrag - om besvären faktiskt beror på trassliga chefer på jobbet.
Men det är ju fundamentet med denna Rehab. Att ryggen skall förstå att bästa stället att vara på är på arbetet.
Det kan vi också se nu. INTE EN KRONA till klinisk forskning om kronisk ryggsmärta -
Men så kallade "Arbetslivsforskare" som Karin Harms Ringdahl får många miljoner när hon sitter uppe på myndigheten SBU och driver hypotesen - att om man rättar till några saker på jobbet då blir det massflykt av onda ryggar  ifrån stugorna in till arbetet.
Men så har det ej blivit.
När ledande Ortopeder som Olle Hägg Spine Center Göteborg. och Professorn i Kirurgi Hans Tropp  flankerar Ringdahl på denna videon  förstärker det tron på att Kirurgerna hellre väljer att sätta sig i knät på det som är PK i branschen  än att sitta på en egen stol och försvara riktigt sjukdom i ryggen hos dess kunder - patienterna
Vad säger jag?
Ställ in 90 % av all ryggkirurgi - och låt först Ryggkirugin förklara det faktum varför de sitter i samma rum som SBU och försvarar psykologi - när samma myndighet har dömt ut deras kirurgi i en rapport från 2000 - och inget nytt har tillkommit.
Kan det bli mer konstigt?
Videon

Upp till bevis alltså- Bestäm vilken fot ni skall stå på Ortopeder
Under tiden bör ingen operera sin rygg - såvida inte ett hälsofarligt tillstånd kan finnas.
(Vilket enligt kirurgin själva nästan aldrig finns)

Till dax datum har 6 MILJARDER kronor i princip skickats rätt ut i sjön. De med psykiska besvär står möjligen för halva kostnaden då Rehabgarantin gällde två grupper- psykiska besvär och ryggvärk.

KBT blev även en miljardmiss för det med Psykiska besvär Läs mer


HUR SPECIFIK ÄR DIN RYGG ?
Rehabmiljarder skulle alltså gå till personer med "Ickespecifika smärttillstånd i Nacke och Rygg"
Med " ickespecifika" menas alltså ryggar där ryggortopeden inte hittat något som går att operera..
Och eftersom ryggortopeden bara väljer ut några procent till operation - så är rimligen 98% att betrakta som "ickespecifika" ryggpatienter
Men även de som just opererats lär snart hamna i den "ickespecifika" gruppen - i alla fall om operationen inte lyckats - vilket är ett inte alltför ovanligt scenario.
Det innebär att samtliga ryggar - oavsett röntgenbild eller 5 diskbråck - förr eller senare kan skickas in i den "ospecifika" gruppen.
Egentligen är det enligt Ryggkirurgin bara Cancer som är specifikt. Mycket få har Cancer i ryggraden.
Rehabinsatserna har gjort att Sjukskrivningen har ÖKAT.
En cynisk historia

Man kan fråga sig vad de svenska Sjukgymnasterna säger som deltager som fundament i denna rehab - tillsammans med psykologer.
Tycker Sjukgymnasterna att ryggarna har så enkla problem att ryggsmärtan med lite övningar och lite prat ifrån en psykolog -- blir av med sitt problem och de kan börja jobba.
Uppenbarligen tycker man det då man på bred front låtit sig försörjas av dessa statliga miljarder.

Men det är inte Sjukgymnasterna som vaskat fram denna rehab. Det är ledande Ortopeder i landet.
Det började med Professor Nachemson - det fortsatte med hans kolleg Proffessor Tommy Hansson - och det fortsätter med Tycho Tullberg och Spine Center. (läs hemsida) "Vi arbetar för ett Biopsykosocialt synsätt"

Den nuvarande Sosseregeringen - som under Rheinfelts regerings tid- inte var så högljud motståndare  till denna rehab  har nu tänkt skrota denna under 2016
Naturligtvis ligger det politisk taktik bakom detta också. Kritiken har varit massiv och man får nu chans att smälla Borgarna på fingrarna.
Men i ärlighetens namn fanns det  inte mycket till protester emot denna MMR rehab ifrån Sossesidan heller  - när det som mest behövdes.

En Paradoxal historia
Den myndighet i Sverige som gett klartecken till Multimodal Rehab - och som alla behandlingsfirmor lutar sig emot är  "Statens beredning för medicinsk utvärdering" SBU"" (systermyndighet till Socialstyrelsen)
SBu gick nyligen ut med att det "Finns vetenskapliga  bevis" för att MMR fungerar.
Alltså strax innan Rehaben skall läggas ner -- då finner SBU nya bevis?
Det paradoxala är att från 2010 till 2015 - då rehaben användes som mest - så hade SBU inga bevis- det säger man själva i den senaste rapporten - aug 2015.
Men nu har man det, när den skall läggas ner.

Från SBU

2008 . Bevis finns - Rheinfelt startar Rehabgarantin
2010 - Bevis finns ej längre - Rehab pågår som mest
2015 - Nya bevis finns - Rehab beslutas läggas ned

Det påvisar en del av den minst sagt komplexa historia som finns bakom detta hanterande av sjukskrivna personer i Sverige,
Den ena handen vet inte vad den andra gör. Eller kanske inte vill veta - det ligger ju mycket pengar - prestige och arbetstillfällen  i potten. För vårdgivarna alltså.

Vad som nu kommer i stället tycks vara aningen luddigt formulerat.
Man har som en slags avvecklingsfas  tänkt satsa någon miljard till i "riktade åtgärder"
Nu tycks det som man mer skall inrikta sig på administrativa åtgärder
Citat:
  • En jämställd sjukskrivningsprocess
  • Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  • Funktion för koordinering
  • Insatser för lindring och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta
  • Utökat elektroniskt informationsutbyte
  • Teknisk plattform för stöd och behandling
  • Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning
Man har skapat en slask -

Är detta då en framgång för mig (Nyberg) som så aggressivt debatterat emot denna rehab?
Nej så ser jag inte alls på frågan.
Det finns 10 tusentals ryggar som visst kan ha behov att få komma på Rehab och hoppas på att bli bättre. Ensamheten är en dygd i Sverige. Men detta gigantiska slarv - där man uppenbart inte begriper hur ryggsmärta beter sig i en kropp bör skickas upp i rymden.

Huvudfrågan för mig har varit PSYKOLOGISERINGEN AV RYGGEN.
Jag ser ett samband med att Ortopederna vill ha psykologisering av ryggen som en reträttväg - när deras dåliga kunskap om utredning av ryggar - och magra operationsresultat nu kan gömmas med "Biopsykosociala" förklaringar.
Tillkomsten av denna Rehab bygger på ett "Biopsykosocialt synsätt" och det marknadsförs ju nu av olika ryggkirurgiska kliniker som OCKSÅ  opererar ryggar.
Varannan ryggoperation ger ingen effekt - kanske det t.o.m är sämre än så.
Genom att ha denna MMR rehab så blir det "en slask" dit ryggar kan skickas.
Dels de ryggar som Ortopeden inte anser sig kunna operera - men också de ryggar som har opererats - men som inte får någon vinst av operation.

En ytterligare Paradox är ju att samma myndighet - SBU - har ju dömt ut de flesta ryggoperationer i en tidigare rapport.2000 -Inte ett ord om det när ledande kirurger sitter i samma lokal.
StelOP - inga bevis för nytta
Spinal Stenos - inga bevis för nytta
Diskbråck - bevis för korttidseffekt - men tveksamt på längre sikt.


Men nu skall MMR rehab upphöra -
Framgång eller inte?
Det beror på vad som kommer efter.
Det är ju oklart om den Svenska Psykologiseringen av ryggen fortfarande ligger tät.
Då finns det mer att göra.
Ortopedin bör få den första frågan. Sjukgymnasterna den andra.

MVH Christer
Lång artikel Multimodal Rehab
Rehabilitering  skrotas

SBU och Multimodal Rehab"En religiös upplevelse"Inga kommentarer:

Skicka en kommentar